Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól

Szerző: 2021. december 6.No Comments

„…2. § (1) A Kormány adatváltozás-kezelési szolgáltatóként a Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: üzemeltető) jelöli ki.

(2) Az ügyfél a szolgáltatást közreműködő útján is igénybe veheti. A közreműködő a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 52. §-a alapján jár el.

3. § (1) Az üzemeltető feladatai:

a) a csatlakozás- és szolgáltatás-menedzsment ellátása;

b) a csatlakozási szerződésnek a csatlakozott szolgáltatókkal és a harmadik fél szolgáltatókkal való megkötése, szükség esetén módosítása, megszüntetése;

c) a szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatok ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét;

d) a szolgáltatással kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok koordinációja és

e) az adatváltozás-kezelési szolgáltatási rendszer (a továbbiakban: AVSZ rendszer) üzemeltetése.

(2) Az AVSZ rendszer elektronikus felületének használatát érintő lakossági ügyfélszolgálati feladatok ellátását az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 40. § 3. pontja szerinti Kormányzati Ügyfélvonal (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) biztosítja. Az ügyfélszolgálat ennek keretében a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

a) segítségnyújtás az AVSZ rendszerbe való belépéshez;

b) ügyfelek támogatása az AVSZ rendszer használata során;

c) az AVSZ rendszer működésével összefüggő panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása és továbbítása az üzemeltető felé…”

Forrás:
672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 220. szám; 2021. december 2.; 10058-10063. o. (PDF)