Európai Uniógazdaság

Az áfamérték új uniós szabályai: nagyobb rugalmasság a tagállamoknak, miközben támogatják az EU zöld, digitális és közegészségügyi prioritásait

Szerző: 2021. december 12.No Comments

„A Bizottság üdvözli, hogy az uniós pénzügyminiszterek a mai napon megállapodásra jutottak a termékekre és szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adó (héa) mértékére vonatkozó jelenlegi szabályok naprakésszé tételéről. Ezek az új szabályok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a kormányok számára az általuk alkalmazható adómértékek tekintetében, és biztosítják az uniós tagállamok közötti egyenlő bánásmódot. Az aktualizált szabályozás egyszersmind összhangba hozza a héaszabályokat olyan közös uniós prioritásokkal, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a digitalizáció előmozdítása és a közegészség védelme. A végleges szövegről még egyeztetni kell az Európai Parlamenttel.

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos így fogalmazott: „Kitűnő hír, hogy ma egyhangú megállapodás született az adómértékekre vonatkozó szabályok korszerűsítéséről. A maratoni tárgyalások eredménye azt mutatja, hogy ahol akarat van, ott út is van – egy európai út. A tagállamok nagyobb mozgástérrel fognak rendelkezni ahhoz, hogy héarendszereiket a nemzeti szakpolitikai döntésekhez igazítsák, miközben biztosítják az összhangot a közös európai prioritásokkal: a zöld és digitális átállással és természetesen a közegészség védelmével.”

Részletek:

A héa mértékére vonatkozó jelenlegi uniós szabályok közel harmincévesek, és az általános héaszabályok évek során bekövetkezett változásai miatt mielőbbi korszerűsítésre szorultak. A Bizottság ezért 2018-ban javaslatot tett a héamértékek reformjára.

A mai megállapodás biztosítani fogja, hogy az uniós héaszabályok teljes mértékben összhangban legyenek az EU közös szakpolitikai prioritásaival. A mai bejelentés az alábbiak révén fogja ezt a célt szolgálni:

  • Azon termékek és szolgáltatások jegyzékének (a héairányelv III. mellékletének) naprakésszé tétele, amelyekre nézve a tagállamok kedvezményes héamértéket alkalmazhatnak. A jegyzékbe felvett új termékek és szolgáltatások közé tartoznak a közegészséget védő, a környezet szempontjából kedvező és a digitális átállást támogató termékek és szolgáltatások. Amint a szabályok hatályba lépnek, a tagállamok első alkalommal mentesíthetnek a héa alól egyes olyan, a jegyzékben szereplő termékeket és szolgáltatásokat, amelyek alapvető szükségletek kielégítésére szolgálnak.
  • Azon lehetőség megszüntetése 2030-ig, hogy a tagállamok kedvezményes adómértékeket és mentességeket alkalmazzanak a környezetet károsító és az EU éghajlatváltozási célkitűzéseire nézve hátrányosnak ítélt termékekre és szolgáltatásokra.
  • Bizonyos termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, egyes tagállamokban történelmi okokból jelenleg érvényben lévő eltérések és mentességek biztosítása az összes ország számára az egyenlő bánásmód jegyében és a versenytorzulás elkerülése érdekében. Azoknak a meglévő eltéréseknek, amelyeket nem indokolnak más közpolitikai célok, mint az EU éghajlat-politikai fellépését támogató célok, 2032-ig meg kell szűnniük.

A mai megállapodás szerinti új szabályokat egy korábbi megállapodás is támogatja, amelynek értelmében az EU héarendszerét úgy kell átalakítani, hogy az adót a fogyasztó tagállamában, nem pedig a szolgáltató tagállamában kell megfizetni. Ez biztosítja, hogy az adómértékek (a mai megállapodásnak megfelelő) nagyobb változatossága kisebb valószínűséggel zavarná az egységes piac működését, vagy torzítaná a versenyt. Ugyanakkor segít elkerülni a kedvezményes adómértékek elburjánzását is, ami veszélyeztetné a tagállamok azon képességét, hogy a Covid19 utáni időszakban bevételeket gyűjtsenek.

Az elkövetkező években a tagállamoknak további erőfeszítéseket kell tenniük a Covid19-világjárványból való fenntartható helyreállás biztosítására, és jelentős beruházásokat kell eszközölniük a zöld és digitális átállás érdekében. E tekintetben különösen fontos az állami bevételek védelme. Ezért az aktualizált szabályozás meghatározza a kedvezményes adómértékek minimális szintjét, valamint a III. mellékletben szereplő azon termékek és szolgáltatások maximális számát, amelyekre a tagállamok alkalmazhatják ezeket az adómértékeket (a részletekért lásd a Kérdések és válaszokat). A tagállamok most első ízben 5%-nál alacsonyabb kedvezményes adómértéket is alkalmazhatnak majd, illetve a listán szereplő termékek közül néhányat mentesíthetnek a héa alól.

Következő lépések

Az aktualizált szabályokat a Bizottság 2022 márciusáig megküldi az Európai Parlamentnek a végleges szövegváltozatról való egyeztetés céljából. A tagállamok általi hivatalos elfogadását követően a szabályozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A tagállamok az új rendszert ettől az időponttól kezdve alkalmazhatják.

További információk:

Kérdések és válaszok

Forrás:
A héamértékekre vonatkozó új szabályok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tagállamoknak, miközben támogatják az EU zöld, digitális és közegészségügyi prioritásait; Európai Bizottság; 2021. december 7.