Találat: külpolitika

Felhívás: A rendszerváltás utáni magyar külpolitika elméleti megközelítésben

„KONFERENCIA FELHÍVÁS a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara konferenciájára A konferencia témája: A rendszerváltás utáni magyar külpolitika elméleti megközelítésben A konferencia ideje: 2021.11.11. (csütörtök) A konferencia helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus Nem lehet kétséges, hogy az elmúlt tíz évben a magyar külpolitika nagy figyelmet kapott. Feladva a korábban olykor megfigyelhető passzivitását, Budapest 2010 óta markánsan és néha konfrontatívan hallatja a hangját. A magyar külpolitika mélyebb megértését és komplexebb elemzését a nemzetközi kapcsolatok (IR) és/vagy a külpolitika-elemzés (FPA) jól...

Részletek

Magyarország külpolitikája 2010–2020

„A könyv célja Magyarország külpolitikájának bemutatása a 2010 és 2020 közötti évtizedben. Egészen pontosan a második Orbán-kormány hivatalba lépésétől 2020. december 31-ig tekinti át a magyar külpolitika legfontosabb történéseit, természetesen több esetben visszautalva a 2010 előtti előzményekre is. A munka döntően leíró-elemző jellegű, igyekszik tartózkodni a direkt minősítésektől. Nem célja tehát állást foglalni abban, hogy a tárgyalt korszakban miben volt igaza a magyar kormánynak, és miben nem volt igaza, külpolitikája mennyiben szolgálta a magyar nemzeti érdekeket, és mennyiben ártott azoknak. Feladatának tekinti...

Részletek

A héten olvastuk: digitális diplomácia – 2018. január 29.

MINEK NEVEZZELEK? - FOGALOMTÁR Helytelen volna „sharp power”-nek nevezni az oroszok és kínaiak felforgató tevékenységét. Néhány hete adtunk hírt a jelenkori diplomáciaelmélet egyik klasszikusa, Joseph Nye újsütetű fogalmáról. Nye úgy vélte: a közelmúlt fejleményei, a mind jobban megerősödő autoriter rezsimek gyakorlata indokolttá teszi, hogy a „soft power” kifejezés mellé bevezessük a „sharp power” terminust is. A különbségtétel lényege, hogy míg a „soft power” a kultúrára és az értékekre támaszkodva növeli egy ország erejét, addig a „sharp power” arra szolgál, hogy kordában tartsa...

Részletek

A héten olvastuk: digitális diplomácia – 2017. október 2.

MINEK NEVEZZELEK? - FOGALOMTÁR Érdemes még komolyan vennünk az (újabbnál) „újabb diplomáciákat”? „XXI. századi diplomácia”, „cyber diplomácia”, „twitter diplomáca”, sőt „twiplomácia”, „online diplomácia” és természetesen „digitális diplomácia” – kétségtelenül egyre nehezebb eligazodni a rendületlenül burjánzó terminológiában. Szeretnénk hetente közreadni egy-egy megközelítést, definíciót, hogy ezzel segítsük a tisztánlátást. Az elmúlt időszak legérdekesebb fejleménye ezen a téren a DiploFoundation által szervezett webes vitafórum volt. A rendezők szakértője úgy vélte: az egyes kifejezések az IT-eszközökkel új lendületet kapó diplomácia eltérő jellegzetességeire helyezik a hangsúlyt, használatuk...

Részletek

Diplomáciatörténeti kutatásokat tervez az új Magyary Chair

„A magyar diplomáciatörténeti tudományos iskola újraindítását szeretné elérni a következő években Fülöp Mihály, az NKE egyetemi tanára, aki október 19-én vehette át a Magyary Chair címet Prof. Dr. Patyi Andrástól, az NKE rektorától. A külföldön is elismert szakember négy évtizede vesz részt a nemzetközi diplomataképzésben, jelenleg a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar európai tanulmányok tanszék oktatója. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által létrehozott Chairship program lényege, hogy az intézmény a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően elismerje azoknak az egyetemi tanárainak és kutatóprofesszorainak a munkáját, akik...

Részletek

Nyilvános diplomácia

„...Az államok nemzetközi versenyképességét és külpolitikai mozgásterét gazdasági és katonai hatalmuk mellett imázsuk is befolyásolja. Számos ország felismerte a vonzó országkép jelentőségét, s ezért nyit a külföldi közvélemény felé. Ezek az országok más országok közvéleményét, véleményvezéreit és a diplomaták körén kívül eső elitjeit is törekszenek megnyerni. A nyilvános diplomácia célja az ország külpolitikai mozgásterének és versenyképességének növelése a diplomaták körén kívül eső célcsoportokkal való kommunikáció – azaz információ átadás és kapcsolatépítés – révén. A nyilvános diplomácia a klasszikus diplomácia célkitűzéseit támogatja a...

Részletek