Találat: külpolitika

Kiberbiztonság és nagypolitika: így kapcsolódnak a globális hatalmi játszma elemei

Az elmúlt hét – nyugodtan állíthatjuk – korszakos eseményeket produkált a kiberbiztonság érzékeny és szem előtt levő szférájában. Kiberbiztonságot mondtunk? Legalább ennyire indokolt lett volna, ha geopolitikai rivalizálást említünk! Végső soron azonban a mögöttünk maradt hét eseményei is csak azt példázzák: a kibertér ügyei immár elválaszthatatlanul kapcsolódnak a globális hatalmi játszmákhoz. Egyiket is, másikat is megérteni is nehéz a kapcsolódó „domén” történéseinek ismerete nélkül. A hír, amire felkaphattuk a fejünket egyszerű rendőri akcióról szólt. Azaz, egyszerűnek látszott: a bűnügyi hírekből világszerte jól...

Részletek

Mit várhatunk a francia uniós elnökségtől?

„2022. január 1-én hat hónap erejéig Franciaország vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét Szlovéniától. Izgalmas időszakban kerül sor a francia soros uniós elnökségre, hiszen az egybeesik a francia elnökválasztási kampánnyal: áprilisban az országban új elnököt választanak, júniusban pedig parlamenti választásra is sor kerül. Mi a francia elnökség programja, prioritásai, melyek lesznek a legnagyobb kihívások, amelyekkel szembe kell néznie Párizsnak az EU Tanácsának soros elnökeként? Emmanuel Macron 2021. december 9-én beszélt a francia soros elnökség teendőiről, és bemutatta annak három...

Részletek

Navracsics Tibor: Egy újabb nehéz év a geopolitikai Bizottság számára

„A 2019. december elsején hivatalba lépett, önmagát geopolitikai jelzővel illető Európai Bizottságot kezdettől fogva kísérti önmeghatározása. Az év első napjainak tapasztalatai és az előre látható politikai események alapján azonban úgy tűnik, a Bizottság az eddigieknél is nagyobb kihívásokkal néz szembe idén. Történik mindez úgy, hogy az Európai Unió belső politikai egysége is fokozott nyomáspróba alá lesz vetve ebben az évben. Átokként ül az Ursula von der Leyen által vezetett Bizottságon a saját maga által választott jelző. Noha annak idején, megalakulásakor a geopolitikai...

Részletek

Németország kiberbiztonsági architektúrája

„A kiberbiztonság a német bel-, kül-, biztonság- és védelempolitika központi elemévé vált, a téma számos nemzeti és nemzetközi kapcsolataival együtt. Ebben az összefüggésben szeretnénk hozzájárulni a terület strukturált, szakpolitikai megközelítéséhez. Jelen munkánk része a Stiftung Neue Verantwortung kiberbiztonsági politikával kapcsolatos tevékenységének. A kiadvány bemutatja Németország kiberbiztonsági architektúráját, beleértve nemzeti és nemzetközi kapcsolatait. Tartalmazza továbbá a rövidítések és szereplők listáját, valamint az egyes szereplők közötti kapcsolatok magyarázatát. A vizualizáció interaktív formában elérhető. Egy ország kiberbiztonsági architektúráján minden olyan szereplőt – kormányzati ügynökségeket, platformokat,...

Részletek

Felhívás: A rendszerváltás utáni magyar külpolitika elméleti megközelítésben

„KONFERENCIA FELHÍVÁS a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara konferenciájára A konferencia témája: A rendszerváltás utáni magyar külpolitika elméleti megközelítésben A konferencia ideje: 2021.11.11. (csütörtök) A konferencia helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus Nem lehet kétséges, hogy az elmúlt tíz évben a magyar külpolitika nagy figyelmet kapott. Feladva a korábban olykor megfigyelhető passzivitását, Budapest 2010 óta markánsan és néha konfrontatívan hallatja a hangját. A magyar külpolitika mélyebb megértését és komplexebb elemzését a nemzetközi kapcsolatok (IR) és/vagy a külpolitika-elemzés (FPA) jól...

Részletek

Magyarország külpolitikája 2010–2020

„A könyv célja Magyarország külpolitikájának bemutatása a 2010 és 2020 közötti évtizedben. Egészen pontosan a második Orbán-kormány hivatalba lépésétől 2020. december 31-ig tekinti át a magyar külpolitika legfontosabb történéseit, természetesen több esetben visszautalva a 2010 előtti előzményekre is. A munka döntően leíró-elemző jellegű, igyekszik tartózkodni a direkt minősítésektől. Nem célja tehát állást foglalni abban, hogy a tárgyalt korszakban miben volt igaza a magyar kormánynak, és miben nem volt igaza, külpolitikája mennyiben szolgálta a magyar nemzeti érdekeket, és mennyiben ártott azoknak. Feladatának tekinti...

Részletek

A héten olvastuk: digitális diplomácia – 2018. január 29.

MINEK NEVEZZELEK? - FOGALOMTÁR Helytelen volna „sharp power”-nek nevezni az oroszok és kínaiak felforgató tevékenységét. Néhány hete adtunk hírt a jelenkori diplomáciaelmélet egyik klasszikusa, Joseph Nye újsütetű fogalmáról. Nye úgy vélte: a közelmúlt fejleményei, a mind jobban megerősödő autoriter rezsimek gyakorlata indokolttá teszi, hogy a „soft power” kifejezés mellé bevezessük a „sharp power” terminust is. A különbségtétel lényege, hogy míg a „soft power” a kultúrára és az értékekre támaszkodva növeli egy ország erejét, addig a „sharp power” arra szolgál, hogy kordában tartsa...

Részletek

A héten olvastuk: digitális diplomácia – 2017. október 2.

MINEK NEVEZZELEK? - FOGALOMTÁR Érdemes még komolyan vennünk az (újabbnál) „újabb diplomáciákat”? „XXI. századi diplomácia”, „cyber diplomácia”, „twitter diplomáca”, sőt „twiplomácia”, „online diplomácia” és természetesen „digitális diplomácia” – kétségtelenül egyre nehezebb eligazodni a rendületlenül burjánzó terminológiában. Szeretnénk hetente közreadni egy-egy megközelítést, definíciót, hogy ezzel segítsük a tisztánlátást. Az elmúlt időszak legérdekesebb fejleménye ezen a téren a DiploFoundation által szervezett webes vitafórum volt. A rendezők szakértője úgy vélte: az egyes kifejezések az IT-eszközökkel új lendületet kapó diplomácia eltérő jellegzetességeire helyezik a hangsúlyt, használatuk...

Részletek

Diplomáciatörténeti kutatásokat tervez az új Magyary Chair

„A magyar diplomáciatörténeti tudományos iskola újraindítását szeretné elérni a következő években Fülöp Mihály, az NKE egyetemi tanára, aki október 19-én vehette át a Magyary Chair címet Prof. Dr. Patyi Andrástól, az NKE rektorától. A külföldön is elismert szakember négy évtizede vesz részt a nemzetközi diplomataképzésben, jelenleg a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar európai tanulmányok tanszék oktatója. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által létrehozott Chairship program lényege, hogy az intézmény a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően elismerje azoknak az egyetemi tanárainak és kutatóprofesszorainak a munkáját, akik...

Részletek

Nyilvános diplomácia

„...Az államok nemzetközi versenyképességét és külpolitikai mozgásterét gazdasági és katonai hatalmuk mellett imázsuk is befolyásolja. Számos ország felismerte a vonzó országkép jelentőségét, s ezért nyit a külföldi közvélemény felé. Ezek az országok más országok közvéleményét, véleményvezéreit és a diplomaták körén kívül eső elitjeit is törekszenek megnyerni. A nyilvános diplomácia célja az ország külpolitikai mozgásterének és versenyképességének növelése a diplomaták körén kívül eső célcsoportokkal való kommunikáció – azaz információ átadás és kapcsolatépítés – révén. A nyilvános diplomácia a klasszikus diplomácia célkitűzéseit támogatja a...

Részletek