közigazgatás: magyarpolitikaszakirodalomtársadalom

Falufejlesztési stratégiák a települések sikerességének vizsgálatában

Szerző: 2022. május 16.No Comments

„Doktori kutatásom kiindulópontja a falumegújítási mozgalomhoz1 kötődik. Tanulmányaim megkezdését megelőzően már több esetben részt vettem a hazai és nemzetközi falumegújítási találkozókon, díjkiosztókon, az ezeken szerzett tapasztalatok arra ösztönöztek, hogy mélyebben megismerkedjek az ezeken jelen lévő falvak megvalósult fejlesztési intézkedéseivel, sikereivel.

Kutatásom megkezdését is ez a cél mozgatta, a témában való elmélyülésre, szélesebb körű ismeretek megszerzésére a nehéz helyzetű kistelepülések fejlődése érdekében határoztam el magam. Ennek során fő célként a fejlesztések fizikai hátterének, valamint a sikerek helyi erőforrásokkal való kapcsolatának vizsgálatát tűztem ki, mely segítheti a sikeres falufejlesztési gyakorlatok megértését, s magyarázatot adhat a sikeres falvak működésére.

A téma aktualitását jól mutatja, hogy mind hazai, mind európai szinten évek óta napirendre tűzik a vidék elnéptelenedésének és a falvak megőrzésének kérdését, kormányzati és európai bizottsági szintű üggyé vált a vidéki térségek értékeinek fenntartása és a vidékfejlesztés. Fentiekkel összhangban dolgozatom legfőbb célja a hazai faluállomány jellemző vonásainak tanulmányozása, a falufejlesztési lehetőségek vizsgálata és a fejlesztési prioritások meghatározása a vidéki kistelepülések számára.

A célok elérése érdekében vizsgálataimat a falumegújítási mozgalomban szerzett ismereteimet hasznosítva kívántam elvégezni: a hazai Falumegújítási Díj Pályázaton részt vett települések pályázati dokumentumainak feldolgozásával, s a személyes helyszíni tapasztalatok figyelembe vételével, tudományos ismeretekkel alátámasztva. Kutatásom kifejezetten a hazai településhálózatot vizsgálatára irányul, azon belül pedig a kistelepüléseket (falvakat) veszem górcső alá – dolgozatomban is a magyarországi falvakkal foglalkozom, a hazai falusi viszonyokat vizsgálva. Kutatásom alapját ennek megfelelően két
hazai pályázati rendszer adatbázisa jelenti (Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat, Virágos Magyarország verseny), az ezeken részt vett falvak eredményeinek vizsgálata és összehasonlító elemzése volt a kutatás kiindulópontja – a kutatás előre haladtával később az érintett falvak statisztikai adataival bővült az adatbázis…”

Forrás:
Falufejlesztési stratégiák a települések sikerességének vizsgálatában; Bérczi Szabolcs; Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola; A védés időpontja: 2022-VI-09 09:00, helye: Budapest, Villányi út 35-43. K épület K5-ös terem