Skip to main content

Találat: Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás (AVSZ)

Adatváltozás-kezelési szolgáltatás

„Az Infojegyzet a Kormány T/1617 számon benyújtott törvényjavaslatához kapcsolódóan, a 2022. februárjában bevezetett adatváltozás-kezelési szolgáltatásról ad áttekintést, valamint statisztikákat közöl a hazai közigazgatási e-ügyintézésről.” Forrás: Adatváltozás-kezelési szolgáltatás; Vajda Adrienn; Országgyűlés, Képviselői Információs Szolgálat; Infojegyzet; 2022/17.; 2022. október 21. (PDF)

Részletek

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól

„...2. § (1) A Kormány adatváltozás-kezelési szolgáltatóként a Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: üzemeltető) jelöli ki. (2) Az ügyfél a szolgáltatást közreműködő útján is igénybe veheti. A közreműködő a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 52. §-a alapján jár el. 3. § (1) Az üzemeltető feladatai: a) a csatlakozás- és szolgáltatás-menedzsment ellátása; b) a csatlakozási szerződésnek a csatlakozott szolgáltatókkal és a harmadik fél szolgáltatókkal való megkötése, szükség esetén módosítása, megszüntetése; c) a szolgáltatással kapcsolatos...

Részletek

Adatváltozás-kezelési szolgáltatás: könnyebb lesz a személyi adatokkal és a közművekkel kapcsolatos ügyintézés

„ Sőt, lehet büntetlenül máshol is lakni - bizonyos feltételekkel -, mint ahol az ember állandó lakcíme van. Az Országgyűlés még kedden fogadta el az adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló jogszabályt (a kormány javaslatára, 133 igen, 12 nem és 35 tartózkodó szavazattal). Eszerint 2022. január 1-jétől bevezetik az adatváltozás-kezelési szolgáltatást, így a kormányablakok ügyfélszolgálatain és az elektronikus ügyintézés során is egyszerűbb lesz az állampolgárok számára az adatváltozásaikkal kapcsolatos ügyintézés és a közművek átírása....

Részletek

A Kormány 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozata az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről

„A Kormány 1. egyetért a különböző élethelyzetekkel összefüggésben keletkező adatváltozások átvezetéséhez szükséges fejlesztések keretében az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás (a továbbiakban: AVSZ) bevezetésével, amelynek célja, hogy a természetes személyek állami nyilvántartásokban tárolt név, cím és okmányazonosító adatainak változása esetén – adatvédelmi és adatbiztonsági garanciák, valamint az adminisztratív terhek csökkentésére és a régiós versenyképesség növelésére irányuló törekvések figyelembevételével – értesítést kapjanak azon szolgáltatók, amelyek az érintett természetes személlyel szerződéses jogviszonyban állnak; 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az AVSZ megvalósítása érdekében a kiemelt...

Részletek