közigazgatás: magyarpolitikatársadalom

Vecsei Miklós a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos

Szerző: 2022. június 12.No Comments

„1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 220. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységét elismerve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökét – Vecsei Miklóst jelen utasítás hatálybalépésének napjától a Kit. 220. § (2) bekezdése szerinti időtartamra a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztossá (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) nevezem ki.

2. § A miniszterelnöki biztos közreműködik a stratégia végrehajtásának kormányzati koordinációjában, így különösen

a) az érintett minisztériumok stratégia végrehajtásával kapcsolatos tevékenységének alapvető irányaira történő javaslattételben,

b) az érintett minisztériumok célzott területi felzárkózással kapcsolatos tevékenysége koordinálásában,

c) a stratégiával kapcsolatos kormányzati programok és intézkedés végrehajtásában és ellenőrzésében, az új intézkedésekre, programokra és azokhoz kapcsolódó források felhasználására való javaslattételben, valamint a felhasznált támogatások hasznosulásának nyomon követésében,

d) a roma integráció fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásában,

e) a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós források hazai felhasználásának megtervezésében.

3. § A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

4. § A miniszterelnöki biztos tevékenységét a Belügyminisztérium szervezetén belül 5 fős titkárság segíti.

5. § A miniszterelnöki biztos tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 32. § (2) bekezdése szerint alkalmazni rendelt szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult…”

Forrás:
A miniszterelnök 2/2022. (VI. 7.) ME utasítása a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól; Hivatalos Értesítő; 2022. évi 27. szám; 2022. június 2.; 1896. o. (PDF)
Nemzeti Jogszabálytár