Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaművelődéspolitikaszakirodalomtársadalomtudomány

Elkészült Magyarország Nemzeti Atlaszának „Társadalom” című új kötete

Szerző: 2021. szeptember 19.No Comments

„Bemutatták Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) „Társadalom”, illetve angol nyelvű „Society” című új nyomtatott köteteit és azok interaktív, digitális változatát (e-MNA) 2021. szeptember 16-án. A kiadó és a munkálatok koordinátora ezúttal is az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Földrajztudományi Intézete, melynek munkáját stratégiai partnerként – alapvetően az adatszolgáltatással – a Központi Statisztikai Hivatal segítette.

A szerkesztők az atlaszsorozat előző, 2018-ban megjelent „Természeti környezet” című kötetéhez hasonlóan alapelvként – országunk jelenlegi területén túl, az adatforrások függvényében – továbbra is hazánkra, a Kárpát-medencére és annak szomszédságára vonatkozóan alakították az atlasz tartalmát. Az alkotók a társadalom szerkezetének, a társadalmi folyamatoknak a jelen állapotát és múltbeli gyökereit főként 13 országra, több mint 39 ezer településre vonatkozóan mutatják be, alapvetően térképek segítségével.

Az MNA ezen kötetének megalkotásában – túlnyomórészt hazai egyetemeken, kutatóintézetekben, kormányzati szerveknél dolgozó – 5 kötet- és 13 fejezetszerkesztő, 42 fejezet- és 85 térképszerző vett részt, akik 196 oldalon, 12 fejezetre tagolva, 377 térkép, ábra, táblázat és 73 fénykép segítségével mutatták be hazánk társadalmát.

A kötet fejezetei három nagy – népességgel, településekkel és életkörülményekkel, életminőséggel kapcsolatos – tématerületbe sorolhatók. A látványos, különböző méretű tematikus térképeket lapozgatva a népességgel kapcsolatban olyan témakörök területi sajátosságairól tájékozódhatunk, mint például a termékenység, a házasságon kívüli élveszületések, a születéskor várható élettartam, a daganatos halálozások, az öngyilkosság, a külföldiek és külföldön születettek, a belföldi vándormozgalom, a külföldre ingázás, az elöregedés, a házasság, a válás, az együttélés, az etnikai-nyelvi és vallási megoszlás, az iskolai végzettség, a gazdasági aktivitás, a munkanélküliség, a közfoglalkoztatottak, illetve a személyi jövedelem. A települések témaköre főként a településhálózattal, a városok típusaival, dinamikájával, szerkezetével, a kreatív városokkal, Budapesttel és agglomerációjával, illetve a falvak típusaival, dinamikájával, a szórványokkal és tanyákkal foglalkozik. Az életminőséggel kapcsolatos tématerület részeként többek között a fekvőbeteg-szakellátás, a Covid-19, a szociális segélyben, rokkantsági ellátásban részesülők, az angoltudás, az internet-előfizetés, a lakások jellemzői és átlagára, a betöltetlen háziorvosi szolgálatok, a kórházak és gimnáziumok elérhetősége, továbbá a közúti balesetek és a bűnözés területi sajátosságait ismerhetjük meg.

A Magyar Tudományos Akadémia székházában rendezett ünnepélyes bemutatón Maróth Miklós, az ELKH elnöke a kötet jelentőségét méltatva elmondta: „Az MNA Társadalom kötet tartalmazza a Kárpát-medencéről, és azon belül a mai Magyarországról rendelkezésre álló, grafikusan ábrázolható ismeretek jelentős részét. Fontos kordokumentum, amely a rendkívül széles körű és sokrétű tudást érdekes formában tartalmazza, így azt nemcsak a földrajztudósok, hanem a történészek, a gazdasági szakemberek, a diákok és más érdeklődők nagy haszonnal forgathatják.”

„A KSH-nál mindent megtettünk, hogy a kötetben megjelenítésre tervezett területekhez, időszakokhoz és tematikákhoz kapcsolódóan az összes fellelhető statisztikát a szerkesztők rendelkezésére bocsáthassuk, és ez sokszor nem kis kihívás elé állította szakembereinket. A statisztika és a térképészet eszközeinek összekapcsolása révén óriási hozzáadott érték állt elő, amely a demográfiai és a társadalmi folyamatok térbeli változatosságának bemutatásán keresztül hozzájárul e folyamatok mélyebb megismeréséhez és a jelenségek közötti kapcsolatok jobb megértéséhez” – emelte ki köszöntőjében Vukovich Gabriella, a kötet kiadásában stratégiai partnerként közreműködő KSH elnöke.

A „Társadalom” kötethez kapcsolódó, nemzetközi szinten is innovációnak számító újdonság, hogy tartalma a www.emna.hu honlapon interaktív térképek formájában is, díjmentesen elérhető (e-MNA). Az egyidejűleg magyar és angol nyelven megjelenő online változat biztosítja a naprakész tájékoztatást és a kapcsolattartást a széles társadalmi rétegekkel. A kettős cél elérését a legfrissebb adatok megjelenítése, valamint az interaktív funkciók felkínálása teszi lehetővé. Ez utóbbival megszűnik a hagyományos papíralapú atlasz statikus jellege, formai kötöttsége és egyirányú adatközlő műfaja. Itt a térképolvasó (felhasználó) már „kezébe kapja” a térbeli adatok egyéni szempontok szerinti lekérdezését (például tartalmi, fogalmi keresés, földrajzi névmutató, az ismertebb statisztikai módszerek szerinti szabad kategóriák generálása, mennyiségi, minőségi kategóriák szűrése, diagramok kirajzoltatása, egyedileg testre szabható jelkulcs, az időbeli változások interaktív megjelenítése).

„Az, hogy a kor követelményeinek megfelelően kialakított digitális kötet interaktív lekérdezésekre és az egyéni igényekhez igazodó adatmegjelenítésre is képes, új dimenziókat nyithat az összefüggések feltárásában” – mondta Kiss László, a CSFK főigazgatója.

A „non-stop e-MNA” mind a köz-, mind a felsőfokú oktatásban az egyik legkorszerűbb tudástranszfer-technológiát is jelenti. Nemzeti geoinformatikai, honismereti adatbázisként a széles társadalmi rétegek számára – országunk és a Kárpát-medence vonatkozásában – olyan naprakész információt kíván nyújtani szórakoztató módon, amely hozzájárul az egész életen át tartó tanuláshoz is. A tudományos tartalom mellett az online e-MNA helyet biztosít a nemzeti jelentőségű közösségi információk, helytörténeti adatok, emlékek gyűjtésének és térbeli megjelenítésének is.

Az MNA korábbi kötetéhez hasonlóan a Kiadó (CSFK) most is háromezer magyar nyelvű kötetet ajánlott fel és juttat el az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) közvetítésével a Kárpát-medencei (a határainkon inneni és túli) magyar nyelvű közép- és felsőfokú képzést folytató intézmények számára. Az angol nyelvű kötetek felét a Kiadó a kormányzati munka támogatására, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak ajánlotta fel. A jelenlegi kötet (a legutóbb, 2018-ban megjelenthez hasonlóan) a bemutató napjától az MNA honlapján (www.nemzetiatlasz.hu) lesz elérhető, ahonnan bárki díjmentesen letöltheti. Azok, akik – a kötet nagy mérete és súlya ellenére – hagyományos könyv formájában saját példányt szeretnének vásárolni, viszonylag szerény összegért hozzájuthatnak a nagyobb könyvesboltokban és a Kiadónál is.

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága által támogatott kötet megvalósításához Magyarország Kormánya 445,4 millió forinttal járult hozzá, emellett az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint az MTA is támogatta a kiadvány megjelenését.”

Forrás:
Elkészült Magyarország Nemzeti Atlaszának „Társadalom” című új kötete; Központi Statisztikai Hivatal (KSH); 2021. szeptember 16.
Magyarország Nemzeti Atlasza; CSFK Földrajztudományi Intézet
Magyarország Nemzeti Atlaszának Társadalom c. kötet elektronikus változata (e-MNA); CSFK Földrajztudományi Intézet