Európai Uniógazdaságtechnikatudomány

Amit az Európai Bizottság űrforgalom-irányítási kezdeményezéséről tudni kell

Szerző: 2022. február 20.No Comments

Mi az űrforgalom-irányítás (STM)?

Az űrforgalom-irányítás mindazokat az eszközöket és szabályokat jelenti, amelyek szükségesek a világűrbe való kijutás, az ott végzett műveletek és a Földre való visszatérés biztonságos, fenntartható és védett megvalósításához.

A következő elemekből épül fel:

a) világűr-megfigyelési (SSA-) tevékenységek, beleértve az SST-tevékenységeket is;

b) a kozmikus hulladék kezelése és felszámolása;

c) a Föld körüli pályák és a rádióspektrumok kezelése;

d) a világűrben végzett műveletek teljes életciklusa, beleértve az indítási fázist, az űreszközök keringési pályán történő üzemeltetését, valamint az életciklus végi, a keringési pályáról való eltávolítást célzó műveleteket;

e) az űreszközök (ellenőrzött és ellenőrizetlen) visszatérési fázisa.

Mi a kezdeményezés fő célja?

A Bizottság és a főképviselő e közös közleményének célja felvázolni az űrforgalom-irányításra (STM) vonatkozó konkrét uniós megközelítést, amely hozzá fog járulni a világűr biztonságos, fenntartható és védett használatához, továbbá az uniós érdekek védelméhez az uniós és a tagállami hatáskörök teljes mértékű tiszteletben tartásával. A megállapodás fő céljai az alábbiak:

  • meghatározni az űrforgalom-irányítást;
  • kidolgozni annak polgári és katonai követelményeit;
  • elmozdítani az űrmegfigyelésre és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követésére szolgáló (SST-) kapacitások fejlesztését, mivel egy hatékony SST-rendszer alapvető az űrforgalom-irányításhoz;
  • létrehozni a szabványok és szabályok megfelelő keretét;
  • hirdetni az uniós űrforgalom-irányítási megközelítést világszerte.

Miért van szükség fellépésre?

A világűr meghódításáért folytatott verseny kezdete óta mintegy 6 000 indítással 11 800 műholdat állítottak Föld körüli pályára. Ezek közül jelenleg 4 550 működik[1], a többi űrszemétként kering tovább. Az elkövetkező években több mint 20 000 további műhold felbocsátása várható. Következésképpen a világűr fokozatosan megtelik műhold-konstellációkkal és indítórendszerekkel. Az egyre nagyobb térfoglalás pedig veszélyezteti az űrinfrastruktúra és az űrműveletek életképességét és biztonságát. A Föld körül több mint 1 millió, 1 és 10 cm közötti méretű törmelék kering, melyek száma tovább növekszik.

Mindezek ellenére jelenleg csak nagyon kevés világszintű szabály létezik a világűr használatára vonatkozóan. Jóllehet az ENSZ szintjén fontos eredmények születtek, egy mindenre kiterjedő nemzetközi megközelítés kidolgozását jelentős diplomáciai és politikai akadályok hátráltatják, ami még sürgetőbbé teszi a cselekvést.

Mit történt eddig uniós szinten?

Operatív szinten az EU 2014 óta aktív az űrmegfigyelés és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követése (SST) terén. Az uniós SST-konzorcium az űrforgalom irányításához szükséges SST-szolgáltatásokat nyújt, például felméri az ellenőrizetlen visszatérések kockázatát vagy tájékoztatást nyújt az ütközések kiküszöböléséhez. Az uniós SST-konzorcium jelenleg több mint 260 európai űreszköznek nyújt ütközés-elhárítási szolgáltatásokat.

Technikai szinten a Horizont 2020 keretében jelenleg két koordinációs és támogató művelet zajlik az űrforgalom-irányításhoz (STM) szükséges technológiák és kapacitások felmérésére.

Ezen túlmenően az Európai Parlament kérésére a Bizottság kísérleti projektet indított az űrforgalom-irányítás terén. A projekt célja átfogó képet nyerni a meglévő és a kialakulóban lévő keretekről, és előzetesen azonosítani a szükségleteket. Emellett a szabályozási kereteket és a piaci fejleményeket is értékeli.

A polgári, a védelmi és az űripar közötti szinergiákra vonatkozó cselekvési terv, amelyet 2021 februárjában fogadtak el, kiemelt projektként hirdette meg az űrforgalom-irányítást, annak szabványai és szabályai kidolgozását.

Milyen hozzáadott értéket teremt az uniós szintű fellépés?

Az EU űrhatalom, a Galileo és az EGNOS által nyújtott élvonalbeli műholdas navigációs szolgáltatások, valamint a Kopernikusz által nyújtott Föld-megfigyelési szolgáltatások tulajdonosa. A javasolt intézkedések fokozni fogják a társadalmi és gazdasági jelentőségű uniós és tagállami űrinfrastruktúrák rezilienciáját és biztonságát.

Az EU eddig is multilaterális megközelítést szorgalmazott a világűrben folytatott tevékenységek hosszú távú biztonságának és fenntarthatóságának szavatolása és az űrrendszerekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok csökkentése érdekében.

Az EU ideális helyzetben van e fellépéshez: képes meghatározni a szükségleteket és a követelményeket, összegyűjteni a véleményeket, mozgósítani a technológiát és koordinálni a külső szerepvállalást.

Hogyan érinti a fellépés a vállalkozásokat, köztük a kis- és középvállalkozásokat és a mikrovállalkozásokat?

Biztosítani kell, hogy az uniós ipar – és azon belül a New Space – által kínált lehetőségeket az uniós SST által nyújtott közszolgáltatásokra építve teljes mértékben kiaknázzák. Célzott intézkedések révén az uniós SST-partnerség kihasználhatja az uniós ipar legújabb innovatív technológiai fejlesztéseiből származó előnyöket. A jövőbeli továbbfejlesztett uniós katalógust és a kapcsolódó adatmegosztási platformot részben az uniós vállalatok rendelkezésére bocsátjuk kutatási tevékenységek céljára, hogy Európában és nemzetközi szinten is hozzáadott értéket képviselő STM-szolgáltatásokat fejlesszenek ki.

Az uniós vállalatok az uniós SST-konzorcium tagjai által közzétett ajánlati felhívások útján vehetnek részt a fejlesztésekben. Így az EU által az uniós SST-konzorciumra ruházott források akár 75%-a uniós alvállalkozásokhoz kerülhet. Máris kialakult egy európai ipari SST-ökoszisztéma, amely várhatóan képes arra is, hogy hozzájáruljon az uniós STM-megközelítéshez.

Mi a helyzet az űrforgalom-irányításban való külső szerepvállalással?

A világűr közkincs, amely egyre nagyobb geopolitikai jelentőséggel bír. Alapvető fontosságú a közös fellépés. Az EU űrforgalom-irányítási megközelítése szerint a meglévő regionális képességeket és eszközöket a globális együttműködésre irányuló nagyívű törekvéssel kell ötvözni a globális törekvésekhez való hozzájárulás érdekében, és támogatni kell az ENSZ keretében kialakítandó multilaterális STM-megközelítést.

Az EU aktív diplomáciát fog folytatni az űrforgalom-irányítás terén. A nemzetközi partnerekkel folytatott tárgyalásoknak a polgári jellegű kérdésekre (pl. műveletek, szabványosítás stb.) kell összpontosítaniuk, de foglalkozniuk kell a kapcsolódó biztonsági és védelmi vonatkozásokkal is.

Mik a következő lépések?

Az űrforgalom-irányításra (STM-re) vonatkozó uniós megközelítés tíz konkrét intézkedést javasol, amelyeket a Bizottságnak és a főképviselőnek 2022 és 2024 között kell végrehajtania a tagállamokkal együttműködésben. Az első lépés az, hogy az elkövetkező négy hónapban konzultációs folyamatot kell kialakítani az összes uniós érdekelttel az Unió különböző szakpolitikai területeit érintő űrforgalom-irányítási szükségletek és hatások felmérése érdekében. A védelem és a biztonság sajátos szempontjaira is figyelemmel kell lenni a világűrrel kapcsolatos törekvésekre vonatkozó közös stratégiai kultúra kialakításakor.

További információk

Sajtóközlemény az űrpolitikai csomagról

Tájékoztató az űrforgalom-irányításról

Kérdések és válaszok a biztonságos űralapú összeköttetésre irányuló kezdeményezésről

Tájékoztató a biztonságos összeköttetésről

Az űrcsomagról szóló weboldal

[1] Forrás: Eurospace. Míg 2000 és 2013 között évente átlagosan csupán 110 űreszközt indítottak, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben már évente több mint 470-et.”

Forrás:
Kérdések és válaszok: Űrforgalom-irányítás; Európai Bizottság; 2022. február 15.