Európai Uniógazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1488/2021. (VII. 16.) Korm. határozata az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének egyszerűsítését szolgáló egyes intézkedésekről

Szerző: 2021. július 18.No Comments

„A Kormány – összhangban a közbeszerzések hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1027/2021. (II. 5.) Korm. határozatban megfogalmazott célokkal –
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzon ki és tegyen közzé az uniós alapokból származó támogatások felhasználásával megvalósuló közbeszerzésekre alkalmazható olyan útmutatásokat, amelyek elősegítik e beszerzések előkészítésének és ellenőrzésének egyszerűsítését;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. augusztus 31.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti útmutatások alkalmazásával előkészített közbeszerzési dokumentumok esetén biztosítsa a feladatkörébe tartozó közbeszerzési ellenőrzések soron kívüli lefolytatását.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. augusztus 31-ét követően folyamatos”

Forrás:
A Kormány 1488/2021. (VII. 16.) Korm. határozata az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének egyszerűsítését szolgáló egyes intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2021. évi 135. szám; 2021. július 16.; 6401. o. (PDF)