Találat: Európa digitális évtizede

Az Európai Unió szakpolitikai programjai: a digitális évtizedhez vezető út – Kérdések és válaszok

„Mi a Digitális évtized 2030 szakpolitikai program? Ez a szakpolitikai program az EU sikeres digitalizációjának koordinálására és megvalósítására szolgáló stratégiai eszköz. Konkrét célkitűzéseket és célértékeket határoz meg, valamint megállapítja, hogy milyen eszközökkel valósítható meg 2030-ig az európai digitális átalakulás. Ez a kezdeményezés megragadja és felkarolja az egyre gyorsuló tendenciákat és a digitalizáció iránti növekvő igényeket, amelyeket a világjárvány is hangsúlyosan előtérbe helyezett. Biztosítja, hogy a tagállamok és a Bizottság közösen kezeljék az európai digitális kapacitások hiányosságait, egyúttal pedig közös fellépéseket és nagyszabású...

Részletek

Kezdetét veszi az első együttműködési és nyomonkövetési ciklus a digitális évtized 2030-as uniós céljainak elérésére

„Hatályba lépett a digitális évtized 2030-ig szóló szakpolitikai programja. Ennek a nyomonkövetési és együttműködési mechanizmusnak a célja biztosítani, hogy 2030-ig megvalósuljanak az Európa digitális transzformációjával kapcsolatos közös célok. Az Európai Parlament, a tagállamok és a Bizottság első alkalommal határoztak meg közösen konkrét célkitűzéseket és célokat a négy idevágó kulcsfontosságú területen (digitális készségek, infrastruktúra, beleértve a konnektivitást, a vállalkozások digitalizációja és az online közszolgáltatások), tiszteletben tartva az európai digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozatot. A célkitűzéseket és célokat egy ma kezdődő, az elért...

Részletek

Az EU Tanácsa kulcsfontosságú szakpolitikai programot fogadott el az EU digitális transzformációja céljából

„A Tanács elfogadta „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai programot, amely biztosítja, hogy az Európai Unió az uniós értékekkel összhangban elérje a digitális transzformációra irányuló célkitűzéseit. A határozat célja, hogy a polgárokat és a vállalkozásokat szolgáló inkluzív és fenntartható digitális politikákkal megerősítsük az EU digitális vezető szerepét. E célból meghatározza azokat a konkrét digitális célokat, amelyeket az EU és tagállamai az évtized végéig a következő négy területen el kívánnak érni: a digitális készségek és az oktatás megerősítése biztonságos és...

Részletek

A Tanács cseh elnöksége: quo vadis, digitális kodifikáció?

„Az Európai Parlament július 5-én aláírta a digitális piacokról (DMA) és a digitális szolgáltatásokról (DSA) szóló jogszabálytervezeteket, miután tavasszal előzetes politikai megállapodásra jutott a Tanáccsal mindkét előterjesztés tekintetében. A cseh elnökség digitális törekvéseit mutatjuk be, kiemelt figyelemmel a jogszabályalkotásra, valamint arra, hogyan szövi át az elnökség által fontosnak vélt területeket a technológia. Korábbi elemzésünkben a július 1-jétől december 31-ig az Európai Unió Tanácsának elnökségét ellátó tagállam, Csehország prioritásait már bemutattuk, amelynek nyomán most feltárjuk, hogy mi várható Európa Digitális Évtizedben a következő fél évben,...

Részletek

Az Európai Bizottság üdvözli a sikeres európai digitális átalakuláshoz vezető digitális évtized szakpolitikai programjáról született politikai megállapodást

„A Bizottság üdvözli az Európai Parlament és a Tanács által „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai program tekintetében elért politikai megállapodást. A program nyomonkövetési és együttműködési mechanizmust hoz létre az Európa digitális transzformációjának megvalósításához a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytűben meghatározott közös célkitűzések és célértékek elérése érdekében. Ez a készségek és az infrastruktúra területét érinti, beleértve a konnektivitást, a vállalkozások digitalizálását és az online közszolgáltatásokat, valamint az általános célkitűzések eléréséhez vezető úton az uniós digitális jogok és elvek...

Részletek

„A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű szakpolitikai program: a Tanács és az Európai Parlament ideiglenes megállapodásra jutott

„Annak biztosítása érdekében, hogy az EU az uniós értékekkel összhangban elérje a digitális transzformációra irányuló célkitűzéseit, a Tanács és az Európai Parlament a mai napon ideiglenes megállapodásra jutott „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai programról. A határozat célja, hogy a polgárokat és a vállalkozásokat szolgáló inkluzív és fenntartható digitális politikákkal megerősítsük az EU digitális vezető szerepét. Ehhez a program olyan konkrét digitális célokat határoz meg a készségek, a biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák, a vállalkozások digitális transzformációja és a...

Részletek

„A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai program: a Tanács elfogadta álláspontját

„Annak biztosítása érdekében, az Európai Unió elérje a digitális átalakulásra irányuló célkitűzéseit, összhangban az uniós értékekkel, a tagállamok a mai napon megállapodtak „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai programra vonatkozó tárgyalási megbízásról. Ez a szöveg az EU digitális vezető szerepének megerősítését célozza olyan inkluzív és fenntartható digitális politikák előmozdítása révén, amelyek a polgárokat és a vállalkozásokat szolgálják. Ennek érdekében meghatározza azokat a konkrét, többek között az iparra is kiterjedő digitális célokat, amelyeket az Unió egészének el kell majd érnie...

Részletek

Európa digitális évtizedének második éve – digitális szakpolitika az Európai Unióban 2021 (szakpolitikai összegzés)

„Noha a digitális visszaélések és károkozások, az adatbiztonság és a digitális piaci szabályok hiányosságai nem annyira látványosak, mint egy közlekedési baleset, éppen ezért talán sokkal veszélyesebbek is. Jelen összegzés a 2021-es év digitális szakpolitikai fejlődését igyekszik áttekinteni az Európai Unióban. Talán nem túl merész azt állítani, hogy a pandémia alatt a digitalizációt tekinthetjük az európai uniós szakpolitikák nyertesének, hiszen mindannyiunk megtapasztalta a mindennapokban a digitális fejlődés nyújtotta lehetőségeket és kihívásokat, legyen szó a személyes kapcsolattartásról, az oktatásról, a munkavégzésről, a szolgáltatások és...

Részletek

Az Unió helyzete: A digitális évtizedhez vezető út – Kérdések és válaszok

„Mit értünk a „digitális évtizedhez vezető út” alatt? A digitális évtizedhez vezető út a Bizottság javaslata a 2030-ig megvalósítandó európai digitális átalakulás támogatása céljából. Ez a kezdeményezés megragadja és felkarolja az egyre gyorsuló tendenciákat és a digitalizáció iránti növekvő igényeket, amelyeket a világjárvány is hangsúlyosan előtérbe helyezett. A javaslat az európai digitális kapacitások hiányosságainak kezelésén alapul, miközben közös fellépéseket és nagyszabású beruházásokat állít a digitalizáció jelentette előnyök kiaknázásának szolgálatába. A javaslat magját képező digitális iránytű négy kardinális pontját a digitális készségek, a...

Részletek

Az Unió helyzete – A Bizottság javaslatot tesz a digitális évtizedhez vezető útra az EU digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítása érdekében

„A mai napon a Bizottság javaslatot tett a digitális évtizedhez vezető útra, amely konkrét tervet tartalmaz társadalmunk és gazdaságunk digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítására. A digitális évtizedhez vezető útra irányuló javaslat konkrét megvalósítási mechanizmusba ülteti át az EU 2030-ra vonatkozó digitális törekvéseit. A tagállamokkal való éves együttműködési mechanizmuson alapuló irányítási keretet hoz létre a digitális készségek, a digitális infrastruktúrák, valamint a vállalkozások és a közszolgáltatások digitalizációja területén a digitális évtized 2030-ra kitűzött céljainak uniós szintű elérése érdekében. Célja továbbá, hogy a Bizottság...

Részletek
Page 1 of 2 1 2