Skip to main content

Találat: kibervédelem

NIS2: szektorok, hatályok, határidők és bírságok

„Talán nem túlzás azt állítani, hogy mostanában a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) minden erejével a NIS2, illetve az abból születő, vagy már megszületett magyarországi szabályozás bevezetésének támogatására koncentrál, hogy a teendők közérthetővé váljanak a vállalatok számára. Mondjuk mire kell figyelni, jönnek a határidők, hatályok és bírságok – vagyis minden, ami már tudható. A NIS2 EU-s irányelv 2022 decemberében jelent meg hivatalosan, az átültetésére pedig bőven van a tagállamoknak ideje, egészen pontosan 2024. október 18-ig. Magyarország ugyanakkor úgy gondolta, hogy mivel olyan...

Részletek

Meghosszabbítják az együttműködésüket a KiberPajzs program résztvevői

„A KiberPajzs létrehozását az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatai indokolták, a projekt ezekre hívja föl az ügyfelek figyelmét. Bár az átutalásos csalások kárértéke 2023 végén csökkent, a további javulás érdekében a KiberPajzs program résztvevői 2027-ig meghosszabbítják az együttműködésüket - jelentette be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök. Kandrács Csaba a program eredményének tulajdonította a kedvező folyamatokat, az ügyfélpanaszok és a vitarendezésre szoruló esetek számának csökkenését, de hangsúlyozta, hogy a kiberbűnözés visszaszorítása a továbbiakban is komoly...

Részletek

A geopolitika események fokozzák az erősebb kiberválságkezelés szükségességét az Európai Unióban

„A tanulmány felvázolja a kiberválság-forgatókönyvek kereteit és körülményeit, és egy sor bevált gyakorlatot javasol, amelyek lehetővé teszik a NIS2-irányelv, az egész EU-ra kiterjedő kiberbiztonsági jogszabály, új követelményeire való átállást. A tanulmány célja a heterogén európai ökoszisztéma erősebb harmonizációja. A javasolt bevált gyakorlatok a kiberválságkezelési ciklus négy szakaszát (megelőzés, felkészültség, reagálás és helyreállítás) követik, az egyes szakaszok során felmerülő problémákat tárgyalják, szempontjaik figyelembe veszik a vészhelyzetek vagy katasztrófák teljes körét. Az ajánlások listájával zárva az ENISA lépéseket javasol a tagállamok kapacitásépítésének és operatív...

Részletek

Az Európai Bizottság üdvözli a politikai megállapodást a kiberbiztonsági szolidaritásról szóló jogszabályról

„A Bizottság üdvözli az Európai Parlament és a Tanács között tegnap éjjel létrejött politikai megállapodást arról a kiberbiztonsági szolidaritásról szóló jogszabályról, amelyre a Bizottság 2023 áprilisában tett javaslatot. A kiberbiztonsági szolidaritásról szóló jogszabály erősíteni fogja az uniós szintű szolidaritást a kiberfenyegetések és kiberbiztonsági események hatékonyabb felderítése, valamint az azokra való felkészülés és reagálás érdekében. Erre az uniós kiberbiztonság szempontjából döntő fontosságú pillanatban kerül sor, hiszen az EU kiberfenyegetettségi helyzetére továbbra is hatással vannak a geopolitikai események. A kiberbiztonsági szolidaritásról szóló jogszabály három...

Részletek

Kiberbiztosítás – Modellek és módszerek, valamint az MI használata

„A jelentés fő célja, hogy bemutassa a kiberkockázat és a kiberbiztosítás fogalmait, áttekintést nyújtson, hogy hogyan közelítik meg azt a problémát a kutatások és modellezések során, és azonosítsa a hiányosságokat a közelgő kutatási projektek számára.” Forrás: Cyber Insurance - Models and methods and the use of AI; European Union Agency for Cybersecurity (ENISA; 2024. február Szerkesztői megjegyzés: A kiberbiztosítás a biztosításügy része. Célja, hogy egy adott vállalatot ért kibertámadás által okozott károkra kártérítési szerződés jöjjön létre. Beleértve a támadás miatt más vállalatokat...

Részletek

Megújult lendülettel folytatódik a KiberPajzs együttműködés – NMHH

„2024. február 13-án – az idei évben először – ülést tartott a KiberPajzs együttműködés operatív döntéshozó testülete, a Projekt Irányító Bizottság, melyben a partnerszervezetek által delegált résztvevők egyeztetnek és hoznak döntést a KiberPajzs együttműködés szakmai és működési kereteit érintő legfontosabb kérdésekről. Az ülés nyitányaként a házigazda Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által a Projekt Irányító Bizottságba delegált tag, Kovács Endre Miklós stratégiai igazgató köszöntötte a megjelenteket, felidézve, hogy szinte napra pontosan három hónappal korábban ugyanabban a teremben, a szintén az NMHH által...

Részletek

Biztonsági osztályba sorolás és alkalmazandó védelmi intézkedések – a Miniszterelnöki Kabinetiroda jogszabálytervezete

„A miniszteri rendelet tervezete az Unió egész területén egységesen magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről, valamint a 910/2014/EU rendelet és az (EU) 2018/1972 irányelv módosításáról és az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2022/2555 irányelv (NIS 2 irányelv) végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg. A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2024. február 8-ig várjuk, a tarsadalmiegyeztetes@kormanyiroda.gov.hu  email címen.” Forrás: Biztonsági osztályba sorolás és alkalmazandó védelmi intézkedések min. rendelet; Miniszterelnöki Kabinetiroda; Jogszabálytervezetek 2024.január 31.

Részletek

Kibervédelem a nemzetközi térben – új mesterszak indul az NKE ÁNTK-n

„Február 1-jétől lehet jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán (ÁNTK) induló International Cybersecurity Studies (ICCS) elnevezésű új mesterképzési szakra. A 2024/2025-ös tanévre önköltséges formában meghirdetett kétféléves nappali munkarendű képzés különlegessége, hogy blended learning képzési formában zajlik, a hétről hétre végrehajtandó feladatok mellett egy félévben csak három hét jelenléti idővel kell számolni. A hallgatók a területet megalapozó jogi és informatikai ismeretek elsajátítása után a biztonsági szabványokkal és jogi szabályozásokkal, a kockázatértékeléssel, majd az információbiztonság technikai alapjaival ismerkednek meg....

Részletek

Az Európai Unió Tanácsa a kiberbiztonsági szolidaritásról szóló jogszabályról („Cyber solidarity act”)

„A tagállamok képviselői (Coreper) a kiberbiztonsági fenyegetések és események észlelése, valamint az azokra való felkészülés és reagálás céljából az Unión belüli szolidaritás és képességek megerősítése érdekében közös álláspontra jutottak az úgynevezett „kiberbiztonsági szolidaritásról szóló jogszabályról”. A rendelettervezettel olyan uniós képességek jönnek létre, amelyek reziliensebbé és válaszkészebbé teszik Európát a kiberfenyegetésekkel szemben, ugyanakkor az együttműködési mechanizmusokat is erősítik. „A mai megállapodás újabb lépés az európai kiberreziliencia javítása felé. Kétségkívül meg fogja erősíteni az EU és a tagállamok arra irányuló képességeit, hogy a nagyszabású...

Részletek

Felsőoktatási informatikai rendszerek kibervédelmi kérdései

„...Kutatásom elsődleges célja a magyar felsőoktatás adatvagyonának feltárása, majd bizonyítása, hogy informatikai rendszereik nem csak belső informatikai incidenseket szenvednek el, hanem különböző célok elérésében motivált kibertámadók célpontjai is. Kimutatom, hogy a magyar egyetemek azonos szakrendszereinek biztonsági besorolása eltérő. Esettanulmányokból kiindulva bizonyítom, hogy rendszereikben számottevő mennyiségű sérülékenység deríthető fel, és bizonyítom azok általános jellegét. Kimutatom az egyes rendszerek általánosságait, lehetséges eltéréseit, végül módszertani útmutatást és javaslatot adok a felsőoktatási informatikai rendszerek belső adatkapcsolatain és sérülékenységeinek monitorozásán alapuló pontosabb, dinamikus besorolására. Vizsgálataim dokumentálása során...

Részletek
Page 1 of 23 1 2 23