Európai Uniójog

Az Európai Unió Tanácsa az Európai Unió Alapjogi Ügynökségéről

Szerző: 2021. június 14.No Comments

„A Tanács a mai napon jóváhagyta az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló rendeletet módosító rendeletre vonatkozó általános megközelítést. E szöveg célja az ügynökség megbízatásának megerősítése és működésének javítása hatékonyabb eljárások révén.

A kompromisszumos szöveg belefoglalja az ügynökség hatáskörébe a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területét is, hogy megbízatását hozzáigazítsa a Lisszaboni Szerződéshez. A szöveg fenntartaná a jelenlegi helyzetet a közös kül- és biztonságpolitikát illetően, amely az ügynökség hatáskörén kívül maradna. Végezetül, az ügynökség munkaprogramjának meghatározására szolgáló jelenlegi többéves keretet operatívabb éves és többéves programozás váltja majd fel.

A további lépések
A javasolt szöveg az EUMSZ 352. cikkén alapuló tanácsi rendelet, amelynek a Tanács általi elfogadásához egyhangú döntéshozatalra van szükség. E különleges jogalkotási eljárásnak megfelelően a Tanácsban csak akkor kerülhet sor az elfogadásra, ha az Európai Parlament az egyetértését adta a szöveghez.

Háttér
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének megbízatását egy 2007-es tanácsi rendelet határozza meg. 2020 júniusában a Bizottság javaslatot terjesztett elő az ügynökség megbízatásának a Lisszaboni Szerződéshez való hozzáigazítására, valamint arra vonatkozóan, hogy a rendeletet összhangba hozzák a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítéssel.
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló rendelet módosítására irányuló rendeletjavaslat (általános megközelítés)”

Forrás:
Alapvető jogok: a Tanács jóváhagyta az Alapjogi Ügynökségről szóló rendeletre vonatkozó általános megközelítését; Európai Unió Tanácsa; 2021. június 7.