Európai Uniógazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozat a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő projektek központi költségvetés terhére történő előfinanszírozásának megkezdéséről

Szerző: 2021. augusztus 9.No Comments

„Kormány – a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében (a továbbiakban: RRP) szereplő reformok és beruházások végrehajtásának a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében történő mielőbbi megkezdése érdekében, összhangban a hazánknak járó európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésekről szóló 1494/2021. (VII. 23.) Korm. határozatban
foglaltakkal –
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az RRP Európai Bizottság és Európai Unió Tanácsa általi elfogadását követően tegye meg a szükséges intézkedéseket az RRP-ben szereplő fejlesztések és projektek Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásból történő elszámolása érdekében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a nemzeti RRP Európai Bizottság és Európai Unió Tanácsa általi elfogadását követően azonnal

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva létrehozza a Nemzeti Helyreállítási Alapot a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 10. Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) alcím, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap alcímre történő
módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 149. szám; 2021. augusztus 5.; 6886. o. (PDF)