egészségügyEurópai Uniójogközigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) és az európai adatvédelmi biztos (EDPS) közös véleménye a vakcinaútlevélre (digitális zöld tanúsítvány) vonatkozó javaslatokról

Szerző: 2021. április 11.No Comments

„Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) és az európai adatvédelmi biztos (EDPS) közös véleményt fogadott el a digitális zöld tanúsítványról (Digital Green Certificate). A digitális zöld tanúsítvány célja, hogy megkönnyítse az unión belüli szabad mozgást a koronavírus-járvány alatt azzal, hogy interoperábilis keretet hoz létre az oltást, tesztelést és felgyógyultságot bizonyító tanúsítványok kibocsátására, ellenőrzésére és elfogadására.

E közös véleményével az EDPB és az európai adatvédelmi biztos felkéri a társjogalkotókat annak biztosítására, hogy a digitális zöld tanúsítvány teljes mértékben összhangban álljon a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogszabályokkal. Az EU és az Európai Gazdasági Térség valamennyi országának adatvédelmi biztosai kiemelik annak szükségességét, hogy csökkenteni kell az uniós polgárok és a lakosok alapvető jogait érintő kockázatokat, amelyek a digitális zöld tanúsítvány kiállításából eredhetnek, beleértve annak esetleges nem szándékos másodlagos felhasználását is. Az EDPB és az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy a digitális zöld tanúsítvány használata semmilyen módon nem vezethet az egyének közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéséhez, és teljes mértékben összhangban kell lennie a szükségesség, az arányosság és a hatékonyság alapelveivel. Tekintettel a javaslat által előterjesztett intézkedések jellegére, az EDPB és az európai adatvédelmi biztos úgy véli, hogy a digitális zöld tanúsítvány bevezetését átfogó jogi keretnek kell kísérnie.

A koronavírus-járvány által okozott jelenlegi vészhelyzetben az EDPB és az európai adatvédelmi biztos ragaszkodik a hatékonyság, a szükségesség, az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elvének tiszteletben tartásához. Az EDPB és az európai adatvédelmi biztos megismétli, hogy az írás pillanatában kevés tudományos bizonyíték látszik arra vonatkozóan, hogy a vírus elleni oltás milyen immunitást okoz, és az ilyen hatás meddig tarthat. De a tudományos bizonyítékok naponta nőnek.

Ezenkívül még nem teljesen ismert, hogy az oltás mennyire hatékony a fertőzések megakadályozásában. A javaslatnak világos és pontos szabályokat kell meghatároznia a digitális zöld tanúsítvány hatályára és alkalmazására vonatkozóan, és megfelelő biztosítékokat kell előírnia. Ez teszi lehetővé, hogy az egyéni adatok hatékony védelmet kapjanak az esetleges megkülönböztetés kockázatával szemben.

A javaslatnak kifejezetten tartalmaznia kell, hogy az EU tagállamai nem engedélyezik az egyének adataihoz való hozzáférést és azok későbbi felhasználását a világjárvány befejezése után. Az EDPB és az európai adatvédelmi biztos ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a javasolt rendelet alkalmazását szigorúan a jelenlegi koronavírus-járvány által okozott válságra kell korlátozni.

A közös vélemény konkrét ajánlásokat tartalmaz a javaslat által érintett adatkategóriák további tisztázására, az adattárolásra, az átláthatósági kötelezettségekre, valamint az adatkezelők és a személyes adatok feldolgozásához szükséges feldolgozók azonosítására.”

Forrás:
EU data protection authorities adopt joint opinion on the Digital Green Certificate Proposals; European Data Protection Supervisor; 2021. április 6.
EDPB-EDPS Joint Opinion on the Digital Green Certificate; European Data Protection Supervisor; 2021. március 31. (PDF-ben letölthető)