egészségügyEurópai Unióhírközlésinformatikaközigazgatás: külföldön

Az Európai Tanács tagjainak videokonferenciája, 2021. március 25. : Covid19, egységes piac, iparpolitika, digitális vonatkozások és gazdaság

Szerző: 2021. március 29.No Comments

Főbb eredmények
Az uniós vezetők a videokonferenciájukon áttekintették a Covid19 okozta járványügyi helyzetet, és a transzatlanti kapcsolatokról tárgyaltak Joe Bidennel, az Egyesült Államok elnökével. Napirendjükön szerepelt továbbá a Földközi-tenger keleti térségében kialakult helyzet, az EU és Oroszország közötti kapcsolat, az egységes piac, a digitális menetrend és az euró nemzetközi szerepe is.

Covid19
Az uniós vezetők az oltóanyagok előállításának, célterületekre szállításának és bevezetésének felgyorsítását szorgalmazták. Hangsúlyozták az ezzel kapcsolatos átláthatóságnak és az exportengedélyek használatának a fontosságát. Nyugtázták a globális értékláncok jelentőségét, és ismét rámutattak, hogy a vállalatoknak tiszteletben kell tartaniuk a szerződéses szállítási határidőket. Az oltóanyagok elosztását illetően megerősítették a lakosságalapú arányos elosztási kulcs alkalmazását.

„Felkérjük az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy a 2021 második negyedévében előreütemezve leszállítandó 10 millió dózis BioNTech-Pfizer oltóanyagnak a szolidaritás jegyében történő elosztásakor foglalkozzon az oltóanyagszállítás sebességének a kérdésével.” Az Európai Tanács tagjainak nyilatkozata

A járványügyi helyzet tartós súlyosságát és az új variánsok jelentette kihívásokat figyelembe véve az uniós vezetők egyetértettek abban, hogy egyelőre fenn kell tartani a korlátozásokat, ideértve a nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó korlátozásokat is. Azt is hangsúlyozták, hogy az egységes piacon belül továbbra is biztosítani kell az áruk és szolgáltatások akadálymentes áramlását, többek között a zöld sávok használata révén.

Előretekintve megállapodtak abban is, hogy el kell kezdeni előkészíteni a korlátozások fokozatos feloldására vonatkozó közös megközelítést annak érdekében, hogy amint a járványügyi helyzet lehetővé teszi a jelenlegi intézkedések enyhítését, koordinált módon kerüljön sor az ezt célzó erőfeszítések megvalósítására. Sürgős előrelépést szorgalmaztak az interoperábilis digitális Covid19-igazolványokkal kapcsolatos, a Bizottság javaslatára támaszkodó jogalkotási és technikai munkában.

Az uniós vezetők foglalkoztak az Unió által a világjárvány elleni globális küzdelemhez nyújtandó hozzájárulással is. Egyetértettek abban, hogy gyors ütemben kell haladni az oltóanyag-megosztási mechanizmus létrehozását célzó munkában azzal a céllal, hogy ki lehessen egészíteni és támogatni lehessen azt a vezető szerepet, amelyet a COVAX tölt be az oltóanyagokhoz való egyetemes hozzáférésnek és az oltóanyagok világszerte történő bevezetésének a biztosításában.

Egységes piac, iparpolitika, digitális vonatkozások és gazdaság

Az uniós vezetők kiemelték az erőteljes és teljeskörűen működő egységes piac fontosságát, és hangsúlyozták, hogy meg kell erősíteni az uniós ipar – és azon belül a kkv-k – versenyképességét és rezilienciáját, fel kell gyorsítani a zöld és a digitális átállást, valamint megoldást kell találni a stratégiai függőségekre. Az európai iparstratégia aktualizálása során figyelembe kell venni a Covid19-válságból levont tanulságokat, és biztosítani kell, hogy a stratégia támogassa a helyreállítási erőfeszítéseket.

A vezetők hangsúlyozták, hogy meg kell erősíteni az EU digitális szuverenitását, mégpedig az önrendelkezését érvényesítő és nyitott módon, és felkérték a Tanácsot, hogy az előirányzott digitális politikai program előkészítése céljából mihamarabb vizsgálja meg a 2030-ig tartó időszakra szóló digitális iránytűről szóló bizottsági közleményt. Az európai szakpolitikai megközelítés finomítása érdekében felkérték a Bizottságot, hogy határozzon meg további kritikustechnológia-rendszereket és stratégiai ágazatokat, és bővítse ki az Európai Unió digitális transzformációra vonatkozó szakpolitikai eszköztárát.

„Együtt kívánunk dolgozni nemzetközi partnereinkkel az EU digitális normáinak népszerűsítése és a globális digitális szabályok kidolgozása érdekében.” – Charles Michel, az Európai Tanács elnöke

Az uniós vezetők ismételten hangsúlyozták, hogy elkötelezettek amellett, hogy 2021 közepére konszenzuson alapuló megoldás alakuljon ki az OECD keretén belül a digitális gazdaság nemzetközi adóztatásáról. Megerősítették ugyanakkor, hogy amennyiben a globális megoldás nem tűnik elérhetőnek a közeljövőben, az EU kész előrelépni. Ezzel összefüggésben a vezetők megemlítették, hogy a Bizottság a közeljövőben javaslatot fog előterjeszteni a digitális illetékkel kapcsolatban annak érdekében, hogy azt legkésőbb 2023. január 1-jén be lehessen vezetni.

A május 7-i portói szociális csúcstalálkozóra figyelemmel a vezetők hangsúlyozták, hogy a digitális átállás előnyeiből senki sem maradhat ki.

Forrás:
Az Európai Tanács tagjainak videokonferenciája; Európai Tanács; 2021. március 25.