közigazgatás: magyartechnikatörvények, határozatoktudomány

Megjelent az utasítás a Magyar Űrhajós Program végrehajtásának koordinációjáról

Szerző: 2021. november 20.november 22nd, 2021No Comments

„…1. § A magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról szóló 1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat végrehajtására tekintettel az űrkutatásért felelős miniszteri biztos – a külgazdasági és külügyminiszter által átruházott hatáskörben – a Magyar Űrhajós Program (a továbbiakban: Program) vezetője.

2. § Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos a Program sikeres végrehajtása érdekében gondoskodik az érintett szakterületek közötti koordinációt biztosító Magyar Űrhajós Program Irányító Testület (a továbbiakban: Testület) felállításáról.

3. § (1) A Testület elnöke az űrkutatásért felelős miniszteri biztos.
(2) A Testületet az elnök vezeti és képviseli.
…3. § (1) A Testület elnöke az űrkutatásért felelős miniszteri biztos.
(3) A Testület
a) állandó, szavazati joggal rendelkező,
b) speciális feladat ellátásával határozott időre megbízott, szavazati joggal rendelkező,
c) meghívott, megfigyelői státusszal, szavazati joggal nem rendelkező tagokból áll.

4. § (1) A Testület az elnökön kívül legkevesebb három állandó,
a) a kiválasztási és képzési programok koordinációjáért felelős,
b) a kutatási programok koordinációjáért felelős,
c) az űr- és repülőorvos szakértői feladatok koordinációjáért felelős tagból áll.
(2) A tagok létszáma az elnök döntése alapján bővíthető.
(3) Az elnök meghívására a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) megszólított, érintett szakterületért felelős szervezeti egysége megfigyelő státuszú, szavazati joggal nem rendelkező tagot delegál a Testület döntéshozatalának szakmai támogatására.

5. § A Testület titkársági feladatait a minisztérium űrkutatásért és űrtevékenységekért felelős szervezeti egysége látja el.

(4) A 4. § (1) bekezdésében meghatározott tisztségek betöltöttségét a Program teljes életciklusa alatt folyamatosan biztosítani kell.

7. § A Testület a Program teljes időszaka alatt
a) biztosítja az űrhajós kiválasztási eljárás és kiképzés megfelelőségét a Program megvalósítására kötött szerződésben megfogalmazott elvárásoknak;
b) kidolgozza a kutatóűrhajós kiválasztási eljárás értékelési szempontrendszerét és eljárásrendjét;
c) dönt a kutatóűrhajós kiválasztási eljárás során a jelöltek besorolásáról és a kutatóűrhajós, a tartalékos és további két biztonsági tartalék személyéről, a kiválasztás eljárásrendje szerint;
d) nyomon követi az űrhajós szakmai és egészségügyi teljesítményét, és kockázatelemzést követően, szükség esetén dönt az űrhajós személyének cseréjéről;
e) az Űrkutatási Tudományos Tanács ajánlását figyelembe véve dönt a tudományos projektek befogadásáról a Programba, figyelembe véve a megfelelőségi feltételeket, a rendelkezésre álló erőforrásokat, a kockázatokat és minden egyéb, a Program sikerét befolyásoló lényeges körülményt;
f ) nyomon követi a Program részét képező tudományos projektek által teljesítendő rendszerintegrációs feltételek teljesülését, és szükség esetén, kockázatelemzést követően dönt a nem teljesíthető vagy a nem megfelelő ütemben vagy tartalommal haladó projektek elvetéséről vagy módosításának kezdeményezéséről;
g) folyamatosan nyomon követi a Program végrehajtásának előrehaladását, nem várt események vagy időbeli csúszások esetén, kockázatelemzést követően dönt a végrehajtás ütemezésének, vagy szükség esetén a Program módosításáról;
h) koordinálja a Program kommunikációját, és biztosítja egységes vizuális megjelenését.

(2) A Testület munkanyelve a magyar mellett az angol, tekintettel a nemzetközi repülésbiztonsági sztenderdekre és a Program végrehajtásában részt vevő és együttműködő nemzetközi partnerekkel történő gyors és hatékony kommunikációra…”

Forrás:
A külgazdasági és külügyminiszter 14/2021. (XI. 18.) KKM utasítása a Magyar Űrhajós Program végrehajtásának koordinációjáról; Hivatalos Értesítő; 2021. évi 57. szám; 2021. november 18.; 4847-4848. o. (PDF)