Európai Uniógazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1243/2021. (V. 6.) Korm. határozat a 2021. évi fejlesztéspolitikai célokról

Szerző: 2021. május 8.No Comments

„…1. elfogadja a 2021. évi fejlesztéspolitikai célokat (a továbbiakban: célok) a 2–6. pont szerint az 1. mellékletben meghatározott fejlesztési programokra (a továbbiakban: programok), a 7. pont szerint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (a továbbiakban: CEF) és a 8. pont szerint a Belügyi Alapokra;

2. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy – az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 22. cikkére is figyelemmel – gondoskodjanak az általuk kezelt programok végrehajtásáról oly módon, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 136. cikke szerinti eljárás ne kerüljön alkalmazásra az általuk kezelt programok esetén;

Határidő: 2021. december 31.

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést a Kormány számára a célok teljesítéséről, és – szükség esetén – tegyen javaslatot az elérendő célokhoz képest jelentkező elmaradás felszámolását szolgáló intézkedések alkalmazására;

Határidő: folyamatos

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az ahhoz szükséges intézkedések megtételéről, hogy az Európai Bizottság a CEF forrásaiból Magyarország központi költségvetése részére legalább 124 millió euró összegű átutalást teljesítsen, valamint CEF forrásaiból kifizetésre kerüljön 51 milliárd forint a kedvezményezettek és szállítók részére;

Határidő: 2021. december 31.

9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 2–8. pontban és az 1. mellékletben meghatározott célok felülvizsgálatáról, és – szükség esetén – tegyen javaslatot a Kormány részére azok módosítására.

Határidő: 2021. szeptember 15…”

Forrás:
1243/2021. (V. 6.) Korm. határozat a 2021. évi fejlesztéspolitikai célokról; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 82. szám; 2021. május 6.; 3268-3270. o. (PDF)