Európai UnióInternetmédiapolitika

Dezinformáció: A Bizottság üdvözli a dezinformáció visszaszorítását célzó új, erősebb és átfogóbb gyakorlati kódexet

Szerző: 2022. június 19.No Comments

„A Bizottság örömmel fogadja a dezinformáció visszaszorítását célzó megerősített gyakorlati kódex közzétételét. A 34 aláíró fél – például platformok, technológiai vállalatok és civil szervezetek – a 2021. évi bizottsági iránymutatást követve épített a Covid19-válság és az Ukrajna elleni agresszív orosz háború kapcsán szerzett tapasztalatokra. A megerősített kódex a 2018-ban kiadott első gyakorlati kódexen alapul, amelyet világszerte elismertek hiánypótló jellegéért. Az új kódex széles körű és részletesen kifejtett kötelezettségvállalásokat javasol a platformok és az ipar számára a félretájékoztatás elleni küzdelem érdekében, és újabb fontos lépést jelent az átláthatóbb, biztonságosabb és megbízhatóbb online környezet biztosítása felé.

Věra Jourová, az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnök a következőket mondta: „A dezinformáció elleni új kódex egy olyan időszakban született, amikor Oroszország az Ukrajna elleni katonai agresszió mellett fegyverként használja a félretájékoztatást is, de a világban máshol is megjelennek a demokrácia elleni támadások.  Az új kódexnek köszönhetően sokkal komolyabb kötelezettségvállalásokkal dolgozunk az online félretájékoztatás hatásának csökkentése érdekében, és sokkal szilárdabb eszközöket alkalmazunk annak mérésére, hogy azokat hogyan hajtják végre az EU valamennyi országában és valamennyi nyelvén. A felhasználókat jobb eszközökkel látjuk majd el ahhoz, hogy jelezzék a dezinformációt, és megértsék, mikor mit látnak. Az új kódex emellett csökkenteni fogja a dezinformáció terjesztéséhez kapcsolódó pénzügyi ösztönzőket, és a jövőben könnyebb hozzáférést biztosít a kutatók számára a platformok adataihoz.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos ezt nyilatkozta: „A dezinformáció a digitális tér inváziójának egyik formája, amely valós hatást gyakorol mindennapi életünkre. Az online platformoknak sokkal határozottabban kell fellépniük ellene, különösen a finanszírozás terén. A dezinformáció terjesztése nem lehet kifizetődő. Az új gyakorlati kódex hitelességét a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály támogatja, többek között súlyos visszatartó erejű szankciók meghatározásával. Azok a nagyon nagy platformok, amelyek többször megsértik a kódexet, és nem hajtanak végre megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket, ezentúl a globális forgalmuk 6%-áig terjedő bírságokkal sújthatók.”

A digitális szolgáltatásokról szóló, nemrégiben elfogadott jogszabály és a politikai reklámtevékenységek átláthatóságáról és targetálásáról szóló, készülő jogszabály mellett a megerősített gyakorlati kódex alapvető eleme a dezinformáció EU-n belüli terjedése elleni küzdelmet szolgáló bizottsági eszköztárnak.

A kódex 34 aláírója közé tartoznak olyan nagy online platformok, mint a Meta, a Google, a Twitter, a TikTok és a Microsoft, valamint számos más szereplő, például kisebb vagy szakosodott platformok, online hirdetési és hirdetéstechnológiai vállalatok, tényellenőrzők, civil szervezetek, vagy mások, akik speciális szakértelemmel és megoldásokkal járulhatnak hozzá a dezinformáció elleni küzdelemhez.

A megerősített kódex rendeltetése az előző kódex hiányosságainak kezelése, vagyis olyan szigorúbb és részletesebb kötelezettségvállalások és intézkedések bevezetése, amelyek figyelembe veszik az elmúlt évek gyakorlati tanulságait.

Az új kódex konkrétan az alábbiakra vonatkozó kötelezettségvállalásokat tartalmaz:

  • Szélesebb körű részvétel: a kódex nemcsak a nagy platformokra vonatkozik, hanem sokféle más szereplőre is, akik szerepet játszhatnak a dezinformáció terjedésének megfékezésében, és aláíróként csatlakozhatnak;
  • A dezinformáció terjesztésével járó haszon felszámolása annak biztosítása révén, hogy a félretájékoztatást terjesztők ne jussana reklámbevételekhez;
  • Az olyan új manipulatív jelenségek lefedése, mint a hamis felhasználói fiókok, a csevegőrobotok vagy a félretájékoztatást terjesztő rosszindulatú mélykamuzás;
  • Jobb eszközök biztosítása a felhasználói szerepvállaláshoz a dezinformáció felismerése, megértése és jelzése terén;
  • A tényellenőrzés támogatása valamennyi uniós országban és nyelven, a tényellenőrzők méltányos ellentételezése munkájukért;
  • A politikai reklám átláthatóságának biztosítása annak könnyebb felismerhetősége révén, a politikai hirdetések és szponzoraik megjelölése, a befektetési és a megjelenítési időszakok feltüntetése;
  • A kutatók támogatásának megerősítése azáltal, hogy jobb hozzáférést biztosítanak számukra a platformok adataihoz;
  • A kódex hatásának értékelése a kötelezettségvállalások végrehajtásával kapcsolatos erős nyomonkövetési keret és a platformok rendszeres jelentései segítségével;
  • Átláthatósági központ és munkacsoport létrehozása a kódex végrehajtásának egyszerű és korrekt felülvizsgálatára, hogy az időtálló és a céljának megfelelő maradjon.

Végezetül a kódex küldetése elfogadtatni magát a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti magatartási kódexként, és ezáltal kezelni a nagyon nagy online platformok esetében a dezinformációból eredő kockázatokat.

Háttér-információk

A dezinformáció visszaszorítását célzó, 2018-ban készült gyakorlati kódexnek köszönhetően az ágazati szereplők elkötelezték magukat a dezinformáció visszaszorítását célzó önkéntes kötelezettségvállalások mellett. A dezinformáció elleni uniós stratégia középpontjában álló kódex hatékony eszköznek bizonyult az online félretájékoztatás terjedésének korlátozására, többek között választási kampányok idején, valamint az olyan válságokra való gyors reagálás keretében, mint a koronavírus-világjárvány és az ukrajnai háború.

A kódex végrehajtásának első időszakára vonatkozó bizottsági értékelést követően a Bizottság 2021 májusában részletes iránymutatást tett közzé arról, hogy miként kell megerősíteni a kódexet, és kérte a 2018. évi verzió hiányosságainak orvoslását, megoldásokat javasolva annak hatékonyabbá tételére.

A 2018. évi kódex aláírói, valamint a kötelezettségvállalások és intézkedések újraszövegezésében részt vevő potenciális aláírók széles köre működött együtt annak érdekében, hogy a kódex megerősített változata alkalmas legyen a dezinformáció jelentette fontos új társadalmi kihívás kezelésére.

A felülvizsgálati folyamatot elősegítette az aláírók által megbízott Valdani, Vicari és Associates (VVA) független tanácsadó és Oreste Pollicino, a Bocconi Egyetem alkotmányjogi professzora mint elfogulatlan közvetítő.

Következő lépések

Az aláíróknak 6 hónap áll rendelkezésükre az általuk vállalt kötelezettségek és intézkedések végrehajtására. 2023 elején benyújtják a Bizottsághoz első végrehajtási jelentéseiket.

Az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGA) és az a Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja (EDMO) szakmai tanácsai és támogatása segítségével a Bizottság rendszeresen értékelni fogja a kódex végrehajtása terén elért eredményeket, méghozzá az aláíróktól elvárt részletes minőségi és mennyiségi jelentések alapján.

Az erre a célra létrehozott munkacsoport nyomon követi, felülvizsgálja és kiigazítja a kötelezettségvállalásokat a technológiai, társadalmi, piaci és jogalkotási fejlemények figyelembevételével. A munkacsoport a mai napon megtartotta nyitóülését. Ezentúl szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévente össze fog ülni.

További információk

A dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex központi platformja

Kérdések és válaszok a megerősített gyakorlati kódexről

A 2022. évi megerősített gyakorlati kódex

A 2018. évi gyakorlati kódex

A gyakorlati kódex értékelése

A Bizottság iránymutatása a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex megerősítéséhez

Sajtóközlemény a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról

A gyakorlati kódexszel foglalkozó oldal

Az aláírók és a kötelezettségvállalások jegyzéke (folyamatosan frissül)

Forrás:
Dezinformáció: A Bizottság üdvözli a dezinformáció visszaszorítását célzó új, erősebb és átfogóbb gyakorlati kódexet; Európai Bizottság; 2022. június 16.