Európai Uniógazdaság

Fenntartható fejlődés és klímasemlegesség: az Európai Bizottság intézkedéscsomagja a befektetések ösztönzésére

Szerző: 2021. április 26.No Comments

„Az Európai Bizottság a mai napon ambiciózus és átfogó intézkedéscsomagot fogadott el annak érdekében, hogy Unió-szerte ösztönözze a pénzügyi forrásoknak a fenntartható tevékenységek felé irányuló áramlását. Azáltal, hogy lehetővé teszik a befektetők számára, hogy a befektetéseket fenntarthatóbb technológiák és vállalkozások irányába tereljék, a ma elfogadott intézkedések kulcsfontosságúak lesznek ahhoz, hogy Európa 2050-re klímasemlegessé váljon. Ezekkel az intézkedésekkel az EU globális vezető szerepet vállal a fenntartható finanszírozás normáinak meghatározásában.

A csomag a következőkből áll:

  • Az éghajlat-politikai uniós taxonómiáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus célja a fenntartható beruházások támogatása azáltal, hogy egyértelműbbé teszi, hogy mely gazdasági tevékenységek járulnak hozzá leginkább az EU környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez. A biztosi testület a mai napon politikai megállapodásra jutott a szövegről. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus hivatalos elfogadására május végén kerül sor, amint a fordítások az EU valamennyi nyelvén rendelkezésre állnak. A biztosi testület által szintén a mai napon elfogadott közlemény részletesebben ismerteti a Bizottság megközelítését.
  • A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvjavaslat. E javaslat célja a fenntarthatósággal kapcsolatos információk áramlásának javítása a vállalati világban. Az irányelv következetesebbé teszi a vállalatok fenntarthatósági jelentéseit, és ennek köszönhetően a pénzügyi vállalkozások, a befektetők és a széles körű nyilvánosság összehasonlítható és megbízható fenntarthatósági információkra támaszkodhat.
  • Végül, a vagyonkezelői kötelezettségekről, a befektetési tanácsadásról és a biztosítási tanácsadásról szóló hat módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktus biztosítja, hogy a pénzügyi vállalkozások, például tanácsadók, eszközkezelők vagy biztosítók eljárásaikba és az ügyfeleknek nyújtott befektetési tanácsadásba beépítsék a fenntarthatóság szempontjait.

Az európai zöld megállapodás Európa növekedési stratégiája, amelynek célja a polgárok jólétének és egészségének javítása, Európa klímasemlegességének 2050-ig történő elérése, valamint az EU természeti tőkéjének és biológiai sokféleségének védelme, megőrzése és javítása.

Ezen erőfeszítés részeként a vállalatoknak átfogó fenntarthatósági keretre van szükségük ahhoz, hogy üzleti modelljüket ennek megfelelően kiigazítsák. Annak érdekében, hogy a pénzügyi területen megvalósuljon a zöld átállás, továbbá a zöldrefestés megelőzése érdekében a mai csomag valamennyi eleme javítani fogja a fenntarthatósággal kapcsolatos információk megbízhatóságát és összehasonlíthatóságát. Az intézkedés az európai pénzügyi ágazatot a Covid19-világjárvány utáni fenntartható és inkluzív gazdasági helyreállítás és Európa hosszabb távú fenntartható gazdasági fejlődésének középpontjába fogja helyezni.

Az éghajlat-politikai uniós taxonómiáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus

Az uniós taxonómia megbízható, tudományos alapokon nyugvó átláthatósági eszköz a vállalatok és a befektetők számára. A taxonómia közös nyelvezetet és egységes fogalomrendszert hoz létre, amelyet a befektetők használhatnak, ha olyan projektekbe és gazdasági tevékenységekbe fektetnek be, amelyek jelentős pozitív éghajlati és környezeti hatást fejtenek ki. Emellett közzétételi kötelezettségeket vezet be a vállalatok és a pénzügyi piaci szereplők számára.

A biztosi testület által politikai szinten ma elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus bevezeti a technikai vizsgálati kritériumok első csoportját annak meghatározására, hogy mely tevékenységek járulnak hozzá jelentősen a taxonómiai rendelet szerinti két környezetvédelmi célkitűzéshez: az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz[1] és az éghajlatváltozás mérsékléséhez[2]. Ezek a kritériumok a fenntartható finanszírozással foglalkozó technikai szakértői csoport (TEG) tudományos szakvéleményén alapulnak. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus az érdekelt felekkel folytatott kiterjedt egyeztetések, valamint az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott megbeszélések eredményeinek figyelembevételével készült. Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus a tőzsdén jegyzett vállalatok mintegy 40 %-ának gazdasági tevékenységére vonatkozna azokban az ágazatokban, amelyek a közvetlen üvegházhatásúgáz-kibocsátás közel 80 %-áért felelősek Európában. Olyan ágazatok tartoznak a hatálya alá, mint az energia, az erdészet, a feldolgozóipar, a közlekedés és az építőipar.

Az uniós taxonómiáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus a különböző fejlemények és a technológiai fejlődés fényében idővel módosuló dokumentum. A kritériumokat rendszeresen felül fogják vizsgálni. A felülvizsgálat biztosítja, hogy hatálya idővel új ágazatokkal és tevékenységekkel – többek között a klímasemleges gazdaságra való átállást, illetve más tevékenységeknek a célkitűzésekhez való hozzájárulását támogató tevékenységekkel – egészülhet ki.

A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló új irányelv

A ma előterjesztett javaslat módosítja és megerősíti a nem pénzügyi információk közzétételéről szóló irányelv által bevezetett meglévő szabályokat. A javaslat célja egy olyan szabályrendszer létrehozása, amely idővel a fenntarthatósági beszámolás jelentőségét a pénzügyi beszámolással egyenértékű szintre emeli. Az irányelv az uniós fenntarthatósági beszámolási kötelezettségeket valamennyi nagyvállalatra és valamennyi tőzsdén jegyzett vállalatra kiterjeszti. Ez azt jelenti, hogy az EU-ban mostantól közel 50 000 vállalatnak kell majd részletes uniós fenntarthatósági beszámolási standardokat követnie, ami jelentős növekedés a jelenlegi 11 000 vállalathoz képest, amelyek a meglévő követelmények hatálya alá tartoznak. A Bizottság javaslata szerint a nagyvállalatokra vonatkozó szabályok mellett külön, a kkv-kra szabott, arányos szabályok kidolgozására is sor kerülne, amelyeket a tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozások önkéntes alapon alkalmazhatnak.

Összességében a javaslat annak biztosítására irányul, hogy a vállalkozások a befektetők és más érdekelt felek igényeinek megfelelő, megbízható és összehasonlítható fenntarthatósági információkat szolgáltassanak. Biztosítani fogja a fenntarthatósággal kapcsolatos következetes információáramlást a pénzügyi rendszeren keresztül. A vállalkozásoknak jelentést kell majd tenniük arról, hogy a fenntarthatósági kérdések – mint például az éghajlatváltozás – milyen hatást gyakorolnak az üzletmenetükre, továbbá arról, hogy tevékenységeik milyen hatást fejtenek ki az emberekre és a környezetre.

A javaslat egyszerűsíti is a beszámolási folyamatot a vállalatok számára. Jelenleg számos vállalatra nyomás nehezedik amiatt, hogy különböző fenntarthatósági beszámolási standardok és keretek sokaságának kellene megfelelniük. A javasolt uniós fenntarthatósági beszámolási standardoknak egyablakos rendszerként kell szolgálniuk, amely a befektetők és más érdekelt felek információigényét kielégítő egységes megoldást kínál a vállalatok számára.

A befektetési és biztosítási tanácsadásról, a vagyonkezelői kötelezettségekről, valamint a termékfelügyeletről és -irányításról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusok módosításai

A mai hat módosítás hozzájárul ahhoz, hogy a pénzügyi rendszer támogassa a vállalkozásokat a fenntarthatóság felé vezető úton, valamint támogassa a már ma is fenntarthatónak minősülő vállalkozásokat. A módosításokkal az EU hatékonyabban léphet fel a zöldrefestés ellen is.

  • A befektetési és biztosítási tanácsadásra vonatkozóan: amikor a tanácsadó vizsgálja majd, hogy az adott befektetés megfelelő-e az ügyfél számára, meg kell majd vitatniuk az ügyfél fenntarthatósági preferenciáit.
  • A vagyonkezelői kötelezettségek tekintetében: a mai módosítások egyértelművé teszik, hogy milyen kötelezettségei vannak a pénzügyi vállalkozásoknak fenntarthatósági kockázataik, például az áradásoknak a befektetések értékére gyakorolt hatásának értékelésekor.
  • A befektetési és biztosítási termékek felügyelete és irányítása terén: a pénzügyi termékek előállítóinak és a pénzügyi tanácsadóknak pénzügyi termékeik tervezésekor fenntarthatósági tényezőket is figyelembe kell venniük.


Háttér és a további lépések

Az EU az elmúlt években jelentős lépéseket tett egy olyan fenntartható pénzügyi rendszer kiépítése érdekében, amely hozzájárul az európai gazdaság klímasemlegessé tételéhez. Az uniós taxonómiai rendelet, a fenntartható finanszírozással kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet és a referenciamutatókról szóló rendelet képezi az EU arra irányuló munkájának alapját, hogy javítsa az átláthatóságot, és eszközöket biztosítson a befektetők számára a fenntartható befektetési lehetőségek azonosításához.

Hivatalos elfogadását követően az éghajlat-politikai uniós taxonómiáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktust meg fogja vizsgálni az Európai Parlament és a Tanács (erre négy hónap áll rendelkezésükre, amely egy alkalommal további két hónappal meghosszabbítható).

A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvjavaslattal kapcsolatban a Bizottság megbeszéléseket fog folytatni az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.

A befektetési és biztosítási tanácsadásról, a vagyonkezelői kötelezettségekről, valamint a termékfelügyeletről és -irányításról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hat módosítását az Európai Parlament és a Tanács meg fogja vizsgálni (erre három hónap áll rendelkezésükre, amely egy alkalommal további három hónappal meghosszabbítható), és várhatóan 2022 októberétől lesznek alkalmazandók.

További információk:

A Bizottság közleménye: Uniós taxonómia – A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolás, a fenntarthatósági preferenciák és a vagyonkezelői kötelezettségek

Az uniós taxonómiáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus

Kérdések és válaszok – Az éghajlat-politikai taxonómiáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus és a vagyonkezelői kötelezettségekről, befektetési és biztosítási tanácsadásról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusok módosításai

Kérdések és válaszok – A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvjavaslat

Tájékoztató – a 2021. áprilisi fenntartható finanszírozási csomag

A Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatósága (DG FISMA) fenntartható finanszírozásról szóló weboldala
[1] Az e célkitűzést követő gazdasági tevékenységnek lényegesen hozzá kell járulnia a jelenlegi vagy a várható jövőbeli éghajlat kedvezőtlen hatásának vagy az ilyen kedvezőtlen hatás kockázatainak csökkentéséhez vagy megelőzéséhez, legyen szó magára a tevékenységre vagy az emberekre, a természetre vagy az eszközökre gyakorolt káros hatásról.
[2] Az e célkitűzést követő gazdasági tevékenységnek lényegesen hozzá kell járulnia az üvegházhatásúgáz-kibocsátások stabilizálásához azáltal, hogy megakadályozza vagy csökkenti az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, vagy fokozza az üvegházhatású gázok elnyelését A gazdasági tevékenységnek összhangban kell lennie a Párizsi Megállapodás hosszú távú hőmérsékleti célkitűzésével.”

Forrás:
Fenntartható finanszírozás és uniós taxonómia: A Bizottság további lépéseket tesz annak érdekében, hogy a forrásokat a fenntartható tevékenységek felé irányítsa; Európai Bizottság; 2021. április 21.