Európai Unióinformatikapolitikatársadalom

Új uniós stratégia a gyermekek online védelme és önrendelkezése érdekében

Szerző: 2022. május 16.No Comments

„A mai napon a Bizottság elfogadta a gyermekbarát internet új európai stratégiáját (BIK+), amelynek célja jobbá tenni az életkornak megfelelő digitális szolgáltatásokat, valamint biztosítani minden gyermek védelmét, önrendelkezését és jogainak tiszteletben tartását az online térben is.

Az elmúlt tíz évben a digitális technológiák és azok gyermekek általi felhasználásának módja drámaian megváltozott. A legtöbb gyermek naponta használja okostelefonját, és csaknem kétszer annyi időt tölt el rajta, mint tíz évvel ezelőtt. Emellett sokkal fiatalabb korban kezdik el használni őket (lásd: EU Kids online 2020). A korszerű eszközök lehetőségeket és előnyöket kínálnak a gyermekek számára, legyen szó a másokkal való interakcióról, az online tanulásról vagy a szórakozásról. Ezek az előnyök azonban olyan kockázatokat is rejtenek magukban, mint például a félretájékoztatásnak, az internetes megfélemlítésnek (lásd a Közös Kutatóközpont tanulmányát) vagy a káros és jogellenes online tartalmaknak való kitettség veszélye, amelyektől a gyermekeket védeni kell.

A gyermekbarát internet új európai stratégiájának célja, hogy hozzáférhető, az életkornak megfelelő és informatív online tartalmakat és szolgáltatásokat biztosítson, amelyek a gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgálják.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök elmondta: „Minden Európában élő gyermek megérdemli, hogy biztonságos és az érvényesülést elősegítő digitális környezetben boldoguljon. Az új stratégiával elő kívánjuk segíteni a gyermekek – különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévők – digitális eszközökhöz és készségekhez való hozzáférését, felvesszük a harcot az internetes megfélemlítés ellen, és meg fogunk védeni minden gyermeket a káros és jogellenes online tartalmaktól. Ez összhangban van alapvető értékeinkkel és digitális elveinkkel”.

Dubravka Šuica, a demokráciáért és a demográfiáért felelős alelnök hozzátette: „A gyermekbarát internet új stratégiája biztosítani fogja, hogy a gyermekek kivétel nélkül – földrajzi, gazdasági, illetve személyes körülményeiktől függetlenül – ugyanazokat a jogokat élvezhessék online és offline egyaránt. Minden gyermeket meg kell védeni, biztosítani kell számukra az érvényesülés lehetőségét, és tiszteletben kell tartani őket az online térben”. A mai stratégiával szigorú biztonsági előírásokat is meghatározunk, és világszerte előmozdítjuk a gyermekek szerepvállalását és a digitális évtizedben való aktív részvételét.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos ezt nyilatkozta: „Európa digitális évtizede nagy lehetőségeket kínál a gyermekek számára, de a technológia egyben kockázatot is jelenthet. A gyermekbarát internet új stratégiájával a gyerekeknek olyan kompetenciákat és eszközöket biztosítunk, amelyek segítségével biztonságosan és magabiztosan tudnak eligazodni a digitális világban. Felkérjük az ipari szereplőket, hogy az uniós szabályokat tiszteletben tartva vegyenek részt egy biztonságos, az életkornak megfelelő digitális környezet megteremtésében a gyermekek számára.”

A gyermekbarát internet új európai stratégiája a Bizottság átfogó uniós gyermekjogi stratégiájának digitális ágát képezi, amelyben a gyermekek és a fiatalok online védelmére és önrendelkezésére vonatkozó digitális elv fejeződik ki.

A javaslatot a mai napon fogadták el a gyermekek szexuális zaklatással szembeni védelmét célzó új uniós jogszabályra irányuló javaslattal együtt.

Emellett a stratégia a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra vonatkozó, mérföldkőnek számító, mérföldkőnek számító politikai megállapodást követi, amely új biztosítékokat tartalmaz a kiskorúak védelmére, és megtiltja az online platformok számára, hogy profilalkotáson alapuló célzott hirdetéseket jelenítsenek meg kiskorúak számára.

Ezeket a kérdéseket az Európa jövőjéről szóló konferencián is kiemelték, ahol az értékekkel és jogokkal foglalkozó európai polgári vitacsoport a kiskorúak online védelmének megerősítésére szólított fel. Ezt a konferencia plenáris ülése is támogatta, és szerepel a konferencia zárójelentésében foglalt javaslatban, amely az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság elnökei elé lett terjesztve.

A stratégia alapelvei és pillérei  

A gyermekbarát internetre vonatkozó új európai stratégia felvázolja felvázolja a gyermekek és a fiatalok digitális évtizedének jövőképét, amely három fő pilléren alapul:

  1. Biztonságos digitális élmények, hogy meg lehessen védeni a gyermekeket a káros és jogellenes online tartalmaktól, magatartástól és kockázatoktól, valamint hogy az életkoruknak megfelelő digitális környezet révén javítani lehessen jóllétüket.

Annak érdekében, hogy a digitális világ biztonságos hellyé váljon a gyermekek és a fiatalok számára, a Bizottság 2024-ig elő fogja mozdítani az életkornak megfelelő tervezés uniós kódexének kidolgozását, és európai szabvány iránti kérelmet terjeszt elő az életkor online ellenőrzésére vonatkozóan. Azt is meg fogja vizsgálni, hogy miként lehet felhasználni a tervezett európai digitális személyiadat-tárcát az életkor ellenőrzésére, támogatni fogja a jogellenes és káros tartalmak gyors bejelentését, és 2023-ig egyetlen egységesített hívószámot („116 111”) biztosít az internetes megfélemlítéssel kapcsolatos segítségnyújtás céljára.

  1. Digitális önrendelkezés, hogy a gyermekek fel tudják vértezni magukat a tájékozott döntéshozatalhoz, valamint az online környezetben való biztonságos és felelős véleménynyilvánításhoz szükséges készségekkel és kompetenciákkal.

A gyermekek digitális környezetben való önrendelkezésének előmozdítása érdekében a Bizottság médiatudatossági kampányokat szervez a gyermekek, a tanárok és a szülők számára a stratégia gerincét képező biztonságosabb internetközpontok hálózatán keresztül. A betterinternetforkids.eu portálon oktatói modulok is hozzáférhetők lesznek a tanárok számára. A tagállamokban nemzeti és helyi szinten aktív biztonságosabb internetközpontok megerősítik a kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekeknek történő segítségnyújtást, és segítik a készségek esetében fennálló digitális szakadék felszámolását.

  1. Aktív részvétel, ami azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani a gyermekeket, és ennek részeként lehetőséget kell biztosítani a számukra, hogy véleményt nyilváníthassanak a digitális környezetben, továbbá több, gyermekközpontú tevékenységet kell szervezni az innovatív és kreatív, biztonságos digitális élmények előmozdítása érdekében.

A gyermekek digitális környezetben való részvételének növelése érdekében a Bizottság például támogatni fogja, hogy tapasztaltabb gyermekek mutassák be fiatalabb társaiknak az online lehetőségeket és kockázatokat, valamint kétévente megszervezi a stratégia gyermekközpontú értékelését.

E kulcsfontosságú pillérek végrehajtása érdekében a Bizottság felkéri a tagállamokat és az iparágat, hogy vállaljanak szerepet, és támogassák a kapcsolódó intézkedéseket.

Háttér-információk

A ma elfogadott stratégia a még 2012-ben elfogadott gyermekbarát internet európai stratégiájára épít. Ez utóbbi EU-szerte hatással volt a nemzeti politikákra, és nemzetközi elismerést vívott ki: a biztonságosabb internet napját például világszerte megtartják minden évben. Az álhírek, az internetes megfélemlítés, valamint a káros és jogellenes online tartalmaknak való kitettség elleni küzdelmet célzó intézkedések évente több ezer iskolához és több millió gyermekhez, szülőhöz és tanárhoz érnek el.

2021 márciusában a Bizottság elfogadta az első átfogó uniós gyermekjogi stratégiát, amely a gyermekbarát internetre vonatkozó 2012. évi stratégia aktualizálását sürgette.

E célból több mint 750 gyermek és fiatal osztotta meg az online biztonsággal, tartalmakkal és készségekkel kapcsolatos gondolatait és nézeteit az Európa-szerte működő biztonságos internetközpontok által 2021 tavaszán szervezett mintegy 70 konzultációs ülésen. Felmérésekre és egyéb konzultációkra is sor került szülőkkel, tanárokkal, kutatókkal, a gyermekek online biztonságával foglalkozó nemzeti szakértőkkel és iparági partnerekkel.

Az eredmények, amelyeket figyelembe vettek a gyermekbarát internet európai stratégiájának kidolgozása során, azt mutatják, hogy a gyermekek és a fiatalok gyakran tisztában vannak az internet kínálta lehetőségekkel és kockázatokkal, mint például a káros tartalmak, az internetes megfélemlítés, illetve a félretájékoztatás eshetősége. Emellett hangot kívánnak adni véleményüknek az őket érintő ügyekben. Európában azonban sok – főleg kiszolgáltatott helyzetben lévő – gyermek és fiatal még mindig nem része teljes mértékben a digitális világnak. E kirekesztettség okai közé tartozik a szegénység, valamint a konnektivitás és a megfelelő eszközök, illetve a digitális készségek és a bizalom hiánya.

További információk

Kérdések és válaszok: A gyermekbarát internet európai stratégiája

Tájékoztató: A gyermekbarát internet európai stratégiája

A gyermekbarát internet európai stratégiája

A vonatkozó jogszabályok gyűjteménye

A gyermekbarát internet európai stratégiája, 2012. május

Infografika

Poszter

Forrás:
Új uniós stratégia a gyermekek online védelme és önrendelkezése érdekében; Európai Bizottság; 2022. május 11.