gazdaságközigazgatás: magyarművelődéstörvények, határozatok

9/2021. (V. 31.) MvM utasítás az épített környezet értéktárról

Szerző: 2021. június 6.No Comments

„…9/2021. (V. 31.) MvM utasítás
2. § Az utasítás alkalmazásában
a) Ágazati Értéktár Bizottság: a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § (2) bekezdése szerinti, a miniszter munkáját segítő bizottság,
b) épített környezet értéktár: a Htv. 6. § (1) bekezdése alapján az épített környezet területén azonosított nemzeti értékek, valamint az ezekhez kapcsolódó adatok gyűjteménye.
3. § Az épített környezet értéktár célja az épített környezet területén – ideértve a nemzetiségi és egyházi építményeket is – azonosított értékek rendszerezése és megőrzése.
4. § Az értékek épített környezet értéktárba kerüléséről a miniszter dönt. A minisztert a döntésében az Ágazati Értéktár Bizottság szakmai javaslattal segíti.
5. § (1) Az Ágazati Értéktár Bizottság elnöke a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.
(2) Az Ágazati Értéktár Bizottság alelnöke a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkára.
(3) Az elnök és az alelnök az Ágazati Értéktár Bizottság tagja.
(4) Az Ágazati Értéktár Bizottság további tagjai:
a) a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára,
b) az LTK ügyvezetője,
c) a NÖF ügyvezetője…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Hivatalos Értesítő; 2021. évi 27. szám; 2021. május 31.; 2727-2728. o. (PDF)