egészségügyközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról

Szerző: 2021. július 18.No Comments

„”A Kormány annak érdekében, hogy a magyar egészségügy az informatika, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia eszközeit hatékonyan alkalmazza, az ellátás eredményességének növelése és az állampolgárok egészsége fejlődése érdekében

1. elfogadja a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia);

2. a Stratégiában foglalt fejlesztési feladatok megvalósításának szakmai koordinációjára kijelöli a Nemzeti Egészséginformatikai Testületet és felhívja az emberi erőforrások miniszterét, a belügyminisztert, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a meglévő intézményrendszer keretei között gondoskodjon a Nemzeti Egészséginformatikai Testület koordinatív feladatainak ellátásáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere, belügyminiszter, innovációért és technológiáért felelős miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: folyamatos

3. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Nemzeti Egészséginformatikai Testület bevonásával a Stratégia megvalósítása érdekében szükséges fejlesztések végrehajtásában működjenek közre;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) vizsgálja meg a Stratégiában foglalt fejlesztési programok európai uniós forrásból való megvalósításának lehetőségeit, és gondoskodjon azok előkészítéséről,

b) készítsen jelentést a Kormány részére minden év szeptember 30-ig a Stratégia végrehajtásának állásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) pont tekintetében folyamatos, a b) pont tekintetében minden év szeptember 30-ig

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 132. szám; 2021. július 13.; 6146. o. (PDF)