jogközigazgatás: magyarpolitikaszakirodalom

Jogi technológiák. Digitális jogalkalmazás

Szerző: 2022. szeptember 18.No Comments

„E kötet másfél év munkájának a gyümölcse. Még 2020 végén határozta el néhány lelkes szakember, hogy megalapítja a Digitális Jogalkalmazás Munkacsoportot ( Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete, ITKI) azzal a céllal, hogy a korszerű jogi technológiákat tanulmányozza. Ők a kötet szerzői. Van közöttük doktorandusz és professzor, fogalmazó és kúriai bíró, programozó és ügyvéd. Már a megalakuláskor megszületett az ötlet, hogy kötetbe kellene foglalni azokat a gondolatokat és kutatásokat, amelyek a csoport körül összesűrűsödtek. A tizenöt fejezet így vegyesen tartalmaz jogi informatikai helyzetértékeléseket, a legkorszerűbb jogi technológiák ismertetését a mesterségesintelligencia-alapú szoftverektől a szöveggeneráló alkalmazásokon keresztül a legal designig, de a szabályozási kihívásokat taglaló tanulmányokat is.

A könyvet haszonnal forgathatja gyakorló jogász, a jogi informatika iránt érdeklődő szakember – és mindenki, aki szeretne egy kicsit jobban belelátni a jog jövőjébe.

A kötet tartalomjegyzéke:

Ződi Zsolt: Bevezetés: jogi technológiák

I. RÉSZ: HELYZETKÉP

Kékedi Szabolcs – Ződi Zsolt: A bírósági informatika helyzete Magyarországon
Parti Tamás: Közjegyzői digitalizáció
Kálmán Kinga – Kiss Laura Olga – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Mesterségesintelligenciaalapú szoftverek a világ bíróságain: gyakorlati tapasztalatok, perspektívák és kihívások

II. RÉSZ: TECHNOLÓGIÁK

Vági Renátó: Szemantikai keresés és predictive coding a jogi munkában
Pálfi Dóra: Online vitarendezés – működő formák a piacon és az „államosítás” lehetséges útjai
Homoki Péter: Miként lehet a szöveggeneráló eszközöket a jogászi hivatások körében hasznosítani?
Vadász Pál – Görög György – Üveges István: A természetes nyelvi feldolgozóeszközök kis jogi irodákban történő használatának akadályairól és lehetőségeiről
Ződi Zsolt: A big data alapú jogi elemzőprogramok
Schmidt Péter: Jogi dizájn a joghoz való hozzáférés szolgálatában

III. RÉSZ: SZABÁLYOZÁSI KIHÍVÁSOK

Osztovits András: A technológia hálójában – a magánjogi jogérvényesítés jelene és lehetséges jövője
Pribula László: A polgári perek idődimenziója a digitális technológiák jogi felhasználása tükrében
Muzsalyi Róbert: A polgári igazságügyi együttműködés digitalizációja az Európai Unióban
Gál Andor: Digitális bűnügyi együttműködés az Európai Unióban
Ormai László: A digitalizáció hatása a hazai elektronikus cégeljárásra ”

Forrás:
Jogi technológiák; Ződi Zsolt (szerk.); Ludovika Egyetemi Kiadó; ISBN: 9789635318193; 2022