Európai Uniópolitika

Globális Európa: az Európai Unió meghatározza a partnerországaival és -régióival folytatandó együttműködés prioritási területeit

Szerző: 2022. január 3.No Comments

„A Bizottság elfogadta a Globális Európa többéves indikatív programjait, amelyekben rögzítette a partnerországaival és -régióival folytatandó együttműködés kiemelt területeit a 2021 és 2027 közötti időszakra. A Bizottság megállapította az ehhez rendelkezésre álló forrásokat is a 2021–2024-es időszakra (országszinten) és a 2021–2027-es időszakra (regionális szinten). A támogatás teljes összege majdnem eléri a 26,3 milliárd eurót. Az országos és regionális többéves indikatív programok elfogadása jelentősen hozzá fog járulni az éghajlat-politikai fellépésekhez, a társadalmi befogadáshoz, a humán fejlődéshez, valamint a migrációval, a kényszerű lakóhelyelhagyással, a nemek közötti egyenlőséggel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célok eléréséhez.

Josep Borrell főképviselő és alelnök így nyilatkozott: „Szavainkat tetteknek kell kísérnünk. A Globális Európa program keretében megvalósítandó beruházások garantálni fogják, hogy az EU érvényre juttatja politikai prioritásait és eredményesen kezeli a partnerországok és -régiók igényeit, a fenntartható békétől, a biztonságtól és a stabilitástól a globális kihívások (éghajlatváltozás, Covid19 stb.) leküzdéséig. Az EU továbbra is a világ legbőkezűbb fejlesztési és humanitárius segélyezője. Mindent megteszünk azért, hogy egy méltányosabb és gazdagabb világban élhessünk.”

Jutta Urpilainen, a nemzetközi partnerségekért felelős biztos így fogalmazott: „Az Európai Unió hosszú múltra tekint vissza a közös célokon és értékeken alapuló együttműködés terén. Azzal, hogy megterveztük a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló együttműködésünket, további hét évre vállaljuk, hogy küzdünk az egyenlőtlenségek ellen és támogatjuk az inkluzív, zöld és fenntartható fejlődést. Az elfogadott prioritások egy része a Global Gateway stratégia hatékony végrehajtását fogja támogatni: kulcsfontosságú forrásokat fog mozgósítani az emberek és a bolygónk javát szolgáló fenntartható és megbízható összeköttetésekért, miközben foglalkozik a legsürgetőbb globális kihívásokkal is. Különösen büszke vagyok arra, hogy az említett időszakban 6 milliárd eurót fogunk rendelkezésre bocsátani az oktatással kapcsolatos programokra. Ez azt jelenti, hogy az európai szomszédságon kívüli külső tevékenységünk összkiadásainak 13%-át fordítjuk majd oktatásra (az eddigi 7%-hoz képest). Valódi esélyt kell adnunk a gyermekeknek és a fiataloknak, hogy teljes mértékben kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket, és hogy jövőjük jobb legyen.”

Az „Európa együtt” megközelítés eredményeket ér el

A prioritások meghatározására az érintett partnerek hatóságaival folytatott konzultációt követően, valódi „Európa együtt” megközelítést alkalmazva került sor, az uniós tagállamokkal, az európai pénzügyi intézményekkel, az EBB-vel és az EBRD-vel, valamint az Európai Parlamenttel együtt. Konzultációkra került sor a civil társadalmi szervezetekkel, pl. a női és ifjúsági szervezetekkel, a helyi hatóságokkal, a magánszektor képviselőivel, az ENSZ-szel és más, hasonló gondolkodású partnerekkel. Az elfogadott prioritások összhangban állnak az ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendjével és fenntartható fejlődési céljaival, a Párizsi Megállapodással és az EU Global Gateway stratégiájával.

A partnerországi projektek egy része az „Európa együtt” kezdeményezések keretében fog megvalósulni, amelyek jelentős pénzügyi támogatásban részesülnek. Több projekt is hozzá fog járulni a Global Gateway megvalósításához. Ezeket a kezdeményezéseket az „Európa együtt” megközelítés keretében közösen kell elfogadni, megtervezni, végrehajtani és nyomon követni.

A programozás eredménye – Tények és számok

Az országokra és régiókra vonatkozóan elfogadott programozási dokumentumok összesen 26,336 milliárd euró összegről szólnak…
2024-ben félidős értékelésre kerül sor, melynek eredményei alapján készíti majd el a Bizottság a 2025–27-es időszakra vonatkozó országspecifikus allokációkról szóló határozatát.

A szubszaharai Afrika, Ázsia és a csendes-óceáni térség, továbbá Amerika és a karibi-térség országaira vonatkozó többéves indikatív programok hozzá fognak járulni az EU átfogó szakpolitikai célkitűzéseihez, melyek a következők:

  • Zöld megállapodás (mindegyik többéves indikatív programban szerepel)
  • Digitális menetrend (a többéves indikatív programok több mint 80%-ában szerepel)
  • Fenntartható növekedés és tisztességes munka (a többéves indikatív programok kb. 70%-ában szerepel)
  • Migráció (a többéves indikatív programok több mint felében szerepel)
  • Kormányzás, béke és biztonság (a többéves indikatív programok közel 90%-ában szerepel)
  • Társadalmi befogadás és humán fejlődés (a többéves indikatív programok több mint 90%-ában szerepel, az oktatással a programok 80%-a foglalkozik)
  • Nemek közötti egyenlőség (az összes többéves indikatív programban szerepel)

Az országos és regionális programozási dokumentumokat négy tematikus program egészíti ki, amelyeket a Bizottság már elfogadott: Emberi jogok és demokrácia (1,5 milliárd euró), Civil társadalmi szervezetek (1,5 milliárd euró), Béke, stabilitás és konfliktusmegelőzés (871 millió euró) és Globális kihívások (3,6 milliárd euró). Az EU idén már elfogadta azokat az ERASMUS+ fellépéseket is, amelyeket a többéves indikatív programból fog finanszírozni, egy különálló, a szomszédos országokon kívüli földrajzi területekre vonatkozó keretösszegből, amelynek költségvetése 1,79 milliárd euró.

Háttér-információk

Az EU hivatalosan 2020 novemberében indította el a Globális Európa programozását, hogy végrehajtsa a Bizottság átfogó prioritásait és előmozdítsa a Covid19 utáni zöld, digitális, inkluzív és fenntartható helyreállítást. A programozás teljes mértékben tiszteletben kívánja tartani az új eszközben foglalt kötelezettségvállalásokat, különös tekintettel az éghajlat-politikára, a társadalmi befogadásra, a humán fejlődésre, a migrációra, a kényszerű lakóhelyelhagyásra és a nemek közötti egyenlőségre.

Az országos és regionális többéves indikatív programokat a Bizottság a partnerországgal/regionális szervezetekkel, az uniós tagállamokkal és az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően fogadja el. Ezek a dokumentumok határozzák meg az együttműködés fő prioritási területeit, a konkrét célkitűzéseket, az elvárt eredményeket, valamint az indikatív támogatási összegeket. A Globális Európa hatálya alá tartozó partnerországok és -régiók a következők: a szomszédságpolitikai térségbe tartozó országok és területek, a szubszaharai Afrika, Ázsia és a csendes-óceáni térség valamint Amerika és a karibi térség. Összefoglalva: az EU a többéves indikatív programokkal tervezi meg, hogyan fogja hosszú távon megvalósítani a Globális Európát az érintett országokban és régiókban.

További információk

Globális Európa – Programozás | Nemzetközi partnerségek (europa.eu)

Globális Európa: Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz – Globális Európa Nemzetközi partnerségek (europa.eu)

Global Gateway | Európai Bizottság (europa.eu).

Forrás:
Globális Európa: az Európai Unió meghatározza a partnerországaival és -régióival folytatandó együttműködés prioritási területeit; Európai Bizottság; 2021. december 21.