Skip to main content

Találat: európai zöld megállapodás

Értesítés a zöld megállapodással kapcsolatos finanszírozási lehetőségekről – 2024. május

„ Ez a zöld megállapodással kapcsolatos finanszírozási lehetőségekről szóló értesítés legfrissebb száma. A hírlevél havi gyakorisággal jelenik meg, és folyamatosan tájékoztatja Önt azokról a finanszírozási lehetőségekről és kezdeményezésekről, amelyek a fenntartható fejlődést és a klímasemlegességre való átállást támogatják. E számunk lehetőséget kínál arra, hogy Ön is részt vehessen abban a felmérésben, melynek témája az uniós városokban és régiókban megvalósuló körforgásos gazdaság. Abban is segít eligazodni, hogy miként lehet finanszírozást szerezni az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, a reziliens közlekedéssel és az intelligens mobilitással kapcsolatos...

Részletek

Az európai mezőgazdaság a háború és a klímavédelem között

„A klímavédelmi célok, valamint az Ukrajnából származó vámmentes termények európai piacokra való érkezése hátrányosan érinti a mezőgazdasági termelőket. A legújabb megoldás nem sok sikert ígér, egy méltányosabb szabály- és támogatási rendszer kidolgozását várják a Bizottságtól. Március 21-22 között ismét ülésezett az Európai Tanács, amelynek során a kormány- és államfők többek között Ukrajnáról, az európai biztonságról és a védelemről, a mezőgazdaságról, valamint az európai szemeszterről is tárgyaltak. Nem szokványos, hogy a kormányfők a mezőgazdaságról tanácskoznak, ám az utóbbi hónapok gazdatüntetései miatt időszerű volt. Az...

Részletek

Az EU Tanácsa véglegesen jóváhagyta a fogyasztók szerepének növelését a zöld átállásban

„A Tanács a mai napon irányelvet fogadott el a fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásának növeléséről. Az új szabályok meg fogják erősíteni a fogyasztói jogokat azáltal, hogy módosítják, valamint a zöld átálláshoz és a körforgásos gazdasághoz igazítják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelvet és a fogyasztói jogokról szóló irányelvet. Ez az utolsó lépés a döntéshozatali folyamatban. „A ma elfogadott irányelvnek köszönhetően a fogyasztók tájékozottabbak lesznek, nagyobb védelmet fognak élvezni és felkészültebbé válnak, ami lehetővé teszi számukra, hogy a zöld átállás tényleges előmozdítóivá váljanak.”...

Részletek

Állami támogatás: a Bizottság aktualizálta a zöld átállást támogató intézkedésekről szóló iránymutatást

„Az Európai Bizottság a mai napon aktualizálta az állami támogatásokra vonatkozó irányadó sablonokat, ezzel segítve a tagállamokat abban, hogy az uniós állami támogatási szabályoknak megfelelő intézkedéseket dolgozzanak ki és építsenek be nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveikbe. Az aktualizált technikai dokumentumok különösen olyan intézkedések kidolgozásában fogják segíteni a tagállamokat, amelyek még inkább hozzájárulnak az európai zöld megállapodás végrehajtásához, miközben segítenek megszüntetni az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget és a REPowerEU tervben foglaltakkal összhangban felgyorsítani a zöld átállást. Aktualizált iránymutató sablonok A Helyreállítási és...

Részletek

Európai zöld megállapodás: Az EU szigorúbb szabályokat fogad el az energiahatékonyság növelése érdekében

„A Bizottság üdvözli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal ma délelőtt elért ideiglenes megállapodást az uniós energiahatékonysági irányelv reformjáról és megerősítéséről. Ez a megállapodás újabb lépést jelent az európai zöld megállapodás és a REPowerEU terv megvalósítását célzó „Irány az 55%!” intézkedéscsomag kiteljesítésében. Ez ismét azt mutatja, hogy az EU eltökélt abban, hogy 2050-re klímasemlegessé váljon. Ambiciózusabb célok elérése jobb eszközökkel  Az energiahatékonyság elsődlegességének elve most először kap jogi erőt, melynek következtében a tagállamok egyértelműen kötelesek figyelembe venni az energiahatékonyságot az energiaágazatban és...

Részletek

A zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari terv: vezető szerepben Európa nulla nettó kibocsátású ipara

„A Bizottság ma terjeszti elő a zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari tervet, mely Európa nulla nettó kibocsátású iparának versenyképességét és a klímasemleges gazdaságra való gyors átállást hivatott előmozdítani. A terv célja támogatóbb környezetet biztosítani ahhoz, hogy bővüljenek a nulla nettó kibocsátással járó, az ambiciózus európai éghajlat-politikai célok eléréséhez szükséges technológiákhoz és termékekhez kapcsolódó gyártási kapacitások az EU-ban. A terv korábbi kezdeményezésekre épül, az uniós egységes piac erősségeire támaszkodik, és kiegészíti az európai zöld megállapodás és a REPowerEU terv keretében már folyó munkát. A...

Részletek

Európai zöld megállapodás: Az EU egyetért azzal, hogy a földhasználat, az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság révén fokozni kell a szén-dioxid-eltávolítást

„Az Európai Bizottság üdvözli az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal tegnap késő este elért, a földhasználatról, a földhasználat-megváltoztatásról és az erdőgazdálkodásról (LULUCF) szóló rendeletre vonatkozó ideiglenes megállapodást, amelynek értelmében 2030-ig 310 millió tonna szén-dioxid-egyenértékre emelkedik a szénelnyelők általi nettó szén-dioxid-eltávolításra vonatkozó uniós célérték. Ez a megállapodás ambiciózus és méltányos célokat határoz meg az egyes tagállamok számára annak érdekében, hogy visszafordítsák az uniós szénelnyelők tekintetében mutatkozó csökkenő tendenciát. Ez a megállapodás egy újabb lépés a Bizottság „Irány az 55%!” jogalkotási csomagjának elfogadásában, amely...

Részletek

Zöld megállapodás: úttörő javaslatok Európában a természet helyreállítására 2050-ig és a peszticidhasználat felére csökkentésére 2030-ig

„A Bizottság a mai napon úttörő javaslatokat fogadott el a károsodott ökoszisztémák helyreállítása és a természet regenerálása érdekében Európa-szerte, a mezőgazdasági földterületektől és tengerektől kezdve az erdőkig és a városi környezetig. A Bizottság azt is javasolja, hogy 2030-ig 50 %-kal csökkentsük a vegyi növényvédő szerek használatát és kockázatát. Ezek a kiemelt jogalkotási javaslatok biodiverzitási és a „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégia követésére irányulnak, és hozzájárulnak az élelmiszer-ellátás rezilienciájának és biztonságának megvalósításához az EU-ban és világszerte. A...

Részletek

Az Európai Bizottság tovább robog a Green Deal céljai felé

„Az elmúlt két hétben két javaslatcsomagot terjesztett elő az Európai Bizottság a zöld megállapodás keretében. A 2019 decemberében előterjesztett európai zöld megállapodás (Green Deal) célja, hogy 2050-re Európa legyen az első klímasemleges kontinens egy fenntartható gazdasági modell kialakításával. Ehhez egy minden szegmenst érintő, hatékony és folyamatosan bővülő stratégiát kell alkalmazni. Elsődleges mérföldkő a 2030-ra történő, legalább 55%-os kibocsátáscsökkentés az 1990. évi szinthez képest. Az Európai Bizottság kiemelt feladatként kezeli ezt, így rendszeresen terjeszt elő javaslatokat az éghajlatvédelemtől a szennyezőanyag-mentességen át a tengeri...

Részletek

A zöldszervezetek elégedetlenek az EU klímavédelmi csomagjával

„Szerdán hozták nyilvánosságra az Európai Unió Fit for 55 csomagját, ami a 2030-ig meghatározott, 1990-es bázisévtől számított 55 százalékos uniós üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentés eléréséhez szükséges gyakorlati lépéseket taglalja. ... Nyilvánosságra hozatala után beigazolódni látszanak a környezetvédő szervezetek félelmei, miszerint nem nyújt megfelelő megoldást a klímaváltozás elleni küzdelemben, miközben szociális szempontból is felvet problémákat. Noha a tervezet kitér a kibocsátáscsökkentés szociális aspektusaira, látványosan nem fordít elegendő energiát – akár a szó szoros értelmében – arra, hogy a benne foglalt intézkedések ne sújtsák aránytalanul az...

Részletek
Page 1 of 4 1 2 4