Európai Uniópolitikatársadalom

A gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelem: a Bizottság új szabályokat javasol a gyermekek védelmére

Szerző: 2022. május 16.No Comments

„A Bizottság a mai napon új uniós jogszabályra tesz javaslatot a gyermekek online szexuális bántalmazásának megelőzése és az ellene folytatott küzdelem érdekében. A gyermekek szexuális bántalmazása széles körben elterjedt: csak 2021-ben világszerte 85 millió olyan képről és videóról érkezett bejelentés, ami gyermekek szexuális bántalmazását ábrázolja, és sokra soha nem derül fény. A Covid19-világjárvány tovább súlyosbította a problémát: az Internet Watch alapítvány szerint 2021-ben az előző évhez képest 64%-kal nőtt a bizonyított szexuális bántalmazásról szóló bejelentések száma. A vállalatok általi önkéntes felderítésen és bejelentésen alapuló jelenlegi rendszer elégtelennek bizonyult a gyermekek megfelelő védelméhez, és hamarosan már nem is lesz alkalmazható, ha hatályát veszti a jelenleg érvényben lévő ideiglenes megoldás. 2020-ban a gyermekek szexuális bántalmazására vonatkozó bejelentések mintegy 95%-a egyetlen vállalattól érkezett, annak ellenére, hogy egyértelmű bizonyíték van arra, hogy a probléma nem csak egy platformon létezik.

Az online szolgáltatásokkal a gyermekek szexuális bántalmazása céljából történő visszaélés hatékony kezelése érdekében egyértelmű szabályokra van szükség, szilárd feltételekkel és biztosítékokkal. A javasolt szabályok kötelezni fogják a szolgáltatókat arra, hogy a szolgáltatásaikat illetően felderítsék, bejelentsék és eltávolítsák a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat. A szolgáltatóknak fel kell mérniük és csökkenteniük kell a szolgáltatásaikkal való visszaélés kockázatát. Az alkalmazott intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük e kockázattal, továbbá szigorú feltételek és biztosítékok kell, hogy vonatkozzanak rájuk.

A gyermekek szexuális bántalmazása elleni új, független uniós központ (a továbbiakban: uniós központ) segíteni fogja a szolgáltatók erőfeszítéseit azáltal, hogy szakértői központként működik, megbízható információkat nyújt az azonosított anyagokról, fogadja és elemzi a szolgáltatók bejelentéseit a téves bejelentések azonosítása és a bűnüldöző szervekhez való eljutás megakadályozása érdekében, gyorsan továbbítja a vonatkozó bejelentéseket bűnüldözési intézkedés céljából, valamint támogatást nyújt az áldozatoknak.

Az új szabályok segíteni fognak a gyermekek további bántalmazás elől való kimentésében, az anyagok újbóli online megjelenésének megakadályozásában és az elkövetők felelősségre vonásában. Ezek a szabályok a következőket foglalják magukban:

 • Kötelező kockázatértékelés és kockázatcsökkentő intézkedések: A tárhelyszolgáltatást vagy személyközi kommunikációs szolgáltatásokat nyújtóknak értékelniük kell a szolgáltatásaikkal való, a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok terjesztése vagy a gyermekek sérelmére elkövetett kerítés – másnéven gyermekcsábítás – céljából elkövetett visszaélés kockázatát. A szolgáltatóknak kockázatcsökkentő intézkedéseket is javasolniuk kell.
 • Célzott felderítési kötelezettségek felderítést elrendelő határozat alapján: A tagállamoknak ki kell jelölniük a kockázatértékelés felülvizsgálatáért felelős nemzeti hatóságokat. Amennyiben ezek a hatóságok megállapítják, hogy továbbra is jelentős kockázat áll fenn, felkérhetik a bíróságot vagy egy független nemzeti hatóságot, hogy hozzon felderítését elrendelő határozatot a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló ismert vagy új anyagokra vagy gyermekcsábításra vonatkozóan. A felderítést elrendelő határozatok időben korlátozottak, és egy adott szolgáltatásra vonatkozó konkrét tartalomtípust céloznak meg.
 • A felderítésre vonatkozó erős biztosítékok: Azok a vállalatok, amelyek felderítést elrendelő határozatot kaptak, csak az uniós központ által ellenőrzött és rendelkezésre bocsátott, a gyermekek szexuális bántalmazására utaló indikátorok alkalmazásával tudnak majd tartalomfelderítést végezni. A felderítési technológiákat csak a gyermekek szexuális bántalmazásának felderítésére lehet használni. A szolgáltatóknak olyan technológiákat kell alkalmazniuk, amelyek az iparág legkorszerűbb megoldásainak megfelelően a magánéletet legkevésbé sértik, és amelyek a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák a hamis pozitív eredmények hibaarányát.
 • Egyértelmű bejelentési kötelezettségek: Azoknak a szolgáltatóknak, amelyek felderítették gyermekek online szexuális bántalmazását, ezt jelenteniük kell az uniós központnak.
 • Hatékony eltávolítás: A nemzeti hatóságok eltávolítást elrendelő határozatot hozhatnak, ha a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat nem távolítják el gyorsan. Az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak le kell tiltaniuk az olyan képekhez és videókhoz való hozzáférést is, amelyeket nem lehet eltávolítani, például azért, mert azokat az EU-n kívül, nem együttműködő országokban és területeken tárolják.
 • A gyermekcsábításnak való kitettség csökkentése: A szabályok értelmében az alkalmazás-áruházaknak biztosítaniuk kell, hogy a gyermekek ne tölthessenek le olyan alkalmazásokat, amelyek a kerítés magas kockázatának tehetik ki őket.
 • Szilárd felügyeleti mechanizmusok és bírósági jogorvoslat: A felderítést elrendelő határozatokat bíróságok vagy független nemzeti hatóságok fogják meghozni. A téves felderítés és bejelentés kockázatának minimalizálása érdekében az uniós központ ellenőrizni fogja a gyermekek potenciális online szexuális bántalmazásával kapcsolatban a szolgáltatók által tett bejelentéseket, mielőtt azokat megosztaná a bűnüldöző hatóságokkal és az Europollal. Mind a szolgáltatóknak, mind a felhasználóknak egyaránt jogukban áll majd a bíróság előtt vitatni az őket érintő intézkedéseket.

Az új uniós központ támogatást fog nyújtani a következőknek:

 • Online szolgáltatóknak, különösen a gyermekek online szexuális bántalmazásának felderítésére, bejelentésére, eltávolítására és az ahhoz való hozzáférés megszüntetésére vonatkozó új kötelezettségeik teljesítése során, a gyermekek szexuális bántalmazásának felderítésére szolgáló indikátorok biztosításával és a szolgáltatók bejelentéseinek fogadásával.
 • A nemzeti bűnüldözésnek és az Europolnak, azáltal, hogy a téves benyújtások elkerülésének biztosítása érdekében felülvizsgálja a szolgáltatóktól érkező bejelentéseket, és gyorsan eljuttatja azokat a bűnüldöző hatóságokhoz. Ez segítséget jelent majd a gyermekek bántalmazó helyzetekből való kimentésében és az elkövetők bíróság elé állításában.
 • A tagállamoknak, azáltal, hogy tudásközpontként szolgál a megelőzéssel és az áldozatoknak nyújtott segítséggel kapcsolatos bevált gyakorlatok terén, és támogatja a tényeken alapuló megközelítést.
 • Az áldozatoknak, azáltal, hogy segíti a bántalmazásukat ábrázoló anyagok eltávolítását.

A mai javaslattal együtt a Bizottság a gyermekbarát internet európai stratégiáját is előterjeszti.

További lépések

Most az Európai Parlament és a Tanács feladata, hogy megegyezzenek a javaslatról.

Elfogadását követően az új rendelet a jelenlegi ideiglenes rendelet helyébe lép.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai

Dubravka Šuica, a demokráciáért és a demográfiáért felelős alelnök elmondta: „A gyermekek jogainak online és offline fenntartása és védelme alapvető fontosságú társadalmaink jóléte szempontjából. A gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló online anyagok a gyermekek nyilvánvaló fizikai szexuális bántalmazásának termékei. Rendkívül súlyos bűncselekményről van szó. A gyermekek online szexuális bántalmazása széles körű, hosszú távú következményekkel jár a gyermekekre nézve, és súlyos traumát okoz. Néhányan soha nem tudnak felépülni e traumából. A gyermekek szexuális bántalmazása megelőzhető, ha együttműködünk a gyermekek védelme érdekében. A valós térben nem engedjük meg a gyermekek szexuális bántalmazását, ezért azt az interneten sem engedhetjük meg.”

Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős alelnök így fogalmazott: „Már a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló internetes anyagoknak a puszta mennyisége is megdöbbentő. Szégyenletes módon Európa gócpontnak számít ezen anyagok többsége esetében. Éppen ezért leginkább az a kérdés, hogy ha mi nem cselekszünk, akkor ki fog? Az általunk javasolt szabályok egyértelmű, célzott és arányos kötelezettségeket írnak elő a szolgáltatók számára a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló jogellenes tartalmak felderítésére és eltávolítására vonatkozóan. Az, hogy a szolgáltatók számára mi engedélyezett, szigorú biztosítékokkal lesz körbebástyázva – csupán egy olyan programról beszélünk, ami a jogellenes tartalom markereit szkenneli, ugyanúgy, ahogyan a kiberbiztonsági programok a biztonsági szabályok megsértésének folyamatos ellenőrzését végzik.”

Ylva Johansson belügyi biztos a következőképpen fogalmazott: „Felnőttként a mi kötelességünk a gyermekek védelme. A gyermekek szexuális bántalmazása valós és egyre növekvő veszélyt jelent: nemcsak a bejelentések száma nő, hanem manapság egyre fiatalabb gyermekek vannak az érintettek között. E bejelentések fontos szerepet játszanak a vizsgálatok megindításában és abban, hogy időben kimenekítsük a gyermekeket az éppen zajló bántalmazásból. Például egy online szolgáltató bejelentésén alapuló, az Europol által támogatott nyomozás világszerte 146 gyermek kimentését eredményezte, és több mint 100 gyanúsítottat azonosítottak szerte az EU-ban. A gyermekek online szexuális bántalmazásának felderítésére, bejelentésére és eltávolítására szintén sürgősen szükség van annak érdekében, hogy megakadályozzuk a gyermekek szexuális bántalmazásáról készült képek és videók megosztását, amely újbóli traumának teszik ki az áldozatokat, gyakran évekkel a szexuális bántalmazást követően. A mai javaslat egyértelmű kötelezettségeket ír elő a vállalatok számára a gyermekek bántalmazásának felderítésére és bejelentésére vonatkozóan, szigorú biztosítékok mellett, amelyek garantálják mindenki – köztük a gyermekek – magánéletének védelmét.”

Háttér-információk

A gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelem a Bizottság egyik prioritása. A szexuális bántalmazás áldozatául esett gyermekekről készült fényképek és videók manapság széles körben terjednek az interneten. 2021-ben 29 millió bejelentés érkezett az Egyesült Államok eltűnt és kizsákmányolt gyermekekkel foglalkozó nemzeti központjához.

Uniós szinten harmonizált szabályok hiányában a közösségimédia-platformokra, a játék-szolgáltatásokra, az egyéb tárhelyszolgáltatókra és az online szolgáltatókra eltérő szabályok vonatkoznak. Egyes szolgáltatók önkéntes alapon használnak a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok felderítésére, bejelentésére és eltávolítására vonatkozó technológiát a szolgáltatásaikat illetően. Az alkalmazott intézkedések azonban igen eltérőek, és az önkéntes fellépés elégtelennek bizonyult a probléma kezeléséhez. Ez a javaslat a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra épül, és a gyermekek online szexuális bántalmazása által jelentett sajátos kihívások kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel egészíti ki azt.

A mai javaslat a 2020. júliusában megjelent, a gyermekek szexuális bántalmazása elleni hatékonyabb küzdelmet célzó uniós stratégián alapul, amely átfogó választ ad a gyermekek online és offline szexuális bántalmazásának növekvő veszélyére, a megelőzés, a nyomozás és az áldozatoknak nyújtott segítség javítása révén. Azt követően kerül bemutatásra, hogy a Bizottság márciusban előterjesztette az EU gyermekjogi stratégiáját, amely megerősített intézkedéseket javasolt a gyermekeknek az erőszak minden formájával, többek között az online bántalmazással szembeni védelme érdekében.

További információk

Kérdések és válaszok: A gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelemre vonatkozó új szabályok

Tájékoztató

Rendeletjavaslat a gyermekek szexuális bántalmazásának megelőzésére és az ellene folytatott küzdelemre vonatkozó szabályok megállapításáról

Honlap

Forrás:
A gyermekek szexuális bántalmazása elleni küzdelem: a Bizottság új szabályokat javasol a gyermekek védelmére; Európai Bizottság; 2022. május 11.