Skip to main content
Európai Unióközigazgatási informatika

Kohesio: több mint másfél millió, az Európai Unió által támogatott projekt adatai váltak elérhetővé egy új, nyilvános platformon

Szerző: 2022. március 21.No Comments

„A 8. kohéziós fórum megnyitásával egy időben a Bizottság mától elérhetővé tette a Kohesio” elnevezésű nyilvános online platformot, amely a 27 tagállam több mint 1,5 millió olyan projektjének teljes körű adatait gyűjti össze, amelyek 2014 után az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap vagy az Európai Szociális Alap (ESZA) finanszírozásában részesültek. A Bizottság most először hozott létre és tesz elérhetővé egy hasonlóan átfogó, a jövőben valamennyi uniós nyelven hozzáférhető projektadat-platformot. Ennek létrejöttéhez szoros együttműködésre volt szükség a különböző tagállamok vagy régiók irányító hatóságaival, mivel a kohéziós projektek a nemzeti és regionális hatóságok irányítása alá tartoznak.

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős biztos így fogalmazott: „A Kohesio minden korábbinál átfogóbb információkat kínál arról, hogy a kohéziós politika hogyan járul hozzá az Unió megerősítéséhez. A Kohesio platformnak köszönhetően a kohéziós politika még nyíltabbá és átláthatóbbá válik. Néhány kattintással bárki felfedezheti, pontosan milyen beruházások valósulnak meg uniós támogatással a régiójában vagy városában a konvergencia, illetve a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdítása céljából. Az új eszköz kiegészíti a múlt hónapban közzétett kohéziós jelentést és a Kohéziós Alap nyíltadat-platformját. A kohéziós politika keretében finanszírozott projektek így mindenki előtt felfedik titkaikat!”

Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős biztos hozzátette: „Az uniós alapok valódi változást hozhatnak mindenki életében az EU-ban, de különösen azokéban, akiknek a legnagyobb szükségük van támogatásra. Az Európai Szociális Alap támogatja az álláskeresőket, segíti a munkavállalókat és a vállalatokat a méltányos, zöld és digitális átállást biztosító készségek elsajátításában, és javítja a társadalmi befogadást. A kohéziós forrásokból a tagállamok támogatást kaphatnak például az Ukrajna orosz inváziója elől menekülők megsegítéséhez is. Az új platform számos olyan uniós forrásból megvalósult projekt történetét mutatja be, amelyek az emberek és a régiók jövőjébe fektetnek be.”

Mindenki számára hasznos eszköz

A Kohesio platform közkinccsé teszi az irányító hatóságok birtokában lévő információkat. Bőséges adatkészlete jól mutatja, hogy a kohéziós politika a szakpolitikai prioritások széles körének végrehajtása és finanszírozása révén milyen meghatározó módon járul hozzá az Unió régióinak gazdasági, területi és társadalmi kohéziójához, valamint a zöld és digitális átálláshoz. Emellett a platform ösztönzi a bevált gyakorlatok feltárását és cseréjét a különböző régiók és tagállamok között.

A Kohesio platform a következőket kínálja:

  • szabványosított adatok a 2014–2020-as finanszírozási időszak 1,5 millió projektjéhez kapcsolódóan, az érintett programokra és alapokra mutató linkekkel;
  • szabványosított adatok 500 000 projektkedvezményezettről és a projektek végrehajtásának állapotáról;
  • a 27 tagállamban végrehajtott több mint 300 operatív program adatai;
  • az adatok földrajzi alapú lekérdezését lehetővé tevő interaktív térkép;
  • az információk lefordítása az EU valamennyi hivatalos nyelvére.

Néhány példa a Kohesio platformon szereplő kohéziós projektekre

A Kohesio segítségével a felhasználók megérthetik, az ERFA hogyan támogatja egy közösségi alapú digitális platform létrehozását Franciaországban. A platform bemutatja továbbá az ESZA támogatásával Írországban megvalósult „YouthReach” projektet, amely az iskolát korán elhagyó fiatalokat segíti a talpraállásban és az első sikeres lépések megtételében a foglalkoztatás felé. E program keretében csak 2014 és 2020 között 14 000 fiatal kapott segítséget. Végezetül a Kohesio segítségével megtudható, a Kohéziós Alap hogyan járul hozzá a csehországi vasúti összeköttetések javításához.

A következő lépések

A tagállamok által a kohéziós források kezelésére kijelölt irányító hatóságokkal együttműködve a Bizottság folytatja a Kohesio platform fejlesztését, hogy arra a 2021–2027-es új programozási időszak projektjei is felkerülhessenek. Az elkövetkező hónapokban a platform az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhetővé válik.

Háttér-információk

A Bizottság elkötelezett az átláthatóság és az adatok nyilvános hozzáférhetővé tétele mellett. Ezért indította el 2015 decemberében a Kohéziós Alap nyíltadat-platformját, amelyen a felhasználók témánként, vagy pedig országok vagy alapok szerint nyomon tudják követni a kohéziós politika uniós szintű végrehajtásának előrehaladását. A Kohesio platform a kohéziós politika keretében finanszírozott projektek és kedvezményezettek egységes és átfogó információs adatbázisával egészíti ki a Kohéziós Alap nyíltadat-platformját. A két platform párhuzamosan működik majd, mivel két különböző szempontból hasznosak: a nyíltadat-platform programszintű pénzügyi információkat tartalmaz, míg a Kohesio projektszinten kínál részletes adatokat.

További információk

Az EU Kohéziós Alapjának nyíltadat-platformja

Kohesio uniós projektadatbázis

8. Kohéziós Fórum

Forrás:
több mint másfél millió, az Unió által támogatott projekt adatai váltak elérhetővé egy új nyilvános platformon; Európai Bizottság; 2022. március 17.