gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikapolitikatörvények, határozatok

Fontos adatpolitikai rendelet jelent meg a közigazgatási adatvagyon hasznosításáról

Szerző: 2021. november 7.No Comments

„A Kormány
a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 15. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 15. § (2) bekezdés a)–d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
A NEMZETI ADATVAGYONRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS EGYES SZERVEZETEK KIJELÖLÉSE
1. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség feladatait ellátó szervezet
1. § A nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Natv.) szerinti Nemzeti Adatvagyon Ügynökség feladatait a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NAVÜ) látja el.

II. FEJEZET
A NEMZETI ADATVAGYON ÜGYNÖKSÉG KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

IV. FEJEZET
A NEMZETI ADATVAGYON TANÁCS FELADATAIVAL, MŰKÖDÉSÉVEL ÉS ELJÁRÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RÉSZLETES SZABÁLYOK…”

Forrás:
A Kormány 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelete a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról; Magyar Közlöny; 2021. évi 200. szám; 2021. november 5.; 9100-9113. o. (PDF)
Háttér: 2021. évi XCI. törvény a nemzeti adatvagyonról; Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye; Wolters Kluwer