gazdaságInternetjogmédiapolitikaszakirodalom

Az internetes platformok kora

Szerző: 2022. szeptember 18.No Comments

„A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete (ITKI) idén is tanulmánykötetben dolgozza fel a digitális világ társadalmi hatásaival és szabályozási kihívásaival kapcsolatos egyik fontos kérdéskört. A mesterséges intelligencia alapjogi összefüggéseit elemző korábbi kötet után ezúttal az internetes platformok meghatározóvá váló szerepe és annak sokrétű következményei jelentik a vizsgálat tárgyát.

Az információs társadalom működési mechanizmusainak és szabályozási lehetőségeinek megértésében a kutatóintézet ezúttal sem csak saját kutatói csapatára számíthat, hanem azokra a kiváló kollégákra is, akik mind – a már hagyománnyá váló – éves konferenciáján, mind pedig tanulmányköteteiben társul szegődnek a közös gondolkodáshoz. A jelen kötet négy részben, összesen húsz tanulmánnyal tárja föl, milyen társadalmi és szabályozási kérdésekkel szembesítenek minket digitális életünk megkerülhetetlen szolgáltatói, az online platformok. Az első rész a platformoknak az információs társadalomban és a közigazgatásban játszott sajátos szerepét, a második a gazdaság működésére gyakorolt hatásukat, a harmadik a társadalmi nyilvánosságot egyre jobban meghatározó befolyásukat járja körül, a negyedik rész pedig egyes fontos kockázatokat, kihívásokat elemez egy-egy tanulmánnyal.

A kötet tartalomjegyzéke:

I. rész | Platformok az információs társadalomban
Ződi Zsolt: A platform mint elméleti konstrukció és mint narratív keret – A platformfogalom kialakulásának történetei
Hoffman István: Platformok és közigazgatás – Nem önkormányzatoknak való vidék?
Csáki-Hatalovics Gyula Balázs – Molnár Péter – Czékmann Zsolt: Az atipikus kommunikációs csatornák alkalmazási lehetőségei a magyarországi települési önkormányzatok életében, különös tekintettel a közösségimédia-platformokra
Gosztonyi Gergely: Az Európai Unió Bírósága hozzájárulása az online platformok felelősségi és monitorozási kérdéseinek alaposabb megértéséhez

II. rész | Platformgazdaság
Kiss György: A digitális platformok általi foglalkoztatás társadalmi, gazdasági hatásai és a jog válasza
Harkai István – Mezei Péter: Végfelhasználói flexibilitások és platformfelelősség a CDSM-irányelv fényében
Menyhárd Attila: A platformok polgári jogi felelőssége
Gombos Katalin – Strihó Krisztina: A közösségi platformok és a Digitális Európa program magánjogi elemei
Pünkösty András: Merre tart az európai szintű platformszabályozás? – Áttekintés a platformok szabályozásának versenyjogi ösztönzőiről, valamint a fúziókontroll lehetséges fejlesztéséről

III. rész | Platformok és szólásszabadság
Török Bernát: A szólásszabadság a közösségi platformokon és a Digital Services Act
Szikora Tamás: A platformszabályozás egy új iránya Donald Trump Facebookról való kitiltásának példáján keresztül
Pintér Melinda: Szólásszabadság vagy cenzúra a nagyobb jó érdekében? – A politikai diskurzus megvalósítható keretei és korlátai a közösségi médiában
Nádori Péter: „Hogyan érvényesíti a Facebook a szabályait?” Kutatási adatok és szempontok a Facebook magyar felhasználókat érintő moderációs tevékenységének értelmezéséhez
Koltay András: A közösségi média és a véleménynyilvánítás szabadsága a munkaviszonyban – A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei

IV. rész | Egyes kockázatok, kihívások
G. Karácsony Gergely: „Ideje megváltoztatni” – Az arcfelismerő rendszerek alkalmazásának alapjogi kockázatai a közösségi média és a deepfake korában
Mezei Kitti – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Az online platformok használatában rejlő veszélyek: a dezinformáció és a kibertámadások jogi kockázatai
Mráz Attila: Platformszabályozás és kampányszabályozás a demokráciában
Nogel Mónika: Internetes családfakutató oldalak és genetikai adatainak védelme
Pók László Gábor: Védeni vagy megosztani? – A személyes adatok szerepe az internetes platformok szabályozásában
Domokos Márton: A mesterséges intelligencia szerepe az internetes platformokon – Szabályozási kihívások”

Forrás:
Az internetes platformok kora; Ződi Zsolt, Török Bernát (szerk.); Ludovika Egyetemi Kiadó; ISBN: 9789635318162; 2022