gazdaságinformatikaInternettársadalom

Bölcs gazdálkodó: Innovatív módszertant dolgozott ki a gazdálkodók digitális készségeinek fejlesztésére a most lezárult WiseFarmer projekt

Szerző: 2021. október 25.No Comments

A „WiseFarmer – Gazdálkodók generációinak összekapcsolása a digitális korban” projekt célja egy tanulási program létrehozása és tesztelése volt, amely lehetővé teszi a gazdák számára, hogy fejlesszék kompetenciáikat a digitális eszközök, a mezőgazdasági termelés és a vállalkozói készségek használatában. A projektpartnerek koncepciója szerint a „WiseFarmer” elnevezés egyrészt a kis- és családi gazdálkodók személyes vonatkozásainak hangsúlyozására utal, mint helyi tapasztalatok, gyakorlati ismeretek, hagyomány, kultúra, attitűd, társadalmi helyzet és családi körülmények. Másrészt jelezni kívánta azt a célt, hogy egy lépéssel túllépve a Smart Farming jól ismert kifejezésén, a digitális eszközök és alkalmazások hasznosságát a jövedelmezőségi szempontok mellett a szélesebb, összetett, fenntartható eredmények kontextusában is értékelésre kerüljön.

A gazdálkodók generációinak összekapcsolása a digitális korban a projekt kontextusában azt jelenti, hogy a mentor-pár módszertani megközelítést alkalmazva a gazdálkodók különböző korcsoportjai, generációi kerülnek összekapcsolásra, azt a kezdeti feltételezést követve, hogy a fiatalabbak rátermettebbek a digitális eszközök, míg az idősebbek a gazdálkodási technikák alkalmazásában. Az idősebb gazdálkodók általában rendelkeznek olyan helyi ismeretekkel, amelyek nélkülözhetetlenek egy gazdaság sikeres működtetéséhez, míg a fiatalabb gazdák otthonosabban mozognak a digitális eszközök használatában, ugyanakkor esetükben gyakran hiányzik ezek mezőgazdasági célú felhasználása, mivel a „lassú” tudás megszerzése jelentős időt vesz igénybe.

Az előkészítő lépéseket követően a partnerek kidolgozták a tanulási módszertant és innovatív megközelítéseket alkalmazva létrehozták az képzési során használatos online együttműködési platformot. A kísérleti tanulási programot Szerbiában és Magyarországon hajtottuk végre 2020 októbere és 2021 májusa között. A módszertan alapja a szaktanácsadók által támogatott egymástó1 tanulás (peer-to-peer learning), amelynek szerepe kiemelt, mivel a gazdálkodók legfontosabb és legmegbízhatóbb információforrása a többi gazdálkodó – a tudás közös létrehozása lehetőséget ad a különböző generációk gazdái számára, hogy párokban tanuljanak. A módszer keretében a kísérleti programban résztvevők saját gazdaságukra, térségükre jellemző, problémamegoldás-orientált gyakorlatok elvégzése során egymást mentorálva fejleszthették készségeiket. A digitális eszközök használata így sikeresen átvihető a helyi környezetbe, mivel összekapcsolódnak és illeszkednek a helyi gazdálkodói ismeretekhez és igényekhez.

A projekt alapvetően az alábbi fő tevékenységekre épült:

  • Regionális igényfelmérés és tudásértékelés a résztvevő országokban (Görögország, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia);
  • Módszertan és tananyagok kidolgozása a tanulási programhoz;
  • Olyan egyuttmuk6desi platform kialakítása, amelyen elérhetők a tananyagok es különböző, a képzést támogató funkciók (WiseFarmer Tanulási Platform), illetve amely összegyűjti a bevált gyakorlatokat, új (a régió szempontjábó1 releváns) digitális eszközöket jelenít meg és támogatja a kommunikációs funkciókat (WiseFarmer Tudásbázis);
  • A kifejlesztett kísérleti tanulási program tesztelése Szerbiában és Magyarországon.

A projekt eredményei jól demonstrálják a felvázolt megközelítés és a módszertan életképességet, mint az egyik lehetséges módszert a mezőgazdaság és a vidék kritikus kihívásainak leküzdésére.

A „WiseFarmer – Gazdálkodók generációinak összekapcsolása a digitális korban” projekt 2019 szeptembere és 2021 augusztusa között valósult meg, az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával, mint együttműködési célú partnerségi együttműködés a felnőtt tanulás területén.

A projekt eredményeinek elérhetősége
A projekt eredményeit bemutató videó
A projekt főbb eredményeit és a pilot képzésben kipróbált gyakorlatokat összefoglaló Inventárium magyar nyelvű verziója (PDF)