közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarművelődéspolitikaszakirodalom

A kínai soft power vizsgálata Magyarországon a kínai-magyar kulturális és oktatási kapcsolatok tükrében

Szerző: 2022. május 9.No Comments

„A Kínai Népköztársaság 1949-es megalakulását követően Magyarország az elsők között vette fel a diplomáciai kapcsolatot a pekingi kormánnyal. A két ország között szinte azonnal megindult a kulturális és oktatási együttműködés. Ennek intenzitása az azóta eltelt több mint hetven év során folyamatosan változott, ugyanakkor összegezve elmondhatjuk, hogy a két ország között a kultúra és az oktatás területén rendkívül komoly együttműködés zajlott, és zajlik ma is.

A disszertáció igyekszik feltárni a kínai kulturális és oktatási csereprogramok alakulását a kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételét követően, majd az így kapott információk alapján megvizsgálom a kínai puha hatalom építését és forrásait Magyarországon. Tekintettel a Kína és Magyarország közötti kapcsolatok történelmi hullámvölgyeire és a kétoldalú kapcsolatok elmúlt években tapasztalt gyors fejlődésére, az elemzés során éppen a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok történelmi dimenziója kiindulópont. Az értekezésben néhány olyan reprezentatív történelmi időszakot választok ki a Kínai Népköztársaság megalapításától napjainkig , amely a két csúcspontot és annak folytatását mutatja a hidegháború és multipolarizálódó világrend ideje alatt, és ily módon megvizsgálom és értékelem Kína puha erejének magyarországi építését, annak módozatait, valamint Kína puha hatalmának forrásait. A disszertáció hipotézise a Nye által javasolt puha hatalom elméletéhez kapcsolódik. A történelmi események nyomon követésén és elemzésén keresztül vizsgálom és kiegészítem a Joseph Nye által javasolt puha hatalom elméletét…”

Forrás:
A kínai soft power vizsgálata Magyarországon a kínai-magyar kulturális és oktatási kapcsolatok tükrében; Wang Qiuping; Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola; A védés időpontja: 2022-V-20 10:00, helye: Corvinus – online TEAMS