jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Az Ákr. alapelveinek kapcsolatrendszere

Szerző: 2022. augusztus 22.No Comments

„Az alapelvek egyre inkább a háttérbe szorulnak, hangsúlyozásukra ritkán kerül sor. Tanulmányomban annak bizonyítására teszek kísérletet, hogy az alapelvek nem csupán valamiféle magasztos gondolatok, hanem ténylegesen kikényszeríthető jogi normák. Továbbá az alapelvek nem csak egy fejezet erejéig szerepelnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.), hanem behálózzák az egész kódex rendszerét. A kutatás keretében megvizsgáltam az alapelvek által betöltött szerepet, valamint azt, hogy a generálklauzulák milyen viszonyban állnak az egyes jogintézményekkel.”

Forrás:
Az Ákr. alapelveinek kapcsolatrendszere; Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium; Tomus 23., 2022/1. (PDF)