gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1782/2021. (XI. 5.) Korm. határozata a Nemzeti Adatvagyon Tanácsról

Szerző: 2021. november 7.No Comments

„1. A Kormány a nemzeti adatvagyonnal összefüggő kormányzati politika végrehajtásának, valamint a nemzeti adatvagyonnal való gazdálkodással, adatgazdasággal összefüggő, illetve a nemzeti adatvagyon hasznosításához kapcsolódó, mesterséges intelligencián alapuló adatelemzési technológiák alkalmazásának ösztönzése, valamint
ezek megvalósításának felügyelete céljából a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 9. §-a szerinti kormánybizottságként létrehozza a Nemzeti Adatvagyon Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács tagja
a) az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter,
b) az e-közigazgatásért felelős miniszter, valamint
c) az informatikáért felelős miniszter.

3. A Tanács vezetője az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter.

4. A Tanács munkájában – tanácskozási joggal – részt vehet
a) az e-közigazgatási, informatikai, valamint közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztések egységesítéséért felelős miniszteri biztos,
b) a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség vezetője, valamint
c) az eseti meghívottként részt vevő más személyek.

6. A Tanács tevékenységét az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter által vezetett munkaszervezet kijelölt szervezeti egysége támogatja…”

Forrás:
A Kormány 1782/2021. (XI. 5.) Korm. határozata a Nemzeti Adatvagyon Tanácsról; Magyar Közlöny; 2021. évi 200. szám; 2021. november 5.; 9177. o. (PDF)