Skip to main content

Találat: Európa digitális évtizede

Elmaradnak digitális céljaik teljesítésétől az EU tagállamok

„Az EU elmarad a 2030-ig kitűzött digitális célok teljesítésétől, különösen a csatlakoztathatóság és a digitális készségek terén - áll az Európai Bizottság legújabb, a digitális évtized helyzetéről szóló jelentésében, amelyet kedden tettek közzé. Az Európai Bizottság legújabb jelentése szerint a tagállamok elmaradnak a Digitális Évtized céljaitól. A politikai program 2030-ig Európa "emberközpontú" digitalizációját kívánja javítani, és mérhető célokat tűz ki a csatlakoztathatóság, a technológia elterjedése és a munkaerő képzettségének fejlesztése terén. Az évente közzétett jelentés értékeli a tagállamok által e mérhető célok...

Részletek

Az Európai Bizottság jelentése a Digitális évtized szakpolitikai program időarányos teljesítéséről – jelentős elmaradások vannak

„A Bizottság a mai napon közzétette a digitális évtized helyzetéről szóló második jelentést, amely átfogó áttekintést nyújt a Digitális évtized szakpolitikai program által 2030-ra kitűzött digitális célkitűzések és célok elérése terén elért eredményekről. A jelentést idén első alkalommal kíséri a tagállamok által benyújtott, a digitális évtizedre vonatkozó nemzeti stratégiai ütemtervek elemzése, amely részletezi az EU digitális átalakulásához való hozzájárulás érdekében tervezett nemzeti intézkedéseket, intézkedéseket és finanszírozást. A Bizottság elemzése azt mutatja, hogy a jelenlegi forgatókönyv szerint a tagállamok együttes erőfeszítései elmaradnak az...

Részletek

Nemzeti Elektronikus Közigazgatási Stratégia 2022 – 2030 és Digitális Évtized 2030 Nemzeti Stratégiai Ütemterv

„A 2023. január 8-án hatályba lépett Digitális évtized 2030 szakpolitikai program létrehozásáról szóló (EU) 2022/2481 határozat egyértelmű irányt és mérhető mutatókat jelöl ki az Unió digitális átalakulásának 2030-ig elérendő céljai tekintetében, melyek eléréséhez strukturált együttműködésre ösztönzi az Unió szerveit és a tagállamokat, valamint meghatározza a célok teljesítésének nyomon követését. A Határozat értelmében, a 2023. szeptember 27-én megjelent első Digitális Évtized Jelentés és országjelentés nyomán a tagállamoknak, így Magyarországnak is össze kell állítania azt a nemzeti stratégiai ütemtervet, ami az uniós szinten meghatározott,...

Részletek

Egyelőre elvesztegetettnek tűnik Európa digitális évtizede

„Kiadta első, a digitális évtized helyzetéről szóló jelentését az Európai Bizottság, mely szerint bőven akad tenni való annak érdekében, hogy a 2030-as célkitűzések megvalósuljanak. Az Európai Bizottság első, digitális évtized helyzetéről szóló tegnap kiadott jelentése átfogó képet ad arról, hogy milyen eredmények születtek a digitális átállás megvalósítása terén, és mennyire sikerült elősegíteni, hogy az Unió digitális szempontból szuverénebbé, reziliensebbé és versenyképesebbé váljon, illetve a nemzetközösség és egyenként a tagállamok hol tartanak a szakpolitika 2030-as célkitűzéseinek megvalósításában. A jelentés rendkívül diplomatikusan kollektív fellépésre...

Részletek

Az Európai Bizottság 2023. évi jelentése a digitális évtized helyzetéről (háttéranyagokkal)

„A digitális évtized helyzetéről szóló első jelentés számba veszi, hogy mennyit haladt előre az EU a 2030-ig tartó digitális évtizedre vonatkozó szakpolitikai program teljesítésében. A jelentés kiemeli, hogy fel kell gyorsítani és el kell mélyíteni a kollektív erőfeszítéseket, többek között szakpolitikai intézkedések, valamint a digitális technológiákba, készségekbe és infrastruktúrákba történő beruházások révén. Ennek alapján a konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok számára a nemzeti stratégiai ütemterveik elfogadása előtt és azok jövőbeli kiigazításai tekintetében. A jelentés a digitális évtized digitális jogairól és elveiről...

Részletek

Kérdések és válaszok a digitális évtized helyzetéről szóló első jelentésről – Európai Bizottság

„Mi a kapcsolat a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) és a 2030-ig tartó digitális évtized között? Az elmúlt évtizedben a Bizottság a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató révén folyamatosan nyomon követte a tagállamok éves digitális teljesítményét. A DESI éves jelentései országprofilokat és összehasonlításokat tartalmaztak, amelyek lehetővé tették a tagállamok számára, hogy azonosítsák az erősségekkel és gyengeségekkel rendelkező területeket. A „Digitális évtized 2030” szakpolitikai program létrehozásáról szóló határozat új szerepet szán a DESI-nek. A DESI immár beépül a...

Részletek

Szervezett fellépésre van szükség az Európai Bizottság szerint a digitális átállás előmozdítása érdekében

„A digitális évtized helyzetéről szóló, ma közzétett első jelentés átfogó képet ad arról, hogy milyen eredmények születtek a digitális átállás megvalósítása terén, és mennyire sikerült elősegíteni, hogy az Unió digitális szempontból szuverénebbé, reziliensebbé és versenyképesebbé váljon. A jelentés négy fő pillérre összpontosítva értékeli az EU teljesítményét Európa 2030-as célkitűzései és célértékei tekintetében: e négy pillér a digitális készségek, a digitális infrastruktúra, a vállalkozások digitalizációja, ezen belül a mesterséges intelligencia használata és a közszolgáltatások digitalizálása. A jelentés továbbá nyomon követi azt is, hogyan...

Részletek

Az Európai Unió szakpolitikai programjai: a digitális évtizedhez vezető út – Kérdések és válaszok

„Mi a Digitális évtized 2030 szakpolitikai program? Ez a szakpolitikai program az EU sikeres digitalizációjának koordinálására és megvalósítására szolgáló stratégiai eszköz. Konkrét célkitűzéseket és célértékeket határoz meg, valamint megállapítja, hogy milyen eszközökkel valósítható meg 2030-ig az európai digitális átalakulás. Ez a kezdeményezés megragadja és felkarolja az egyre gyorsuló tendenciákat és a digitalizáció iránti növekvő igényeket, amelyeket a világjárvány is hangsúlyosan előtérbe helyezett. Biztosítja, hogy a tagállamok és a Bizottság közösen kezeljék az európai digitális kapacitások hiányosságait, egyúttal pedig közös fellépéseket és nagyszabású...

Részletek

Kezdetét veszi az első együttműködési és nyomonkövetési ciklus a digitális évtized 2030-as uniós céljainak elérésére

„Hatályba lépett a digitális évtized 2030-ig szóló szakpolitikai programja. Ennek a nyomonkövetési és együttműködési mechanizmusnak a célja biztosítani, hogy 2030-ig megvalósuljanak az Európa digitális transzformációjával kapcsolatos közös célok. Az Európai Parlament, a tagállamok és a Bizottság első alkalommal határoztak meg közösen konkrét célkitűzéseket és célokat a négy idevágó kulcsfontosságú területen (digitális készségek, infrastruktúra, beleértve a konnektivitást, a vállalkozások digitalizációja és az online közszolgáltatások), tiszteletben tartva az európai digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozatot. A célkitűzéseket és célokat egy ma kezdődő, az elért...

Részletek

Az EU Tanácsa kulcsfontosságú szakpolitikai programot fogadott el az EU digitális transzformációja céljából

„A Tanács elfogadta „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai programot, amely biztosítja, hogy az Európai Unió az uniós értékekkel összhangban elérje a digitális transzformációra irányuló célkitűzéseit. A határozat célja, hogy a polgárokat és a vállalkozásokat szolgáló inkluzív és fenntartható digitális politikákkal megerősítsük az EU digitális vezető szerepét. E célból meghatározza azokat a konkrét digitális célokat, amelyeket az EU és tagállamai az évtized végéig a következő négy területen el kívánnak érni: a digitális készségek és az oktatás megerősítése biztonságos és...

Részletek
Page 1 of 2 1 2