Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

dr. Pilz Tamást az állami és közszolgáltatási feladatok felülvizsgálatáért felelős miniszteri biztossá nevezték ki

Szerző: 2022. október 15.No Comments

„…1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése alapján dr. Pilz Tamást 2022. október 15. napjától az állami és közszolgáltatási feladatok felülvizsgálatáért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos – segítve a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kormányzati Államtitkárának munkáját – az állami és közszolgáltatási feladatok felülvizsgálata során felelős különösen
a) az állami, önkormányzati és közszolgáltatási feladatokra vonatkozó hazai jogszabályoknak a hatékony működés szempontjából történő felülvizsgálatáért,
b) az állam, az önkormányzatok és a közszolgáltatások működésének egyszerűsítéséért,
c) a közigazgatási hatósági eljárások felülvizsgálatáért, különös figyelemmel azok szükségességére és célszerűségére,
d) a közigazgatási hatósági eljárások elektronikus intézhetőségének vizsgálatáért, különös tekintettel az automatikus döntéshozatalra,
e) a közigazgatás-fejlesztés és az elektronikus közigazgatás nemzetközi tapasztalatainak figyelemmel kíséréséért,
f ) az állampolgárok és vállalkozások számára adminisztratív terheket érintő szabályozások felülvizsgálatáért,
g) a folyamatban lévő ágazati előterjesztések deregulációs szempontú vizsgálatáért.

3. § A miniszteri biztos a 2. § szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.

4. § A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kormányzati Államtitkára útján irányítja.

5. § Felhívom az irányításom alatt álló szerveket és intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség keretében a miniszteri biztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat, információkat és elemzéseket bocsássák a miniszteri biztos rendelkezésére.

6. § A miniszteri biztost a 2. § szerinti tevékenységének ellátásában – figyelemmel a Kit. 22. § (3) bekezdésére – titkárság nem segíti.

7. § Ez az utasítás 2022. október 15. napján lép hatályba.

Rogán Antal s. k.,
a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter”

Forrás:
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 9/2022. (X. 13.) MK utasítása az állami és közszolgáltatási feladatok felülvizsgálatáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2022. évi 61. szám; 2022. október 13.; 4968. o. (PDF)