Találat: Európai Alapjogi Ügynökség

Az Európai Unió Tanácsa az Európai Unió Alapjogi Ügynökségéről

„A Tanács a mai napon jóváhagyta az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló rendeletet módosító rendeletre vonatkozó általános megközelítést. E szöveg célja az ügynökség megbízatásának megerősítése és működésének javítása hatékonyabb eljárások révén. A kompromisszumos szöveg belefoglalja az ügynökség hatáskörébe a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területét is, hogy megbízatását hozzáigazítsa a Lisszaboni Szerződéshez. A szöveg fenntartaná a jelenlegi helyzetet a közös kül- és biztonságpolitikát illetően, amely az ügynökség hatáskörén kívül maradna. Végezetül, az ügynökség munkaprogramjának meghatározására szolgáló jelenlegi többéves keretet operatívabb...

Részletek