Európai Unióinformatikaközigazgatási informatikapolitikatechnikatudomány

Új uniós Föld-megfigyelési Tudásközpont a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal érdekében

Szerző: 2021. április 26.No Comments

„A Bizottság létrehozta a Föld-megfigyelési Tudásközpontot, amely azt a célt szolgálja, hogy a Föld-megfigyelés és különösen az európai Kopernikusz program révén szerzett ismeretek a lehető legnagyobb mértékben hasznosuljanak a szakpolitikai döntéshozatal során. A Tudásközpont végső célja a Bizottság által meghatározott politikai prioritások, különösen az európai zöld megállapodás és a digitális menetrend hatékony végrehajtásának előmozdítása.

Az intézmény rendszeresen nyomon követi majd a Kopernikusz-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai igényeket és prioritásokat, valamint bevált gyakorlatokon és a legkorszerűbb tudományos eredményeken alapuló szakpolitika-specifikus szolgáltatásokat fog nyújtani.

A Tudásközpont további célja annak biztosítása, hogy a Kopernikusz program és a Bizottság Föld-megfigyeléssel és kutatással kapcsolatos egyéb beruházásai továbbra is igazodjanak az uniós szakpolitikához.

Háttér-információk

A Kopernikusz program – miként arra annak alcíme (A Föld Európa távcsövén át) is utal – az EU Föld-megfigyelési programja.

A Föld-megfigyelés a Föld állapotára vonatkozó, földrajzi referenciákat hordozó adatok gyűjtését és elemzését jelenti. Az adatgyűjtés távolból történik, méghozzá vagy műholdak segítségével, vagy a légkörben (repülőgépekkel vagy drónokkal), vagy pedig meghatározott helyekre telepített merőállomások igénybevételével.

A Kopernikusz program olyan térinformatikai adatokat szolgáltat, amelyek lehetővé tehetik a szakpolitikai célok elérését, előmozdíthatják az innovációt és segíthetnek bolygónk egészségének nyomon követésében.

A Bizottság több szervezeti egysége már jelenleg is használ Kopernikusz-adatokat szakpolitikai döntéshozatalának alátámasztására. A Föld-megfigyelés alkalmazási területei közé tartoznak például a következők: a szárazföld-monitoring, az éghajlatváltozással kapcsolatos szolgáltatások, a légkörmonitoring, a veszélyhelyzet-kezelési szolgáltatás, a tengerikörnyezet-monitoring és a biztonsági szolgáltatások.

A megfigyelésen alapuló tényadatok segíthetnek a Bizottság prioritásai közötti szinergiák feltárásában, kiemelt figyelmet fordítva a zöld megállapodással kapcsolatos szakpolitikákra és a végrehajtásuk támogatására felhasználható digitális technológiákra.

További információk:
Föld-megfigyelési Tudásközpont

Uniós űrpolitika

A Bizottság üdvözli az Európai Unió űrprogramjával kapcsolatban létrejött politikai megállapodást

Kopernikusz program

Forrás:
A tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal további erősítését szolgáló új bizottsági Föld-megfigyelési Tudásközpont; Európai Bizottság; 2021. április 20.