Európai Uniójogközigazgatási informatika

Nyílt adatok: Magyarország ellen is kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság

Szerző: 2021. október 3.No Comments

„…A Bizottság felszólít 19 tagállamot, hogy tartsák be a nyílt hozzáférésű adatokra és a közszféra információinak további felhasználására vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy az uniós szabályok átültetése keretében a rendszeres felülvizsgálat részeként felszólító levelet küld Belgiumnak, Bulgáriának, Csehországnak, Spanyolországnak, Észtországnak, Horvátországnak, Írországnak, Olaszországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Luxemburgnak, Magyarországnak, Hollandiának, Ausztriának, Romániának, Szlovéniának, Szlovákiának, Finnországnak és Svédországnak. Ezeknek az országoknak a hatóságai nem nyújtottak teljes körű tájékoztatást arról, hogy hogyan ültetik át nemzeti jogrendszerükbe a nyílt hozzáférésű adatokra és a közszféra információinak további felhasználására vonatkozó felülvizsgált uniós szabályokat ((EU) 2019/1024 irányelv). A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-án elfogadott irányelv célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye az adatok használatával elérhető előnyöket, és hozzájáruljon ahhoz, hogy a közigazgatási szervek által létrehozott hatalmas és értékes adatforrások nagyobb mértékben rendelkezésre álljanak újrafelhasználásra. Az irányelv ösztönözni fogja az olyan innovatív megoldások kifejlesztését, mint a mobilitási alkalmazások, az államilag finanszírozott kutatási adatokhoz való hozzáférés megnyitásával növelni fogja az átláthatóságot, és támogatni fogja az új technológiákat, köztük a mesterséges intelligenciát. A tagállamoknak ezt az irányelvet át kellett ültetniük nemzeti jogrendszereikbe, és az átültetést végrehajtó intézkedésekről 2021. július 17-ig kellett volna értesíteniük a Bizottságot. Az említett tagállamoknak két hónap áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a levelekre, és megtegyék a szükséges intézkedéseket. Kielégítő válasz hiányában a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt ad ki…”

Forrás:
Daily News 30 / 09 / 2021; European Commission; 30 September 2021