Európai Uniógazdaságjogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1494/2021. (VII. 23.) Korm. határozata a hazánknak járó európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésekről

Szerző: 2021. július 25.No Comments

„1. A Kormány meghallgatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter helyzetértékelését az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések előrehaladásáról a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz Magyarországnak járó forrásainak felhasználásáról szóló helyreállítási terv kapcsán. A Kormány megállapította, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlament politikai nyomásgyakorlásának engedve – a Kormány és az Európai Bizottság előremutató szakmai egyeztetései ellenére – a gyermekek védelme érdekében megvalósított hazai jogalkotással összefüggő politikai ellenvéleménye okán hazánk helyreállítási tervének elfogadását késlelteti.

2. A Kormány a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz kapcsán az Európai Bizottsággal folytatott további egyeztetések tekintetében az alábbi tárgyalási álláspontot határozza meg:
a) hazánk helyreállítási tervének elfogadása során csak olyan megállapodás fogadható el, amelyben az Európai Bizottság nem támaszt Magyarországgal szemben olyan feltételt, amelyet más tagállamokkal szemben nem alkalmaznak (kettős mérce tilalma);
b) hazánk az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke szerinti diszkriminációmentességet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. cikkében rögzített azon rendelkezéssel együtt valósítja meg, amely kimondja „a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak, tiszteletben kell tartani az e jogok és szabadságok gyakorlását szabályozó nemzeti törvényekkel összhangban”.
c) hazánk az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke szerinti nemek közötti megkülönböztetés fogalmát a szöveg eredeti, hagyományos (biológiai) jelentése szerint alkalmazza.

3. A Kormány rögzíti, hogy a gazdaság újraindítása érdekében hazánk helyreállítási tervének végrehajtása kiemelt kormányzati cél, így felhívja az érintett minisztereket, hogy haladéktalanul kezdjék meg a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista szerinti intézkedések végrehajtását.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal

4. A Kormány a 3. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a) hozza létre a Nemzeti Helyreállítási Alap megnevezésű előirányzatot;
b) a Nemzeti Helyreállítási Alap terhére a forrásigények felmerülésének ütemében intézkedjen a 3. pont szerinti intézkedések végrehajtásához szükséges források előfinanszírozásáról.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) pont vonatkozásában azonnal, a b) pont vonatkozásában a forrásigények felmerülésének ütemében
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1494/2021. (VII. 23.) Korm. határozata a hazánknak járó európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésekről; Magyar Közlöny; 2021. évi 139. szám; 2021. július 23.; 6473-6474. o. (PDF)