Európai Uniógazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozata a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

Szerző: 2021. július 25.No Comments

„A Kormány a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő reformoknak és beruházásoknak a Gazdaságújraindítási Akcióterv keretében történő mielőbbi végrehajtása érdekében
1. jóváhagyja az Európai Bizottság részére benyújtott Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv alapján elkészített, az 1. melléklet szerinti, pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedési listát;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a programterületek szakpolitikai felelőseinek bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti intézkedések végrehajtásának megkezdéséről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

3. jóváhagyja az Európai Bizottság részére benyújtott Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv alapján elkészített, a 2. melléklet szerinti, pályázati rendszeren kívüli intézkedési listát;

4. felhívja a 2. melléklet szerinti minisztereket az intézkedések végrehajtására;
Felelős: az érintett miniszterek
Határidő: a 2. mellékletben foglaltak szerint

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert a 4. pont szerinti feladat végrehajtásának ellenőrzésére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos”

Forrás:
A Kormány 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozata a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és
Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról
; Magyar Közlöny; 2021. évi 139. szám; 2021. július 23.; 6474-6482. o. (PDF)