közigazgatás: magyarpolitikaszakirodalom

Magyarország külpolitikája 2010–2020

Szerző: 2021. május 30.No Comments

„A könyv célja Magyarország külpolitikájának bemutatása a 2010 és 2020 közötti évtizedben. Egészen pontosan a második Orbán-kormány hivatalba lépésétől 2020. december 31-ig tekinti át a magyar külpolitika legfontosabb történéseit, természetesen több esetben visszautalva a 2010 előtti előzményekre is. A munka döntően leíró-elemző jellegű, igyekszik tartózkodni a direkt minősítésektől. Nem célja tehát állást foglalni abban, hogy a tárgyalt korszakban miben volt igaza a magyar kormánynak, és miben nem volt igaza, külpolitikája mennyiben szolgálta a magyar nemzeti érdekeket, és mennyiben ártott azoknak.
Feladatának tekinti a magyar kormány álláspontjának minél teljesebb körű bemutatását a magyar külpolitika általános prioritásai tekintetében, valamint az egyes konkrétan felmerülő kérdések, dilemmák, viták kapcsán. Ennek érdekében a vonatkozó külpolitikai dokumentumok bemutatása mellett sokat idéz a magyar külpolitika legfontosabb alakítóinak beszédeiből, írásaiból, interjúiból.
Külön alfejezetben tárgyalja a szomszéd országokkal való viszonyunkat, kitérve a nemzetpolitikára is (Románia, Ukrajna, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria).”

Forrás:
Magyarország külpolitikája 2010–2020; Pesti Sándor; Gondolat; ISBN 978 963 556 119 3; 2021