Európai Uniópolitikatársadalom

A Bizottság üdvözli a szociális szempontból erősebb Európa 2030-ig történő megteremtésére irányuló tagállami célkitűzéseket

Szerző: 2022. június 19.No Comments

„Az uniós foglalkoztatási és szociális miniszterek mai ülésükön ismertették a szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési terv 2030-ig történő végrehajtására vonatkozó nemzeti célkitűzéseiket. A Bizottság örvendetesnek tartja a tagállamok szilárd elkötelezettségét egy igazságosabb, befogadóbb és lehetőségekkel teli Európa létrehozása iránt. Az uniós szintű közös erőfeszítések részeként a tagállamok nemzeti kötelezettségvállalásai hozzájárulnak a foglalkoztatásra, az oktatásra és a szegénység csökkentésére vonatkozó három kiemelt uniós cél eléréséhez.

Nicolas Schmit, a foglalkoztatásért és a szociális jogokért felelős európai biztos a következőket mondta: „A portói szociális csúcstalálkozón valamennyi uniós vezető és partner egyetértett abban, hogy eljött az ideje egy szociális szempontból erősebb Európa megteremtésének. A Bizottság három nagyratörő, de megvalósítható célt tűzött ki a foglalkoztatás magas szintjének fenntartása, az élethosszig tartó tanulás szociális piacgazdaságunkba való integrálása, valamint a szegénység, többek között a gyermekszegénység csökkentése érdekében. A tagállamok által a mai napon tett vállalások jól mutatják, mennyire elkötelezettek az említett célok megvalósítása iránt. A munka oroszlánrésze azonban csak most következik.”

Három uniós szociális cél 2030-ig

A szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési terv tükrözi az EU azon törekvését, hogy egy szociális szempontból erősebb Európát teremtsen meg, elsősorban a foglalkoztatás javítására, az oktatásra és a társadalmi befogadás erősítésére támaszkodva, és három, 2030-ig elérendő uniós szintű szociális célt fogalmaz meg:

  1. A 20 és 64 év közötti korosztályhoz tartozó lakosság tekintetében legalább 78%-os foglalkoztatottság elérése.
  2. A teljes felnőtt lakosság legalább 60%-a minden évben vegyen részt valamilyen képzésben.
  3. A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek számát 2019-hez képest legalább 15 millióval kell csökkenteni, beleértve legalább 5 millió gyermeket.

Valamennyi tagállam elkötelezte magát a nemzeti célok mellett

A cselekvési tervben a Bizottság felkérte az Európai Tanácsot, hogy hagyja jóvá a három kiemelt uniós célt, a tagállamoktól pedig azt kérte, hogy e közös törekvéshez való hozzájárulásként határozzák meg nemzeti célkitűzéseiket. Mostanra valamennyi tagállam benyújtotta a nemzeti célkitűzéseire vonatkozó javaslatait, amelyeket a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács mai ülésén terjesztettek elő. A nemzeti célok hozzájárulnak a foglalkoztatás, az oktatás és a szegénység csökkentése terén kitűzött kiemelt uniós célok 2030-ig történő elérésére irányuló közös törekvéshez.

A tagállamok kötelezettségvállalásai együttesen határozottan képesek az EU-t a kiemelt uniós célok elérése, sőt azok túlteljesítése felé terelni:

  • A foglalkoztatást illetően a nemzeti célok együttesen túlszárnyalják a kiemelt uniós célt.
  • A felnőttkori tanulás terén a tagállamok által eddig előterjesztett célok majdnem elérik az EU kiemelt célját.
  • A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett emberek számának csökkentése tekintetében a nemzeti célok együttesen meghaladják az EU kiemelt célkitűzését.


Az eredmények különösen annak fényében pozitívak, hogy mindezt Oroszország Ukrajna ellen indított indokolatlan katonai támadása, valamint a háború társadalmi és gazdasági következményeinek árnyékában, a tagállamok között 2021 ősze óta különböző szinten folytatott intenzív konzultációk eredményeként sikerült elérni.

A következő lépések

A Bizottság szorosan nyomon fogja követni az említett célok végrehajtását az európai szemeszter, azaz a gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai koordináció 2023. évi ciklusa keretében.

Háttér-információk

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2017-ben a göteborgi csúcstalálkozón mutatta be a szociális jogok európai pillérét. E pillér azt a húsz fő alapelvet és jogot határozza meg, amelyek elengedhetetlenek a munkaerőpiacok és jóléti rendszerek méltányos és zökkenőmentes működéséhez a XXI. században. A pillér három fejezet köré szerveződik: (1) esélyegyenlőség és munkavállalási jog; (2) tisztességes munkafeltételek; valamint (3) szociális védelem és társadalmi befogadás.

A szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési terv az elveket a polgárok javát szolgáló konkrét intézkedésekké alakította, és három, 2030-ig elérendő uniós szintű szociális célra vonatkozóan tartalmaz javaslatokat. A cselekvési tervben a Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy e közös törekvéshez való hozzájárulásként határozzák meg nemzeti célkitűzéseiket. A 2021. május 7–8-án Portóban tartott szociális csúcstalálkozón a tagállamok megerősítették elkötelezettségüket és nagyratörő céljaikat. 2021. május 7-én az EU partnerei (uniós intézmények, szociális partnerek és civil szervezetek) a portói szociális kötelezettségvállalás keretében csatlakoztak a szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó bizottsági cselekvési tervben 2030-ra kitűzött három kiemelt cél megvalósításához. 2021. május 8-án az uniós állam-, illetve kormányfők elfogadták a Portói Nyilatkozatot, amelynek középpontjában a szociális Európa megteremtése áll. 2021. június 25-én az Európai Tanács a Portói Nyilatkozattal összhangban üdvözölte a szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési terv uniós kiemelt céljait.

A ma bemutatott nemzeti célokról a tagállamok intenzív konzultációkat folytattak, amelyek magában foglalták a kulcsfontosságú szociális szereplőkkel (például nemzeti parlamentekkel, szociális partnerekkel, nem kormányzati szervezetekkel, önkormányzatokkal vagy tudományos körökkel) folytatott belső megbeszéléseket, a Bizottsággal folytatott kétoldalú találkozókat, valamint a Foglalkoztatási Bizottságon és a szociális védelemmel foglalkozó bizottságon belüli többoldalú találkozókat.

További információk

Áttekintés: A szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési tervhez hozzájáruló nemzeti célok

Tájékoztató: A szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési terv

Közlemény: A szociális jogok európai pillérének megvalósítására vonatkozó cselekvési terv

A cselekvési terv weboldala

Forrás:
A Bizottság üdvözli a szociális szempontból erősebb Európa 2030-ig történő megteremtésére irányuló tagállami célkitűzéseket; Európai Bizottság; 2022. június 16.