közigazgatás: magyarművelődésszakirodalom

A hazai felsőoktatás-igazgatás rendszerének változásai az 1990-es évektől napjainkig

Szerző: 2022. május 16.No Comments

„Doktori kutatásom központi témája a hazai felsőoktatás-igazgatás rendszerének változásai az 1990-es évektől kezdődően egészen napjainkig. A felsőoktatás fokozódó szerepe szembetűnő a témával foglalkozó tudományos munkák vizsgálata során is. Míg a XX. század évtizedeinek első kétharmadában lényegesen kisebb mértékű szakirodalom foglalkozik a felsőoktatással mint önálló és meghatározó kutatási területtel, úgy a XX. század vége, és az ezredforduló óta eltelt húsz év szakirodalma már jóval nagyobb figyelmet fordít a felsőoktatásra.

Dolgozatom elsődleges célja, hogy az elmúlt évtizedek politikai reformtörekvéseinek, jogszabályi változásainak és szakirodalmi eredményeinek komplex vizsgálatával és értékelésével bizonyítsam, hogy azok a folyamatok, amelyek felsőoktatásunkra az elmúlt több mint harminc évben hatottak, egy egységes rendszer részeként értékelendőek, és végső soron egy irányba mutatnak. A kérdés az, hogy az adott társadalmi-gazdasági helyzetben lévő állam – a vizsgált esetben: Magyarország – konkrétan milyen eszközöket választ a helyesnek vélt cél elérésére, azok alkalmazásával milyen eredményre jut, és az esetleges nem szándékolt hatásokat milyen új módszerekkel törekszik a továbbra is helyesnek tartott cél érdekében kiküszöbölni.

Az értekezésben feldolgozásra kerül Magyarország felsőoktatás igazgatásának reformtörekvései és megvalósult koncepció változatai, a rendszerváltoztatástól kezdődően a közelmúltban zajló fenntartói modellváltásig bezárólag…”

Forrás:
A hazai felsőoktatás-igazgatás rendszerének változásai az 1990-es évektől napjainkig; Bárány Viktória Fanny; Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; A védés időpontja: 2022-VI-02 14:00, helye: MS TEAMS