egészségügyEurópai Uniógazdaságközigazgatás: magyarpolitikatársadalomtörvények, határozatok

Az adatvagyon területén új konfliktus körvonalazódik Magyarország és az Európai Bizottság között

Szerző: 2021. augusztus 1.No Comments

„ Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője szerint nem adható “csak úgy” át az EU-nak a nemzeti adatvagyon, az a közigazgatás- és gazdaságfejlesztés céljait kell, hogy elsősorban szolgálja.

Idén is megrendezték azt a konferenciát, amelyen a visegrádi országok szakértői vitatták meg az adatkezelésben felmerülő legfontosabb kérdéseket. Emellett szó esett a közigazgatásban használt mesterséges intelligencia megoldásokról is – mondta az InfoRádiónak Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője.

“Ennek a beszélgetésnek a fókuszában részint a mesterséges intelligenciák, részint a digitális kormányzás állt. Azt látjuk, hogy az egyik kulcskérdés, hogy miképp viszonyulunk a közigazgatási, illetve magánadatvagyon-készletekhez, ezeknek a vagyoni elszámolása miképpen rendeződik; e tekintetben jól láthatóan az idei év második felében konfliktusoktól sem mentes beszélgetés fog lezajlani a nyugati világ szereplői között, egyre több tagállam álláspontja az, hogy ez egy új magánjogi jószág, ahol van rendelkezési jog, elszámolási lehetőség.

Az a fajta open data megközelítés, hogy a tagállamok által előállított adatvagyon egyfajta uralatlan dolog, és ezt át kell adnunk, ez nem tartható, az érdekeltségi rendszert meg kell teremteni” – ecsetelte Gál András Levente.

Rámutatott, hogy mások is érdeklődnek a magyar megoldás iránt.

“Elfogadásra került a nemzeti adatvagyon törvény, 10 hónapja felállt a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség, amely azt a célt szolgálja, hogy a nagy állami adatkészletek mind a közigazgatás-fejlesztés, mind a gazdaságfejlesztés aktív eszközei legyenek.”

Erről a munkáról is beszámoltak a V4-konferencián, ezt a “know-how-t” is igyekszik a magyar kormány exportálni. ”

Forrás:
Digitális kormányzás: újabb területen akadhat megbeszélnivalója a kormánynak az EU-val; Sipos Ildikó; Infostart / InfoRádió; 2021. július 31.

Háttér
Európai Unió: Az adatkormányzásról szóló törvény és a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelv végrehajtásának társadalmi vitája; eGov Hírlevél; 2021. február 7.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról (átdolgozás; Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 172/56; 2019. június 26. („ A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 2021. július 17-ig megfeleljenek.”)
Európai egészségügyi unió: a Bizottság nyilvános konzultációt indít az európai egészségügyi adattérről; eGov Hírlevél; 2021. május 9.
Közadatok piaci újrahasznosítása; eGov Hírlevél; 2021. június 6. (a Képviselői Információs Szolgálat Infojegyzete)