Európai Uniógazdaságinformatikapolitikatársadalom

„A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai program: a Tanács elfogadta álláspontját

Szerző: 2022. május 16.No Comments

„Annak biztosítása érdekében, az Európai Unió elérje a digitális átalakulásra irányuló célkitűzéseit, összhangban az uniós értékekkel, a tagállamok a mai napon megállapodtak „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai programra vonatkozó tárgyalási megbízásról.

Ez a szöveg az EU digitális vezető szerepének megerősítését célozza olyan inkluzív és fenntartható digitális politikák előmozdítása révén, amelyek a polgárokat és a vállalkozásokat szolgálják. Ennek érdekében meghatározza azokat a konkrét, többek között az iparra is kiterjedő digitális célokat, amelyeket az Unió egészének el kell majd érnie az évtized végéig, továbbá a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködési mechanizmus révén a tagállamokat is bevonó új irányítási formát határoz meg annak biztosítása érdekében, hogy közösen teljesítsék az uniós törekvéseket.

Irányítás

A Tanács szövege a tagállamok és a Bizottság közötti interakciók gyakoriságát egy módosított, kétéves együttműködési ciklus keretei között jelölte ki, ugyanakkor nem módosított a digitális évtized helyzetéről szóló jelentés évenkénti benyújtására vonatkozó ajánláson. Ennek keretében az is pontosításra került, hogy a Bizottság ajánlásai nem kötelező erejűek a címzettekre nézve, és szorosabb lett a kapcsolat a szóban forgó határozat jogalapjával.

Összehangolás a digitalizációt érintő más javaslatokkal

A tanácsi szöveg teljes mértékben összhangban van a Bizottságnak a „Digitális iránytű 2030-ig” című, 2021. márciusi közleményében képviselt szellemiséggel, és hangsúlyozza az alapvető jogok fontosságát.

Következő lépések

A mai napon elfogadott megbízást a Tanács keretében működő Állandó Képviselők Bizottsága (Coreper) jóváhagyta, ami lehetővé teszi a Tanács elnöksége számára, hogy tárgyalásokat kezdjen az Európai Parlamenttel, amint az Európai Parlament elfogadja saját álláspontját.

Háttér

A „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja” című, 2021. március 9-i bizottsági közlemény 2030-ra az Európai Unió sikeres digitális transzformációjának jövőképét vetíti előre. Az EU arra törekszik, hogy digitálisan szuverén legyen egy nyílt és összekapcsolt világban, és olyan digitális politikákat folytasson, amelyek lehetővé teszik az emberek és a vállalkozások számára, hogy emberközpontú, inkluzív, fenntartható és virágzó digitális jövőt valósítsanak meg.

Az Európai Tanács a 2021. március 25-i következtetéseiben hangsúlyozta a digitális transzformáció fontosságát az Unió helyreállítása, jóléte, biztonsága és versenyképessége, valamint társadalmaink jólléte szempontjából. A digitális iránytűről szóló közleményt pedig az európai digitális fejlődés pályájának ívét az elkövetkező évtizedre felrajzoló lépések egyikeként azonosította. Felkérte továbbá a Bizottságot, hogy használja az ipar-, kereskedelem- és versenypolitika terén rendelkezésre álló valamennyi eszközt. Ezen ambíciókra és kihívásokra tekintettel a Bizottság 2021. szeptember 15-én javaslatot terjesztett elő „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra.

Forrás:
„A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai program: a Tanács elfogadta álláspontját; Európai Unió Tanácsa; 2022. május 11.