gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikapolitikatársadalomtörvények, határozatok

Digitális Magyarország Ügynökség – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 3/2022. (V. 30.) MK utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

Szerző: 2022. június 5.június 7th, 2022No Comments

„A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdése alapján dr. Guller Zoltánt 2022. május 26. napjától a Digitális Magyarország Ügynökség létrehozásáért és működtetéséért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos – segítve a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben meghatározott, e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való feladatainak ellátásában – az egységes, átlátható és strukturált nemzeti informatika és e-közigazgatás működtetése, fejlesztése, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális ellátottságának szervezett biztosítása érdekében cselekvő állami tulajdonú gazdasági társaságok portfóliójának homogén kialakítása érdekében felelős
a) a Digitális Magyarország Ügynökség létrehozásával kapcsolatos koncepció kidolgozásáért és végrehajtásáért,
b) a Digitális Magyarország Ügynökség létrehozásához szükséges intézkedések, előterjesztések és jogszabály-módosítások előkészítéséért,
c) a Digitális Magyarország Ügynökség létrehozatalát követően a konszolidált működtetés kialakításáért,
d) a Digitális Magyarország Ügynökség konszolidált működtetéséhez szükséges intézkedések, előterjesztések és jogszabály-módosítások előkészítéséért,
e) az a)–d) pontban foglaltak megvalósítása érdekében szükséges kormányzati feladatok összehangolásáért.

3. § A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért díjazásra és juttatásokra nem jogosult.

4. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában – a Kit. 22. § (3) bekezdésére figyelemmel – titkárság nem segíti.

5. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba…”

Forrás:
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 3/2022. (V. 30.) MK utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
Hivatalos Értesítő; 2022. évi 25. szám; 2022. május 30; 1837. o. (PDF)