energiaEurópai Uniófenntartható fejlődés

Energiaárak: az Európai Bizottság eszköztárat terjeszt elő a rendkívüli helyzetek és hatásaik kezelésére

Szerző: 2021. október 16.No Comments

„A Bizottság ma közleményt fogadott el az energiaárakról, amelyben intézkedéseket vázol fel a globális energiaárak várhatóan az egész télen át tartó, rendkívüli emelkedésének kezelése, valamint az európai polgárok és vállalkozások támogatása érdekében. A közlemény ismerteti azt az eszköztárat, amelyet az EU és tagállamai alkalmazhatnak a jelenlegi áremelkedések azonnali hatásainak kezelése és energiarendszerünk jövőbeli ársokkokkal szembeni további védelme érdekében. A rövid távú nemzeti intézkedések közé tartozik a háztartásoknak nyújtott sürgősségi jövedelemtámogatás, a vállalatok által igénybe vehető állami támogatás és a célzott adócsökkentés. A Bizottság támogatni fogja továbbá a megújuló energiával és az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházásokat, megvizsgálja az energiatárolásra és a gázkészletek beszerzésére vonatkozó intézkedések lehetőségét, valamint értékelni fogja a villamosenergia-piac jelenlegi szerkezetét.

Kadri Simson, az EU energiaügyi biztosa az eszköztárat bemutatva a következőket mondta: „A globális energiaárak emelkedése az Unió számára komoly aggodalmat okoz. Miközben kilábalunk a világjárványból, és megkezdődik a gazdasági fellendülés Európában, a kiszolgáltatott fogyasztók védelméről és az európai vállalkozások támogatásáról sem feledkezhetünk meg. A Bizottság segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy azonnali intézkedéseket hozzanak a háztartásokra és a vállalkozásokra gyakorolt hatások mérséklése érdekében. Ugyanakkor más középtávú intézkedéseket is meghatározunk annak biztosítása érdekében, hogy energiarendszerünk ellenállóbb és rugalmasabb legyen, és hogy a zöld átállás során ellenálljon minden jövőbeli áringadozásnak. A jelenlegi helyzet kivételes, hiszen a belső energiapiac az elmúlt 20 évben jól teljesítette feladatát. Mindamellett biztosítanunk kell, hogy a jövőben is jól működjön, megvalósítva az európai zöld megállapodást, fokozva energiafüggetlenségünket és elősegítve éghajlat-politikai céljaink elérését.”

Rövid és középtávú intézkedések eszköztára

A jelenlegi árrobbanás gyors és összehangolt választ igényel. A meglévő jogi keret lehetővé teszi az EU és tagállamai számára, hogy intézkedéseket hozzanak a fogyasztókra és a vállalkozásokra gyakorolt közvetlen hatások kezelése érdekében.

Előnyben kell részesíteni azokat a célzott intézkedéseket, amelyek gyorsan enyhíthetik az áremelkedéseknek a kiszolgáltatott csoportokra és kisvállalkozásokra gyakorolt hatását. Ezeknek az intézkedéseknek könnyen módosíthatóknak kell lenniük tavasszal, amikor a helyzet várhatóan stabilizálódni fog. Ügyelni kell arra is, hogy az intézkedések ne zavarják meg a hosszú távú átállást és a tisztább energiaforrásokba való beruházásokat.

Azonnali intézkedések a fogyasztók és a vállalkozások védelme érdekében:

 • sürgősségi jövedelemtámogatás az energiaszegénységben élő fogyasztók számára, például utalványok vagy a számlaösszeg egy részének elengedése révén, amelyek az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből származó bevételekkel támogathatók,
 • átmeneti számlabefizetési haladék engedélyezése,
 • védintézkedések a hálózatról való lekapcsolás elkerülése érdekében,
 • a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások adókulcsainak átmeneti és célzott csökkentése;
 • a vállalkozások vagy iparágak támogatása az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban,
 • a nemzetközi energiaügyi kapcsolatok erősítése a nemzetközi energiapiacok átláthatóságának, likviditásának és rugalmasságának biztosítása érdekében,
 • az energiapiacokon tanúsított esetleges versenyellenes magatartás kivizsgálása, és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) felkérése arra, hogy fokozza a szén-dioxid-piac fejleményeinek nyomon követését;
 • a megújuló energiára vonatkozó beszerzési megállapodásokhoz való szélesebb körű hozzáférés elősegítése és e megállapodások támogatása kísérő intézkedések révén.

Fel kell gyorsítani a tiszta energiára való átállást, amely a legjobb biztosíték a jövőbeli ársokkokkal szemben. Az EU folytatni fogja egy olyan hatékony energiarendszer kialakítását, amelyben magas a megújuló energia aránya. Jóllehet az olcsóbb megújuló energiaforrások egyre nagyobb szerepet játszanak a villamosenergia-hálózat ellátásában és az árak meghatározásában, a kereslet megnövekedése idején még mindig szükség van más energiaforrásokra, többek között a gázra. A jelenlegi piaci struktúrában továbbra is a gáz ára határozza meg a teljes végleges villamosenergia-árat, mivel minden termelő ugyanazt az árat kapja ugyanazon termékért – a villamos energiáért –, amikor az belép a hálózatba. Általános az egyetértés a tekintetben, hogy a jelenlegi árképzési modell továbbra is a leghatékonyabb, ugyanakkor szükség van további elemzésekre. A válság emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a gáztárolás fontos szerepet játszik az uniós gázpiac működésében. Az EU jelenleg éves gázfelhasználásának több mint 20 %-át kitevő tárolókapacitással rendelkezik, de nem minden tagállamban vannak tárolók, és tagállamonként eltérők az ezek használatára vagy a tárolási kötelezettségekre vonatkozó szabályok.

A dekarbonizált és reziliens energiarendszerre irányuló középtávú intézkedések:

 • a megújuló energiaforrásokra, az épületkorszerűsítésekre és az energiahatékonyságra irányuló beruházások fokozása, valamint a megújuló energiaforrások aukcióinak és engedélyezési eljárásainak felgyorsítása;
 • a villamosenergia-tárolási kapacitás fejlesztése, ideértve az akkumulátorokat és a hidrogént is, az egyre növekvő részarányt képviselő megújuló energiaforrások integrálásának támogatása érdekében,
 • az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (ACER) arra irányuló megbízása, hogy tanulmányozza a villamosenergia-piac jelenlegi szerkezetének előnyeit és hátrányait, és adott esetben fogalmazzon meg ajánlásokat a Bizottság számára,
 • az ellátásbiztonságról szóló rendelet felülvizsgálatának mérlegelése az európai gáztárolási rendszer hatékonyabb használatának és működésének biztosítása érdekében,
 • gázkészletek tagállamok általi önkéntes közös beszerzésében rejlő lehetséges előnyök vizsgálata,
 • új, határokon átnyúló, regionális gázkockázati csoportok létrehozása, amelyek elemzik a kockázatokat és tanácsot adnak a tagállamoknak nemzeti megelőzési és veszélyhelyzeti cselekvési terveik kidolgozásához,
 • a fogyasztók energiapiacon betöltött szerepének megerősítése a szolgáltatóválasztás és -váltás, a saját villamosenergia-termelés és az energiaközösségekhez való csatlakozás lehetőségének biztosításával.

Az eszköztárban meghatározott intézkedések elő fogják segíteni, hogy idejében válaszoljunk a kivételes globális helyzet okozta jelenlegi energiaár-emelkedésre. Hozzá fognak járulni továbbá a megfizethető, méltányos és fenntartható energetikai átálláshoz, valamint Európa energiafüggetlenségének növeléséhez. A megújuló energiába és az energiahatékonyságba történő beruházások nemcsak csökkentik az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, hanem megfizethetőbb és a globális ellátási korlátokra kevésbé érzékeny nagykereskedelmi energiaárakat biztosítanak. A tiszta energiára való átállás – amelyet az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében is fel kell gyorsítani – a legjobb biztosíték a jövőbeli ársokkokkal szemben.

Háttér-információk

Az EU-ban – a világ számos más régiójához hasonlóan – az energiaárak jelenleg kiugróan magasak. Ennek fő oka az energia és különösen a földgáz iránti növekvő globális kereslet, mivel a Covid19-világjárvány lecsengését követően gyorsul a gazdasági fellendülés. Az európai szén-dioxid-ár is meredeken emelkedett 2021-ben, de kisebb mértékben, mint a földgáz ára. A gázár emelkedése kilencszer akkora hatást gyakorol a villamosenergia-árakra, mint a szén-dioxid-ár emelkedése.

A Bizottság széles körű konzultációt folytatott a jelenlegi helyzetre adandó megfelelő válaszlépésekről. Részt vett az Európai Parlament képviselőivel és az Európai Unió Tanácsának minisztereivel e kérdésről folytatott vitákban, és felvette a kapcsolatot az ipar és a nemzetközi energiaszolgáltatók reprezentánsaival. Több tagállam már bejelentett nemzeti intézkedéseket az áremelkedések enyhítésére, mások iránymutatást kértek a Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket tehetnek. Néhány nemzetközi partner máris jelezte, hogy tervezi az Európába irányuló energiaszállítások növelését.

A ma bemutatott eszköztár összehangolt reagálást tesz lehetővé a legveszélyeztetettebbek védelme érdekében. Kialakítása során a Bizottság különös figyelmet fordított arra, hogy a háztartások és a vállalkozások energiaköltségeinek csökkentését célzó rövid távú lépések ne veszélyeztessék az EU belső energiapiacát vagy középtávon a zöld átállást.

A következő lépések

Simson biztos október 14-én, csütörtökön ismerteti az európai parlamenti képviselőkkel a közleményt és az eszköztárat, október 26-án pedig az európai energiaügyi minisztereknek mutatja be azt. Az európai vezetők ezt követően az Európai Tanács soron következő, október 21–22-i ülésén vitatják majd meg az energiaárak témáját. Ez a közlemény a Bizottság hozzájárulása az uniós politikai döntéshozók közötti, folyamatban lévő vitához. A Bizottság folytatni fogja a párbeszédet a nemzeti közigazgatási szervekkel, az iparral, a fogyasztói csoportokkal és a nemzetközi partnerekkel ebben a fontos témában, és készen áll arra, hogy válaszoljon a tagállamoktól érkező esetleges további megkeresésekre.

További információk

Közlemény az energiaárakról

Kérdések és válaszok az energiaárakról szóló közleménnyel kapcsolatban

Tájékoztató az uniós energiapiacról és energiaárakról

Tájékoztató az eszköztárról

Az EU energiaárakkal foglalkozó weboldala

Forrás:
Energiaárak: a Bizottság eszköztárat terjeszt elő a rendkívüli helyzetek és hatásaik kezelésére; Európai Bizottság; 2021. október 13.