informatikaközigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

A CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) munkanélküliek átképzésével enyhítené a kiberbiztonság szakemberhiányát

Szerző: 2021. október 25.No Comments

„A kiberbiztonság munkaerő szükségletének biztosítását a munkanélküliség elleni küzdelemmel kapcsolná össze az amerikai kiberbiztonsági hatóság most induló támogatási programja. Az amerikai Kiber- és Infrastruktúra biztonsági Hatóság, a CISA jelentős, 2 millió dolláros támogatási programot indít a kiberbiztonsági terület egyre égetőbbé váló szakemberhiányának mérsékelésére. Az elképzelés tulajdonképpen az, hogy a hova tovább egyértelműen nemzetbiztonsági területként azonosított kiberbiztonság megfelelő munkaerő utánpótlását összekapcsolják egy másik fontos társadalmi üggyel: a munkanélküliség enyhítését, mérsékelését célzó átfogó kormányzati törekvésekkel. A kormányzati támogatási összeget két olyan magánszervezetnek folyósítják majd, amelyek jelentős eredményeket könyveltek el az elmúlt időkben olyan innovatív kiberbiztonsági képzési programok kidolgozásában, amelyek a donorszervezet feltételezése szerint jól alkalmazhatók lennének arra, hogy a munkaerőpiacról kiesett, vagy annak peremére szorult társadalmi csoportok éppen a markáns munkaerőhiánnyal küszködő kiberbiztonsági területen találjanak új lehetőségeket a reintegrációra. A klasszikus munkanélküli szegmensen kívül a döntéshozók elsősorban az Egyesült Államok vidéki népességének a korszerű gazdasági-társadalmi húzóágazatokból mind jobban kimaradó munkavállalói csoportjait céloznák meg az új átképzési programmal. Az alulfoglalkoztatott népességcsoportokon túl a kezdeményezés mindenképpen szeretné elérni az amerikai társadalom más, marginalizálódó csoportjait is: elsősorban a katonai szolgálatot teljesített veteránok, az aktív fegyveres szolgálatban állók családtagjai, illetve a színesbőrű közösségek tagjai szerepelnek a képzési program kiemelt célcsoportjai között.

A kiberbiztonság rohamosan növekvő munkaerő szükségletével már egy ideje nyilvánvalóan nem képes lépést tartani a „hagyományos” társadalmi képzési-iskoláztatási infrastruktúra, ami mindenképpen lépésekre kényszeríti a kiberbiztonság nemzeti szintű koordinációjáért felelős amerikai hatóságot. Jen Easterly CISA igazgató ugyanakkor erőteljesen hangsúlyozza: ez az új koncepció, és a rá épülő konkrét képzési program egyértelműen túlmutat valamiféle „társadalmi jótékonykodás” eszméjén. A digitális gazdaság és társadalom munkaerő piacáról mindeddig (és mind jobban) kiszorult, hátrányos helyzetű csoportokban ugyanis véleménye szerint számottevő kihasználatlan szakmai-intellektuális potenciálok rejlenek. A hátrányos helyzetű, kirekesztett emberek képzése nem csupán tisztességes, de okos dolog is, véli az amerikai kiberbiztonsági felsővezető.
A program szakmai lebonyolítására kiválasztott két társadalmi szervezet, az NPower és a CyberWarrior már korábban is dolgozott marginalizálódott társadalmi csoportok tagjainak továbbképzésével. A CyberWarrior szervezet egy átfogó pilotprogramot indít „Marginalizálódott közösségek tagjainak kiberbiztonsági munkaerőpiaci fejlesztése” címmel. A 28 hetesre tervezett továbbképzés (átképzés) során olyan elméleti és gyakorlati tudásokat szeretnének továbbadni a beiskolázott résztvevőknek, amelyek birtokában a tanfolyam végeztével haladéktalanul képesek lesznek elhelyezkedni a kiberbiztonság hiányszakmáinak valamelyikében (pályakezdő munkakörökben).

Ezzel párhuzamosan a másik képző szervezet, az NPower alapvetően a hátrányos helyzetű fiatal korcsoportokra, illetve az aktív fegyveres szolgálatból visszavonult veteránokra fókuszál majd. A két szervezet által kidolgozott és elindított hosszú távú tréning programok szorosan kapcsolódnak majd az amerikai Kiber- és Infrastruktúra biztonsági Hivatal más olyan kezdeményezéseihez, amelyek a terület érezhető szakemberhiányának enyhítését célozzák. A képzések tartalmának és módszertanának kidolgozásakor jelentősen építenek például a CYBER.org program tapasztalataira, illetve az alapszintű oktatásban levők (tanulók és tanárok) kiberbiztonsági tájékozottságának előmozdítását célzó Kiberbiztonsági Nevelési és Képzési Támogató Program eredményeire.

A három éves időtartamra tervezett, a mostani támogatási összegből idén elinduló pilotprogram az alábbi célokat kívánja elérni:
– átfogó kiberbiztonsági szakmai életpálya modell kidolgozása és elindítása;
– alapszintű kiberbiztonsági képzés biztosítása innovatív módszerekkel;
– valós gyakorlati tudásokat, tapasztalatokat biztosítani képes kiberbiztonsági gyakornoki program működtetése;
– a kiberbiztonsági ágazat munkaerőhiányának enyhítése alapszintű (pályakezdő) munkaerő folyamatos biztosításával.”

Forrás:
CISA grants aim to help the unepmployed move into cyber jobs; The Washington Post; 2021. októberv 21.
CISA awards S 2 million to bring cybersecurity training to rural communities and diverse populations; CISA; 2021. október 20.