energiaEurópai Uniófenntartható fejlődés

Állami támogatás: A Bizottság jóváhagyja az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló új iránymutatást

Szerző: 2022. január 3.No Comments

„A biztosi testület ma jóváhagyta az éghajlatvédelmi, energetikai és környezetvédelmi állami támogatásokról szóló új iránymutatást. Az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás hivatalos elfogadására 2022 januárjában kerül sor, és attól az időponttól lesz alkalmazandó. Az új szabályok összhangot teremtenek az európai zöld megállapodásban meghatározott fontos uniós célkitűzésekkel és célszámokkal, valamint az energia és a környezetvédelem területén a közelmúltban bekövetkezett egyéb szabályozási változásokkal, és figyelembe veszik az éghajlatvédelem megnövekedett fontosságát. Az új szabályok a célnak megfelelő rugalmas keretet hoznak létre, amely segíti a tagállamokat az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek célzott és költséghatékony eléréséhez szükséges támogatás biztosításában.

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Európának jelentős volumenű fenntartható beruházásra lesz szüksége a zöld gazdaságra való átállás támogatásához. Bár ennek döntő része a magánszektorból fog származni, az állami támogatás szintén fontos szerepet tölt majd be a zöld gazdaságra való gyors átállás megvalósításában. A ma jóváhagyott új iránymutatás előre fogja lendíteni a társadalmunk dekarbonizációjáért folytatott munkánkat. Egyebek mellett elő fogja segíteni a tagállamok beruházásait – többek között a megújuló energiaforrásokba –, s ezáltal költséghatékony módon fel fogja gyorsítani a zöld megállapodás megvalósítását. Ez jelentős lépés annak biztosítása felé, hogy állami támogatási szabályaink teljes mértékben betöltsék szerepüket az európai zöld megállapodás megvalósításának elősegítésében.”

A ma jóváhagyott állami támogatási szabályok elő fogják mozdítani a környezetvédelmi projekteket, köztük az éghajlatvédelmi és a zöldenergia-termelési projekteket is. Széleskörűen és rugalmasan segítik majd a gazdaság dekarbonizációját, és minden olyan technológiát lefednek, amely hozzájárulhat az európai zöld megállapodáshoz, ideértve a megújuló energiaforrásokat, az energiahatékonysági intézkedéseket, a tiszta mobilitást, az infrastruktúrát, a körforgásos gazdaságot, a szennyezés csökkentését, a biológiai sokféleség védelmét és helyreállítását, valamint az energiaellátás biztonságát szavatoló intézkedéseket. A szabályok azt kívánják elősegíteni, hogy a tagállamok úgy teljesíthessék az ambiciózus uniós energetikai és éghajlatvédelmi célokat, hogy ez a lehető legkisebb költséggel járjon az adófizetők számára, és ne torzítsa indokolatlanul a versenyt az egységes piacon. Az új iránymutatás célja továbbá, hogy megkönnyítse a megújulóenergia-közösségek és a kkv-k részvételét a folyamatban, mivel ezek a zöld átállás fontos katalizátorai.

A felülvizsgált iránymutatás fontos kiigazításokat tartalmaz annak érdekében, hogy a szabályok összhangban legyenek a Bizottság stratégiai prioritásaival, különösen az európai zöld megállapodásban meghatározott célokkal, valamint az energetikai és környezetvédelmi területen a közelmúltban bevezetett egyéb szabályozási változásokkal és bizottsági javaslatokkal, többek között az „Irány az 55%!” intézkedéscsomaggal.

Az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás fő elemei a következők:

  • Kiterjeszti a tagállamok által támogatható beruházások és technológiák kategóriáit, hogy minden olyan technológia támogatható legyen, amely hozzájárul az európai zöld megállapodás megvalósításához. Egy új szakasz foglalkozik együttesen az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésével vagy elkerülésével, a gazdaság különböző ágazatainak dekarbonizációját támogató intézkedések értékelésével, többek között a megújuló energiába, a termelési folyamatok energiahatékonyságába és az ipari dekarbonizációba történő beruházások révén, az európai klímarendelettel összhangban. A felülvizsgált szabályok általánosságban lehetővé teszik a támogatást a finanszírozási hiány akár 100%-áig is, különösen abban az esetben, amikor a támogatást versenyeztetéses ajánlattételi folyamat keretében nyújtják, valamint új támogatási eszközöket is bevezet, például a karboncsökkentési célú szerződéseket azért, hogy segítségükkel a tagállamok meghozhassák azokat az intézkedéseket, melyekre az ipar környezetbarátabbá alakítása érdekében szükség van.
  • Számos, a zöld megállapodás szempontjából releváns terület támogatását magában foglalja. Ehhez kapcsolódóan az iránymutatás új és aktualizált szakaszokat is tartalmaz az üvegházhatású gázoktól eltérő egyéb szennyezések – többek között a zajszennyezés – megelőzéséhez vagy csökkentéséhez, az erőforrás-hatékonysághoz és a körkörös gazdasághoz, a biológiai sokféleséghez és a környezeti károk helyreállításához nyújtott támogatásról. Emellett az új iránymutatás külön szakaszokat tartalmaz az olyan kiemelt területekre irányuló beruházások ösztönzésére, mint az épületek energiahatékonysága és a valamennyi közlekedési módra kiterjedő tiszta mobilitás.
  • Módosítja az energiaigényes felhasználókra kivetett egyes villamosenergia-illetékek csökkentésére vonatkozó jelenlegi szabályokat. A szabályok célja, hogy korlátozzák annak kockázatát, hogy ezen illetékek miatt bizonyos ágazatokban a tevékenységek olyan helyekre költözzenek, ahol nincsenek, vagy az uniós előírásoknál kevésbé ambiciózusak a környezetvédelmi szabályok. Az EU éghajlat-politikai céljainak eléréséhez szükséges fokozott dekarbonizációs erőfeszítések biztosítása érdekében az új iránymutatás a dekarbonizációt és a szociálpolitikát finanszírozó összes illeték esetében módosítja a csökkentésre vonatkozó jelenlegi szabályokat. Továbbá annak érdekében, hogy a tagállamok biztosítani tudják az egyenlő versenyfeltételeket, az új iránymutatás ágazati szintű objektív mutatók alapján észszerűsíti a támogatható ágazatok számát. A szabályok felülvizsgálatára azért is szükség volt, hogy azok jobban ösztönözzék az érintett vállalatok fokozatos dekarbonizációját, többek között azáltal, hogy az illetékek csökkentését összekapcsolják a kedvezményezettek által a szénlábnyomuk csökkentésére tett kötelezettségvállalásokkal.
  • Biztosítékokat vezet be annak szavatolására, hogy a támogatást ténylegesen oda irányítsák, ahol arra az éghajlat- és környezetvédelem javításához szükség van, valamint hogy a támogatás a környezetvédelmi célok eléréséhez szükséges mértékre korlátozódjon, és ne torzítsa a versenyt vagy az egységes piac integritását. E tekintetben az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás például növelni fogja az érdekelt felek részvételét a nagy összegű támogatási intézkedések megtervezésében, amelyek előírják a tagállamok számára, hogy konzultáljanak az érdekelt felekkel azok főbb jellemzőiről.
  • Koherenciát biztosít a vonatkozó uniós jogszabályokkal és szakpolitikákkal a környezetvédelem és az energiaügy területén, többek között a leginkább szennyező tüzelőanyagok támogatásának megszüntetésével, amelyek esetében jelentős negatív környezeti hatásaik miatt valószínűtlen, hogy a Bizottság az állami támogatási szabályok szerint kedvezően értékelje azokat. Új földgázberuházásokat magukban foglaló intézkedések valószínűleg nem lesznek jóváhagyva, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a beruházások összeegyeztethetőek az Unió 2030-ra és 2050-re vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzéseivel, megkönnyítve a szennyezőbb tüzelőanyagokról való átállást anélkül, hogy előidéznék azon technológiák kényszerű fennmaradását, amelyek akadályozhatják a tisztább megoldások szélesebb körű fejlesztését. Az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás egy új szakaszt is tartalmaz a szén-, tőzeg- és olajpala-erőművek bezárásához az energiaágazat dekarbonizációjának elősegítése érdekében nyújtott támogatásról.
  • Növeli a rugalmasságot és egyszerűsíti a korábbi szabályokat, többek között azáltal, hogy megszünteti a zöld nagyprojektek egyedi bejelentésére vonatkozó követelményt a Bizottság által korábban jóváhagyott támogatási programok keretében.

Folyamat

Az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló új iránymutatás a jelenlegi szabályok, vagyis az energetikai és környezetvédelmi állami támogatásokról szóló iránymutatás értékelésén és egy külső tanácsadók által készített tanulmányon alapul. Az értékelés az állami támogatások célravezetőségi vizsgálatának részét képezte. A Bizottság emellett széles körű konzultációt folytatott valamennyi érdekelt féllel a javasolt felülvizsgált szabályokról, amely több mint 700 hozzászólást eredményezett. A folyamatban tagállamok, vállalkozói szövetségek, érdekcsoportok, illetve vállalatok, nem kormányzati szervezetek és polgárok vettek részt. A felülvizsgálat tükrözi a Bizottság tapasztalatait is, melyeket az elmúlt évek esetgyakorlata során szerzett.

2020 őszén a Bizottság páneurópai vitát is indított arról, hogy a versenypolitika hogyan segítheti elő jobban az európai zöld megállapodás célkitűzéseit, és hogyan biztosítható a versenyszabályok és a fenntarthatósági politikák lehető legjobb összhangja. A folyamat egy véleménynyilvánítási felhívással kezdődött, amelyet 2021 februárjában egy Margrethe Vestager ügyvezető alelnök védnökségével szervezett konferencia követett. A felhívás nyomán beérkezett hozzászólások szintén hatással voltak az új iránymutatásra.

A további lépések

A felülvizsgált iránymutatást a Bizottság hivatalosan el fogja fogadni, amint valamennyi nyelvi változat rendelkezésre áll. Az új iránymutatás ettől az időponttól kezdve lesz alkalmazandó.

Háttérinformációk

Az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás – hivatalos elfogadása esetén – az energetikai és környezetvédelmi állami támogatásokról szóló meglévő iránymutatás helyébe lép, és minden intézkedésre alkalmazandó lesz, melyet a Bizottság az új iránymutatás elfogadása után hoz. A tagállamoknak 2024-től kezdődően hozzá kell igazítaniuk a meglévő támogatási programjaikat az új szabályokhoz. Az iránymutatás meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az éghajlatváltozás, a környezetvédelem és az energia területén nyújtott állami támogatások az egységes piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők, valamint azokat a kritériumokat, melyek alapján a Bizottság értékeli az e területeken nyújtott tagállami támogatásokat.

Az iránymutatás rendelkezéseit az általános csoportmentességi rendelet egészíti ki. Ez utóbbi megállapítja azokat az előzetes összeegyeztethetőségi feltételeket, amelyek alapján a tagállamok a Bizottság előzetes értesítése nélkül hajthatnak végre állami támogatási intézkedéseket.

Az általános csoportmentességi rendelet rendelkezései, melyek az éghajlatváltozás, a környezetvédelem és az energia területén nyújtott támogatásokra vonatkoznak, jelenleg célzott felülvizsgálat alatt állnak. A felülvizsgálat célja, hogy tovább könnyítse a zöld beruházásokat azáltal, hogy kiterjeszti a csoportmentesség hatálya alá tartozó intézkedések hatályát az új technológiákba – például a hidrogénbe és a szén-dioxid-leválasztásba és -tárolásba vagy -hasznosításba – irányuló beruházások támogatására, valamint az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez kulcsfontosságú területekre, például az erőforrás-hatékonyságra és a biológiai sokféleségre. Az általános csoportmentességi rendelet felülvizsgálatának célja még, hogy tovább finomítsa az olyan kiemelt területekre irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatásra vonatkozó rendelkezéseket, mint az épületek energiahatékonysága, valamint a tiszta mobilitást szolgáló elektromos és egyéb töltőinfrastruktúrák. Ezek a rendelkezések az általános csoportmentességi rendelet célzott felülvizsgálata keretében 2021 júliusában már bevezetésre kerültek. Végezetül a szabályok rugalmasabbá válnak az elszámolható költségek és a támogatási intenzitások meghatározása tekintetében. Az általános csoportmentességi rendelet vonatkozó rendelkezéseinek javasolt módosításairól szóló nyilvános konzultáció 2021. október 6. és december 8. között zajlott.”

Forrás:
Állami támogatás: A Bizottság jóváhagyja az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló új iránymutatást; Európai Bizottság; 2021. december 21.