Európai Uniópolitikatársadalom

A Bizottság közzétette az Európa jövőjéről szóló konferencia nyomán született javaslatok első elemzését

Szerző: 2022. június 20.No Comments

„Az Európai Bizottság ma elfogadott közleményében ismerteti, hogyan fogja nyomon követni az Európa jövőjéről szóló konferencia eredményeként született javaslatokat.

Egy évnyi tanácskozást követően a konferencia 2022. május 9-én véget ért. A strasbourgi záróünnepségen az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács elnöke 49 ambiciózus és előretekintő általános javaslatot és 326 konkrét egyedi intézkedésjavaslatot tartalmazó zárójelentést vehetett át a konferencia résztvevőitől.

Ezek a kilenc tágabb témát felölelő javaslatok a polgárok által az európai, illetve nemzeti szintű polgári vitacsoportokban személyesen, illetve a többnyelvű digitális platformon keresztül online benyújtott ajánlásokon és elgondolásokon alapulnak.

A javaslatok számán és minőségén túlmenően a konferencia sikere végső soron attól függ, elgondolásai milyen változást tudnak elérni. Ennek szellemében az Európai Bizottság – az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együtt – a 2021. márciusi együttes nyilatkozatban kötelezettséget vállalt arra, hogy hatáskörén belül és a Szerződésekkel összhangban gondoskodik róla, hogy a javaslatoknak legyen foganatjuk. Ursula von der Leyen elnök a konferencia záróünnepségén megismételte ezt a kötelezettségvállalást.

A mai közlemény a Bizottság nyomonkövetési tevékenységének első lépése. Felméri, hogy a konferencia javaslatainak nyomon követése milyen intézkedéseket követel meg, áttekinti a következő lépéseket és felvázolja, hogyan hasznosíthatók a legjobban a konferencia tanulságai és miként érvényesíthető a részvételi demokrácia az uniós szakpolitikai és jogalkotási döntéshozatalban. Példaként említhető a konferencia során bevált európai polgári vitacsoportok sikere: a Bizottság erre építve a jövőben számít arra, hogy e vitacsoportok a szélesebb körű szakpolitikai döntéshozatal részeként és a minőségi jogalkotás elveivel összhangban egyes kulcsfontosságú javaslatokat előzetesen megvitassanak és azokkal kapcsolatban ajánlásokat fogalmazzanak meg.

Ursula von der Leyen elnök a következőket nyilatkozta: „Az európai polgárok gazdag és széles körű elképzelésekkel álltak elő az Unió jobbítása érdekében: 49 részletes javaslatot és több mint 300 intézkedéstervet állítottak össze, amelyek révén javítanák mindannyiunk mindennapi életét. Mindez egy jobb jövő építését szolgálja. Ígéretet tettünk rá, hogy nyomon követjük javaslataikat. A mai közlemény ennek az első lépése. Mindig azok pártján fogok állni, akik az Unió jobbá tételén munkálkodnak.”

A javaslatok elemzése és a következő lépések

A Bizottság szerint ahhoz, hogy hitelesen értékelni lehessen a javaslatokat, mindenképpen ragaszkodni kell azok szelleméhez és betűjéhez, kerülve az újraértelmezést vagy a szelektív olvasatokat. Ezt az értékelést az említett közlemény melléklete tartalmazza. A 49 javaslat a konferencia által bevezetett tematikus bontásban szerepel, és a Bizottság minden egyes területhez hozzáfűzte a saját értékelését.

A melléklet a válaszintézkedéseket négy kategóriába sorolja: a javaslatokra választ kínáló meglévő kezdeményezések (pl. európai klímarendelet); olyan intézkedések, amelyekre a Bizottság már megtette az előterjesztését, és amelyek az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyására várnak (pl. az új migrációs paktum); tervezett intézkedések, amelyek – a konferencia új megfontolásait beépítve – segíthetik az elképzelések megvalósítását (pl. a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló törvény); Illetve a javaslatok által inspirált új kezdeményezések vagy munkaterületek, amelyek a Bizottság hatáskörébe tartoznak (pl. a mentális egészséggel kapcsolatos kérdések).

Az új javaslatok első csoportját Ursula von der Leyen elnök 2022. szeptemberi, az Unió helyzetét értékelő beszédében, valamint az azt kísérő szándéknyilatkozatban jelenti be. Az ott felsorolt javaslatok szerepelni fognak majd a Bizottság 2023. évi és későbbi munkaprogramjaiban. A nyomon követés során a Bizottság biztosítani fogja, hogy az új reformok és szakpolitikák ne zárják ki a Szerződés módosításának szükségességéről szóló vitákat, a jelenlegi lehetőségek optimális kiaknázására összpontosítva, ugyanakkor nyitottnak mutatkozva szükség esetén a Szerződés módosítására is.

A konferencián részt vevő polgárok folyamatos tájékoztatása és a lendület fenntartása érdekében 2022 őszén a konferenciát értékelő rendezvényre kerül sor. Ez az esemény alkalmat ad arra, hogy a három uniós intézmény tájékoztatást és magyarázatot adjon arról, hogyan követi nyomon a folyamatot, és hogyan értékeli a folyamat adott szakaszában elért eredményeket.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai:

Dubravka Šuica alelnök: „Az Európa jövőjéről szóló konferencia sikere az összes résztvevő odaadásának, elkötelezettségének és kemény munkájának gyümölcse. A résztvevő polgárok hangot adtak a jövőre vonatkozó elképzeléseiknek, és minket bíztak meg annak megvalósításával.”

Maroš Šefčovič alelnök: „Az Európa különböző pontjain élő emberek hatalmas energiát és erőfeszítéseket fektettek e 49 javaslat kidolgozásába. Ennek közvetlen tanúja voltam, főként az egészségügy területén. Most az uniós intézményeknél rajtunk a sor, hogy ugyanilyen energiát és erőfeszítéseket fordítsunk arra, hogy eleget tegyünk kéréseiknek. Azzal, hogy a konferencia eredményeit beépítjük a Bizottság 2023. évi munkaprogramjába, világosan megmutathatjuk polgárainknak, hogy nemcsak meghallgattuk, hanem meg is hallottuk őket.”

Věra Jourová alelnök: „Az Európa jövőjéről szóló konferencia lendületet adott ahhoz, hogy figyelmesebben meghallgassuk az európai polgárokat. Most kézzelfogható eredményeket várnak tőlünk. A mai közlemény az első lépés a megvalósítás felé vezető úton, biztosítva a polgárok által előterjesztett ajánlások konkrét nyomon követését.”

Háttér-információk

Ursula von der Leyen elnök 2019. júliusi politikai iránymutatásában – az európai demokrácia megerősítésére vonatkozó elképzelés részeként – meghirdette az Európa jövőjéről szóló konferencia ötletét, és ígéretet tett rá, hogy nyomon követi annak eredményeit.
Az Európa jövőjéről szóló konferencia a 2021. évi Európa-napon kezdődött és egy évig tartott. Ez egy korábban példa nélküli – a maga nemében a legszélesebb és legtágabb körű – páneurópai megvalósulása volt a deliberatív demokráciának. A korosztályokon és országokon átívelő esemény a legkülönfélébb hátterű embereket kapcsolt össze, akik közül sokaknak korábban nem volt kapcsolata Európával, illetve nem ismerték az Európai Unió intézményi felépítését. Ki-ki beleadta a saját történetét és nézőpontját, nyelvi hátterét és identitását, hogy közösen megfogalmazzák Európával kapcsolatos elvárásaikat, és felmutassák az Európa jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket.
A konferencia által előterjesztett javaslatok 326 intézkedést tartalmaznak, az uniós intézményeknek és a tagállamoknak címezve, az alábbi kilenc témakörben: éghajlatváltozás és környezet, egészségügy, erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek, az EU globális szerepvállalása, értékek és jogok, jogállamiság, biztonság, digitális transzformáció, európai demokrácia, migráció, oktatás, kultúra, ifjúságpolitika és sport.

További információk

Közlemény az Európa jövőjéről szóló konferenciáról
Melléklet
Zárójelentés
Ursula von der Leyen elnök beszéde a konferencia záróünnepségén [2022. május 9.]

Forrás:
A Bizottság közzétette az Európa jövőjéről szóló konferencia nyomán született javaslatok első elemzését; Európai Bizottság; 2022. június 17.