Skip to main content
Európai Uniófenntartható fejlődéskörnyezetvédelem

Európai zöld megállapodás: Az EU egyetért azzal, hogy a földhasználat, az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság révén fokozni kell a szén-dioxid-eltávolítást

Szerző: 2022. november 14.No Comments

„Az Európai Bizottság üdvözli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal tegnap késő este elért, a földhasználatról, a földhasználat-megváltoztatásról és az erdőgazdálkodásról (LULUCF) szóló rendeletre vonatkozó ideiglenes megállapodást, amelynek értelmében 2030-ig 310 millió tonna szén-dioxid-egyenértékre emelkedik a szénelnyelők általi nettó szén-dioxid-eltávolításra vonatkozó uniós célérték. Ez a megállapodás ambiciózus és méltányos célokat határoz meg az egyes tagállamok számára annak érdekében, hogy visszafordítsák az uniós szénelnyelők tekintetében mutatkozó csökkenő tendenciát.

Ez a megállapodás egy újabb lépés a Bizottság „Irány az 55%!” jogalkotási csomagjának elfogadásában, amely az európai zöld megállapodás keretében megvalósítja az EU éghajlatvédelmi törekvését, miután a közelmúltban megállapodások születettek arról, hogy 2035-ig meg kell szüntetni Európában az új szén-dioxid-kibocsátású gépkocsik értékesítését, és növelni kell a nemzeti kibocsátáscsökkentési célértékeket a közlekedési, az építőipari, a mezőgazdasági és a hulladékágazatban. Tekintettel arra, hogy a COP27 folyamatban van, a biológiai sokféleséggel foglalkozó COP15 pedig a közeljövőben kerül megrendezésre, a mai megállapodás azt mutatja, hogy az EU ambiciózus célértékeit megfelelő fellépésekkel támasztja alá. Azt is megmutatja továbbá, hogy az EU az Ukrajna elleni orosz invázió ellenére sem lassítja zöld átállását, hanem sokkal inkább felgyorsítja az arra irányuló munkáját, hogy Európát 2050-re a világ első klímasemleges kontinensévé tegye.

A tagállamok lesznek felelősek azért, hogy az új uniós célértékek elérése érdekében megfelelően törődjenek szénelnyelőikkel, illetve bővítsék azokat. A tagállamok számos intézkedést léptettek életbe területgazdálkodásuk javítására, beleértve a fenntartható erdőgazdálkodást vagy a tőzeglápok elárasztással való helyreállítását. Az olyan uniós alapok, mint a LIFE program, pénzügyi támogatást nyújtanak a mezőgazdasági és erdészeti ágazatot érintő éghajlat-politikai intézkedésekhez. E célból a tagállamoknak napra késszé kell tenniük a közös agrárpolitika (KAP) keretében kidolgozott stratégiai terveiket, hogy azok jobban tükrözzék a földhasználati ágazat tekintetében meghatározott ambiciózusabb célokat.

A megállapodás egyszerűsíti a meglévő szabályokat, és javítja a kibocsátások és elnyelések nyomon követésének, jelentésének és ellenőrzésének minőségét, pontosabb és precízebb – például földrajzi adatok és távérzékelés révén történő – adatellenőrzést alkalmazva. 2021 és 2025 között a célértékek továbbra is szorosan illeszkednek a jelenlegi LULUCF-rendelethez, amely a negatív egyenleg tilalmára vonatkozó kötelezettségvállalást ír elő a jelenlegi szénelnyelő szintek fenntartása érdekében. A 2026 és 2030 közötti második szakaszban a LULUCF-ból származó nettó elnyelés uniós célértéke –310 Mt szén-dioxid-egyenértékre fog emelkedni, ami az Uniót a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegesség felé vezető pályára állítja. Az egyes tagállamok méltányos részt fognak vállalni a legutóbbi elnyelési vagy kibocsátási szintek, valamint az elnyelések további növelésének lehetősége alapján közöttük elosztott célértékből.

A következő lépések

A mai ideiglenes megállapodást a Parlamentnek és a Tanácsnak hivatalosan el kell fogadnia. E folyamat lezárultát követően az új jogszabály kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és hatályba lép.

Háttér-információk

Az európai zöld megállapodás az EU hosszú távú növekedési terve, amely arra irányul, hogy Európa 2050-re klímasemleges kontinenssé váljon. A földhasználatról, a földhasználat-megváltoztatásról és az erdőgazdálkodásról (LULUCF) szóló rendelet felülvizsgálata egyike a Bizottság által 2021 júliusában előterjesztett „Irány az 55%!” intézkedéscsomag részét képező javaslatoknak, amelyek célja, hogy az EU éghajlat-, energia-, földhasználat-, közlekedés- és adópolitikája alkalmassá váljon arra, hogy 2030-ig az 1990-es szinthez képest legalább 55%-kal csökkentse a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást. A földhasználati ágazat felelős a szén-dioxid kibocsátásáért és a légkörből való elnyeléséért, és kifejezetten a talajok, a fák, a növények, a biomassza és a faanyagok használatára terjed ki.

Ezen erőfeszítéseknek a következő évtizedben történő teljesítése alapvető ahhoz, hogy Európa 2050-re a világ első klímasemleges kontinensévé váljon, és az európai zöld megállapodás a gyakorlatban is megvalósuljon. A jogalkotási eszközök célja az európai klímarendeletben meghatározott célok megvalósítása, valamint gazdaságunk és társadalmunk gyökeres átalakítása egy méltányos, zöld és virágzó jövő megteremtése érdekében.

További információk

„Irány az 55%!” intézkedéscsomag

A földhasználatról, az erdőgazdálkodásról és a mezőgazdaságról szóló felülvizsgált rendeletre irányuló javaslat

Forrás:
Európai zöld megállapodás: Az EU egyetért azzal, hogy a földhasználat, az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság révén fokozni kell a szén-dioxid-eltávolítást; Európai Bizottság; 2022. november 11.